Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Liefde

Voortplanting door homo's

Offeraar       Dewanand
Offercode      WART0168
Offerdatum     donderdag 21 augustus 2003

Elk mens verlangt op een zeker moment naar nakomelingen. Dit is een normale behoefte van elk levend wezen. Zelfs homoseksuelen en lesbiennes verlangen hiernaar, maar zij kunnen deze natuurlijke behoefte meestal niet vervullen. Er is echter een groot verschil tussen deze twee groepen. Een lesbienne kan, als zij wil, een platonische seksrelatie aangaan met een man en op die manier zwanger worden, door zich te laten bevruchten tijdens de coïtus. Of zij kan een zaaddonor zoeken en gewoon betalen voor het geleverde sperma. Dit is mogelijk omdat zij over een eigen baarmoeder beschikt en deze op elk moment kan gebruiken, voor het verwekken van nageslacht. Op dit punt heeft een lesbienne of een lesbisch stel minder problemen om zich voort te planten. De wetgeving stelt geen bijzondere eisen aan lesbische vrouwen, als zij zwanger willen worden en een kind willen baren. De natuur heeft hen dus bevoordeeld.

De homoseksuele man kan echter niet zwanger worden, want hij beschikt niet over een baarmoeder en eigen eierstokken. Hij is dus afhankelijk van de vrouw om nakomelingen te verwekken, maar door zijn geaardheid is hij hiertoe niet in staat. Een getrouwd homokoppel zit hierom met een groot probleem, als er behoefte is aan eigen nageslacht en de huidige wetgeving steunt hen niet hierbij. Hoe kunnen zij dit probleem oplossen?

In principe zou een homostel de mogelijkheid moeten krijgen om een baarmoeder van een vrouw te huren, voor tenminste negen maanden. Er zou een aparte bijstandswet moeten worden gemaakt voor het draagmoederschap. Zo een wet zou niet alleen voordelen hebben voor gehuwde homoseksuelen, want ook vrouwen met een drukke baan of een disfunctioneel voortplantingsorgaan zouden hiervan kunnen profiteren. Via een zogenaamde draagmoederschapskontrakt is het dan mogelijk om een kind te verwekken uit het eigen genetisch materiaal. De draagmoeder zou dan eventueel nog zes maanden na de geboorte steun moeten krijgen van de bijstand, omdat zij de samenleving een onmisbare dienst levert. Zonder gezonde nakomelingen zal de samenleving immers niet verder kunnen bestaan en alle groei houdt dan ook op. Momenteel schenkt men hier te weinig aandacht aan, want men richt zich teveel op economische zaken en vergeet dat het nieuwe leven ook waardevol is. Hoewel de samenleving sterk vergrijsd is, merk ik dat er toch te weinig aandacht geschonken wordt aan het verhogen van het aantal nakomelingen, omdat men teveel de nadruk legt op bezuinigen en winst maken. Een nieuw leven is in zekere zin ook winst, omdat de hele samenleving dan groeit en vooruit gaat. Het wordt tijd dat economen en politici een menselijkere denkwereld ontwikkelen en ruimschoots aandacht schenken aan deze natuurlijke zaken van de menselijke samenleving. Rijkdom en materieel gewin zijn eigenlijk kunstmatige dingen en die kunnen opeens voorbij zijn.

Het recht op eigen nakomelingen is in principe een grondrecht van elk levend wezen. Geen enkele politicus of religieus leider kan een gehuwd homostel dit recht ontzeggen. Zelfs de oude mannetjes uit het Vaticaan hebben niet het recht om enige kritiek te leveren hierop, omdat wij nu in een andere tijd leven en religie anders geïnterpreteerd dient te worden. Er zijn natuurlijk beslist religieuze leiders die zullen beweren dat het een groot risico is om een baby of jong kind te laten opvoeden door een gehuwd homostel, maar zij vergeten dan de volgende feiten. Voor homo's is hun geaardheid een feit en geen geloof of doctrine. Geen enkele homoseksueel heeft er belang bij om een jong kind te bekeren tot dezelfde geaardheid, om zo zieltjes te winnen. Nee, zo gaat dat niet in de gaywereld. Homoseksualiteit is geen religieuze doctrine, zoals de islam en het christendom. De meeste homoseksuelen respecteren elk mens, ongeacht de afkomst, het geloof of de geaardheid. Meestal merk ik dat homoseksuelen en lesbiennes eigenlijk humanisten zijn en dus geloven in de basiswaarden van het humanisme. Ze zijn dus pacifistisch, vredelievend, vergevingsgezind, vriendelijk en tolerant, tegenover mensen uit alle culturen. Dit zijn goede eigenschappen, die goed van pas komen in het nieuwe millennium, waarin de wereld steeds sneller verandert en ontwikkelingen tien keer sneller verlopen.

Voor mensen die fel tegenstander zijn van het homo-ouderschap is het volgende interessant. Kinderen met fundamentalistische moslim of christelijke ouders lopen het risico om meedogenloos geïndoctrineerd te worden door de opvoeders en dit kan leiden tot ernstige psychische verminking, waandenkbeelden, manische angsten, religieuze psychosen, vreemdelingenhaat en extreme intolerantie tegenover andersdenkenden. Dit alles toont keihard aan dat het voor kinderen een groter risico is om op te groeien in een fundamentalistisch gezin en helaas tolereert de samenleving deze vorm van psychische kindermishandeling tot de dag van vandaag. Er is geen enkele wet om deze vorm van kindermishandeling te voorkomen, want zelfs de kinderbescherming denkt te materialistisch over deze zaken. Alleen bij ernstige fysieke mishandeling van kinderen gaat men over tot het ontzeggen van het recht op ouderschap. Het wordt tijd dat men meer aandacht gaat schenken aan immateriële schade ten gevolge van een verkeerde indoctrinerende opvoeding door fundamentalistische ouders of verzorgers. Kinderen zijn geen waardeloze bezittingen van volwassenen, die alles mogen doen wat ze willen en nooit gestraft worden. In ons nieuwe millennium moet het kind beter beschermd worden tegen zulke onmenselijke verschijnselen.

Het is voor politici beslist moeilijk om snel een goede wet te maken voor het draagmoederschap, omdat er een heleboel dingen onduidelijk zijn. Toch is er behoefte aan zo een wet in onze huidige samenleving. Veel oudere homoseksuelen hebben behoefte aan eigen nakomelingen en weten hier geen raad mee. Een korte termijn oplossing kan het peetvaderschap op afstand zijn. Er zijn immers heel veel alleenstaande vrouwen met kinderen en in zulke gezinnen is er behoefte aan een tijdelijke mannelijke figuur in huis. De alleenstaande moeder zou de homoseksuele man met een vaderwens kunnen helpen om aandacht te geven aan haar kind, die op moet groeien zonder een vaderfiguur. Het is wenselijk dat alleenstaande moeders hierover serieus gaan nadenken, in het belang van hun eigen kinderen. Elk kind heeft immers een vaderfiguur nodig, en hierbij speelt de seksuele geaardheid geen rol van betekenis. Meestal zijn oudere homoseksuele mannen zelfs zorgzamer dan andere mannen en geestelijk een stukje verder ontwikkeld. Het zorg- en vaderschapsinstinct is natuurlijk bij elke individuele man anders ontwikkeld, want elk mens is anders dan de anderen. Het is voordelig voor de hele samenleving als er meer sociale relaties ontstaan, in het belang van jonge opgroeiende kinderen en volgens mij is het goed als homoseksuele mannen ook een kans krijgen om actief te participeren en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de volgende generatie.

Het mooiste van het Hindoeïsme is dat natuurlijke fenomenen, zoals homoseksualiteit, in principe niet geproblematiseerd worden en beschouwd worden als tijdelijke vergankelijke zaken, in onze materiele schijnwereld, die gevuld is met illusie en begoocheling. Elk levend wezen moet een kans krijgen om de eigen karmische plichten te vervullen, tot de laatste bestaansdag, om zo een eigen onmisbare bijdrage te leveren aan de instandhouding van de samenleving. De levenslange geestelijke groei moet leiden tot zelfrealisatie en verlossing, waardoor onthechting op den duur gerealiseerd wordt en zo een volmaakter menselijk wezen ontstaat. Dit is een van de voornaamste plichten van elk wezen, die vooruit wil gaan en verlost wil worden uit het eindeloze rad van ontstaan, bestaan en vergaan. De Hindoe beseft dat de levende natuur pluriform is en wil hier niets aan veranderen, omdat het individu zelf ook pluriform is geboren en zich moet leren handhaven in een dynamisch universum, waarin er geen plaats is voor manische bekrompenheid. Leven in harmonie met alles wat reeds bestaat op deze wereld is een van de voornaamste plichten van Hindoes. Hierom is de stellingname: "Leef en laat leven", heel belangrijk in het hindoebewustzijn en juist hierom is het niet nadelig als homoseksuelen ook een kans krijgen om zich voort te planten, net zoals elk normaal levend wezen.

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Liefde
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved