Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH Delft),
verzoek participatie, samenwerking en activiteiten voor niet blanke Gamma's.
Info boek 'Mijn leven in Drijfzand', Sanam, bekende hindoestaanse homo

Offeraar    Waldo Dewanand, Wieroe en T-Nanda 
Offercode   waction0091
Offerdatum   maandag 3 april 2017


Aan: Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH)
T.a.v. alle nieuwe bestuursleden, o.a. personen in geciteerde tekst nieuwjaarsreceptie op 20 januari 2017:
(citaat tekst) 'Gisteravond zijn tijdens de alv de nieuwe bestuursleden van de DWH benoemd. Michel Fleur (voorzitter), Bart Wesseling (secretaris), Jamey Menckeberg (communicatie), Gijs de Rooy (acquisitie), Glenn Alfons (pandzaken) en Govert ten Katen (promotie) zullen Willem Suringh (penningmeester) en Sterre ter Haar (emancipatie en outreach) versterken in het team'.
'We willen Bram van Meurs en Bernard Schendstok bedanken voor hun enorme inzet de afgelopen drie jaar en wensen hen veel succes met nieuwe uitdagingen. We willen de leden bedanken voor hun overweldigende steun bij de stemming tijdens de vergadering.'
Lange Geer 22
2611PV Delft
Bron site:
 • http://dwhdelft.nl
 • CC: Diverse maatschappelijke en media organisaties ea.

  Onderwerp:
  1. Verzoek expliciete activiteiten voor NIET blanke Gamma's (Definitie Gamma-achtigen zijn alle niet zuivere hetero's, M/V zowel qua gevoelens als seksueel, zgn. LHBTers) in Delft
  2. Verzoek thema/ discussie avond over boek (goudbruin gekleurde) Surinaams/ Hindoestaanse, homoseksueel, met Nederlandse nationaliteit, 'Mijn leven in Drijfzand', Sanam.
  3. Verzoek om participatie en samenwerking met DWH als homoclub voor superieure, lange, blanke homomannen.

  Ons kenmerk/ waction0091.doc / 20160911zo - 20170403ma / Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH Delft), verzoek participatie, samenwerking en activiteiten voor niet blanke Gamma's. Info boek 'Mijn leven in Drijfzand', Sanam, bekende hindoestaanse homo / 8302 W 22 Pag


  Delft, zondag 11 september 2016 (verzending en online d.d. maandag 3 april 2017)

  Miaauw, miaauw, namastiaauw goddelijke dames en gerespecteerde hoge BBB Arisch Arctische heren van DWH Delft,

  [waction0091:1] Hierbij ontvangt u en/of uw organisatie een document van het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com met als registratie nummer waction0091, bestaande uit in totaal 22 pagina's en 8302 woorden.
  Dit document is openbaar gemaakt op onze site in de openbare brieven rubriek. Gaarne reageren binnen 14 dagen, na dagtekening, evt. via ons openbaar mailadres waldo@ziggo.nl

  [waction0091:2] Dit document is digitaal, online ondertekend door Wieroe, mijn hardwerkende, beroemde en geliefde Hindoe Nazi (homo) kat uit Delft kennisstad. Wieroe is nu mijn enige Hindoe katten zoontje uit mijn vorige huwelijk en sedert 2005 heeft hij actief meegewerkt aan de ontwikkeling van mijn site, vele teksten en alle ruim 20 boeken die gepubliceerd zijn. Ik ben geen lange, blanke mensaap, nee mijn voorouders evolueerden in het primitieve, prehistorische, PIKzwarte aapachtige India en ik ben een lagere kaste, korte, viesbruin gekleurd hindoeachtige, genetisch 98,6 % Indiase chimpansee, zonder staart. Andere lichter gekleurde, langere, groter geschapen, hogere kaste, Brahmaanse Hindoe en Arya mensapen hebben mij altijd gediscrimineerd om mijn lagere afkomst, androgyne, zwakke en inferieure koelie apen uiterlijk. Kaste discriminatie bij Hindoeachtige mensapen is iets natuurlijks in al hun Hindoetopen (biotopen van Hindoe apen) en het harde bewijs dat zij lagere mensaapjes zijn met echte, smerig getinte, viesbruine en vieszwarte aapkleurtjes. In de hele Indiase Hindoe apen wereld is onderlinge, keiharde kaste en klasse discriminatie normaal en gewoon legaal en wie lager is of seksueel afwijkend word gewoon doodgetrapt, weggejaagd, gehaat of die krijgt koelbloedig en genadeloos het dwingend advies tijdens suïcidale depressies om zelfmoord te plegen, en om daarna dus opnieuw te reïncarneren als lange, grootgeschapen, hogere, blanke man in een betere familie en een beter leven te leiden. Dit werd mij ook gewoon toegemaild door gelovige Hindoes en Arya Samajis. Daarom is de zelfmoord van de vieszwarte, lagere Hindoeachtige mensapen de allerhoogste ter wereld en de gezinsdrama's zijn onvoorstelbaar treurig.


  [waction0091:3] Beste voor Nederland is om het hier snel Hindoe Apen vrij te maken, omdat zij hier niet thuis horen als lagere, vieszwarte, achterlijke, kleingeschapen mensaapjes. Een goed en professioneel anti Hindoe apen politiek beleid is noodzakelijk nu in Nederland. Hele Hindoeïsme is a.h.w. letterlijk een zelfmoord geloof, zonder hoop, met vreselijk veel rassenhaat, racistische opvattingen, negerhaat, bittere kaste discriminatie, homohaat, vrouwenhaat, behoorlijk intolerant, a.h.w. lager primaatachtig en meedogenloos tegenover afwijkenden, mismaakten, erg intolerant, discriminerend, haatdragend, dus hierom is dit zwarte Indiase geloof nutteloos voor de hogere, superintelligente, sterkere blanke en Germaanse rassen in Nederland en moet men het hier misschien totaal verbieden en systematisch uitroeien met wortel en tak. Het Hindoeïsme is niet westers, zelfs anti westers, en niet echt verrijkend of verlichtend voor het superieure, inheemse BBB Arisch Arctische ras van Nederland. (uitleg afkorting BBB: Blank, Blond, Blauwe ogen)

  [waction0091:4] Verzoek expliciete activiteiten voor NIET blanke Gamma-achtigen (Definitie Gamma-achtigen zijn alle niet zuivere hetero's, M/V zowel qua gevoelens als seksueel, zgn. LHBTers) in Delft
  DWH is feitelijk een strikt blanke homomannen organisatie in Delft en dit is historisch zo gegroeid, omdat Nederland oorspronkelijk uitsluitend door lange, superieure, grote, sterke, militair almachtige, hogere en grootgeschapen blanke mannen werd bevolkt en bestuurd. Feitelijk is Delft op een te hoog tempo verkleurd, geïslamiseerd, vernegerd, verkoeliet, verzwart, vergeelt en ONTWIT gedurende de afgelopen 30 jaar en DWH heeft zich nog steeds niet hieraan aangepast, wat nu dus snel veranderd moet worden. Daarom dit verzoek aan DWH Delft om elke maand ook activiteiten te organiseren voor de vele NIET BLANKE Gamma's in Delft, omdat die nergens anders terecht kunnen en overal vastlopen en gediscrimineerd worden.


  [waction0091:5] NIET Blanken zijn echt een ander mensapen ras en hebben vaak een lekker vies getint, donker, of lekker smerig Pietig-zwart sekskleurtje, afwijkende niet westerse paar, seks en hard porno tradities, een ander geloof, andere taal en andere cultuur, en hun hele Gamma problematiek is totaal anders, vergeleken met dat van de inheemse Blanke Gamma's. Denk aan de islamieten, bont gekleurde hindoe aapachtigen, vele soorten Afro's (negerachtigen) en Afro mixen, zgn. grootgeschapen Black Gays (XXLUL) en de hele lagere, lijdende massa van intermixen en biculturelen.


  [waction0091:6] Ja, dit verzoek zal spoedig nader gespecificeerd worden in een vervolg brief. DWH zou echt met de NIET blanke organisaties van Delft en eventueel Den Haag (50 procent al niet zuiver blank Oer-Hollands) samen moeten werken en zelfs hiertoe verplicht moeten worden, op straffe van een boete of definitief ultimatum door de Gemeente Delft. De gemeente zal hierover snel geïnformeerd worden. Nu hanteren Wieroe en ik maar gewoon de exacte biologisch, zuiver wetenschappelijke benamingen voor al de ruim 200 mensaap soorten in Nederland, om een open, en eerlijke maatschappelijke dialoog op te starten, waarin er voldoende ruimte is om elkaar evt. schaars gekleed of bloot erotisch te visiteren, om elkaars duistere diepten beter te voelen en ervan te genieten.


  [waction0091:7] Verzoek thema/ discussie avond over boek (goudbruin gekleurde) Surinaams/ Hindoestaanse, homoseksueel, met Nederlandse nationaliteit, