Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist

"Migranten MP, Turken en Marokkanen"

Offeraar    Dewanand
Offercode   wart0152
Offerdatum   zaterdag 4 januari 2003
Offerlokatie  Rotterdam, PI Noordsingel, cel CS16

Momenteel is veiligheid één van de grote thema's in Nederland. Het gevoel van onveiligheid in de grote steden is toegenomen en mensen zijn zelfs bang om alleen op straat te gaan. De politie is niet echt in staat om hier iets aan te veranderen, want zij beschikt niet over voldoende deskundigheid en mankracht. Er moet snel hier iets aan gedaan worden, want anders neemt de onleefbaarheid alleen maar toe en dat zal de gezondheid en werkgelegenheid beslist nadelig beinvloeden. Om hier echt iets aan te veranderen zal ik nu een bepaalde veiligheidsstrategie uiteen zetten.

De nederlandse politie heeft in zekere zin een monopolie als het gaat om het handhaven van de orde en veiligheid en dit is geen gezonde toestand. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er een concurrerende organisatie ontstaat, met enkele politie taken. Ik geloof dat de turken en marokkanen in de grote steden zelf deze taak op zich moeten nemen, omdat zij ondervertegenwoordigd zijn in het reguliere politiekorps. Zij dienen zelf een zogenaamde Migranten Militaire Politie (migranten MP) op te richten, eventueel met steun van de overheid. Op deze wijze kunnen zij zelf zorgen voor de veiligheid van hun eigen mensen.

Nu zal ik mij voorlopig richten op de turkse bevolking. Er zitten heel veel turken in achterstandswijken, waar de overgrote meerderheid laaggeschoold is en vaak zelfs werkloos is. In deze wijken is er weinig geloof in de toekomst en de bewoners criminaliseren in hoog tempo. De politie staat feitelijk machteloos tegenover deze verloedering en de bewoners weten zelf niet wat zij moeten doen om vooruit te gaan. Ik geloof dat het noodzakelijk is om een turkse burgerpolitie op te richten, om het gevoel van veiligheid te vergroten in de grote steden.

De turkse burgerpolitie heeft als taken:

 1. Orde handhaving, eventueel in de eigen taal.

 2. Bewaken van hele wijken met veel migranten.

 3. Razendsnel arresteren van wetsovertreders en deze binnen 24 uur overdragen aan de reguliere gemeentelijke politie. Hierbij wordt dan ook het bewijsmateriaal van het delict of misdrijf overhandigd aan de politie en een concept proces verbaal, die handgeschreven mag zijn.

 4. Preventie van misdrijven.

 5. Assisteren van de politie, vooral bij het opsporen en arresteren van criminelen, of tijdens de communicatie met turks sprekende burgers.

 6. Nazorg regelen van turkse slachtoffers en zorgen dat gestolen spullen terug gegeven worden.

 7. Bewaken van hele wijken, waarbij de wijkbewoners zelf de kosten betalen aan de turkse burgerpolitie en deze eventueel van de belasting mogen aftrekken.

 8. Leegstaande woningen bewaken, tegen een voordelig tarief, als de bewoners afwezig zijn voor langere tijd. Dit komt voor tijdens vakantie, opname in een ziekenhuis, logeren elders, kamperen enz.

 9. Snel eerste hulp bieden bij brand in eigen wijk of bij ongevallen.

De turkse burgerpolitie is in principe totaal onafhankelijk van de nederlandse staat. Het is een particuliere organisatie, met politie taken in de gevestigde gemeente. Elk lid is van turkse afkomst en is tweetalig (nederlands en turks) of meertalig (frans, duits, surinaams, papiamento, enz.). De turkse burgerpolitie is gekleed in gewone burgerkleding en draagt niet zichtbare wapens. Elk lid beschikt over een identificatie badge die verplicht getoond moet worden tijdens een hulpaktie.

Enkele bevoegdheden van de turkse burgerpolitie kunnen bijvoorbeeld zijn:

 1. Opvragen van dossiers van wijkbewoners.

 2. Onderhouden van een eigen geheim archief en administratie.

 3. Schikkingsvoorstel doen om een misdrijf ter plekke op te lossen en slachtoffers totaal schadeloos te stellen.

 4. Plaatsen van bewakingscamera's in de eigen wijk.

 5. Burgers belonen voor vrijwillige assistentie of doorslaggevende tips.

 6. Orde handhaven of bewaken van feesten en evenementen in de eigen wijk, tegen een bepaald uurtarief.

 7. Arresteren en maximaal 24 uur vasthouden van een verdachte.

 8. Snel optreden op verzoek van een burger, via een telefonische oproep of eventueel na een email. Er moet een eigen 112 service zijn in de wijk.

 9. Adviseren van burgers om de veiligheid te vergroten.

 10. Het verhoren van slachtoffers, getuigen, en verdachten en een concept procesverbaal opmaken voor de reguliere politie.

 11. Fouillering en eventueel visitatie bevoegdheid.

De turkse burgerpolitie wordt dus een concurrent van de reguliere politie op gemeentelijk niveau. De overheid financieert een deel van de kosten van het benodigde startmaterieel. De inkomsten van de turkse burgerpolitie kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

 1. Minimaal basisloon van de participanten en bestuurders.

 2. Prestatieloon voor de leden in burgerkleding. Voor elke succesvolle operatie geeft de overheid een minimale vergoeding aan de erbij betrokken turkse burgeragenten. Daarnaast geeft de gemeente en bonuspremie als de aktie iets heel bijzonders heeft, of een hele grote aanwinst is voor de openbare orde en veiligheid. Wijkbewoners mogen de gemeente ook verzoeken om een extra premiebeloning toe te kennen, als het om een heel bijzondere zaak gaat.

 3. Burgers, rechtspersonen en organisaties hebben het recht om een zogenaamde bewakingsfooi te geven aan de turkse burgerpolitie, als bijzondere beloning voor de geleverde service en diensten. Deze bewakingsfooi is aftrekbaar van de belasting vanaf een minimaal drempelbedrag tot een wettelijk maximum. De beloning mag ook bestaan uit goederen, levensmiddelen, diensten en/of faciliteiten.

 4. Betaling bij beveiliging van objecten, individuen, hele wijken, evenementen, feesten, auto's, enz.

 5. Verhuur en plaatsing van bijvoorbeeld: beveiligingsapparatuur, zware sloten, brandmelders, inbraakalarm service enz. Elke burger of organisatie die een object of pand goed wil beveiligen, wegens tijdelijke afwezigheid kan op deze wijze de beste middelen goedkoop huren van de turkse burgerpolitie, die de zaak bovendien extra in de gaten houdt en supersnel zal optreden bij onraad. Ook hierbij kan een extra bewakingsfooi verstrekt worden, vanwege tevredenheid, wegens de geleverde service en diensten. Op deze wijze wordt veiligheid betaalbaar voor elke gewone burger en elk klein bedrijf.

In principe heeft de turkse burgerpolitie diverse soorten leden, zoals bijvoorbeeld:

 • A Fulltime agenten; in het bestuur.
  Deze zijn openbaar bekend en zij besturen de organisatie.
 • B Parttime agenten;
  deze reageren na een alarmmelding of ze beveiligen objecten, personen of panden.
 • C Incidentele of calamiteits agenten in burger.
  Deze werken gewoon fulltime in het dagelijks leven en treden alleen op als er iets gebeurt in hun direkte omgeving op een bepaald moment. Zij ontvangen alleen prestatieloon en de bewakingsfooi. Deze groep bewaakt passief de direkte leefomgeving en dit zal elke crimineel afschrikken om in het openbaar de wet te overtreden, want de C-agent kan overal rondlopen. Het is de bedoeling dat er heel veel C-agenten geinstalleerd worden, zodat de kans op aanwezigheid bij een willekeurige (kleine) misdrijf groot is in het werkgebied.
 • Elk lid krijgt een basistraining voor alle politietaken en goed gedefinieerde bevoegdheden. En een training om een agressor snel en vakkundig uit te schakelen, zonder enige dodelijke verwonding.

  De bewapening van de turkse burgerpolitie bestaat bijvoorbeeld uit:

  1. Verdovingswapens, zoals slaapgassen, verdovende pijltjes, pepperspray, schuimpistolen, enz.

  2. De B-agenten mogen vuurwapens dragen, zoals elke normale politieagent, maar deze mogen niet zichtbaar zijn.

  Wetsovertreding.

  Als een lid de wet bewust overtreedt, dan wordt de strafmaat verdrievoudigd door de rechter. Ook kan de betrokkene dan uit Nederland verbannen worden en moet dan verplicht naar een (GMK-)werkkamp toe.

  Ledenwerving.

  Gewone werkende turkse mannen worden opgeroepen om lid te worden en C-agent te worden. Turkse ex-criminelen krijgen ook een kans om lid te worden en krijgen dan een gewone baan met garantie op een basisloon.

  Voor marokkanen kan ook een soortgelijke marokkaanse burgerpolitie opgericht worden.


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Zeepkist
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved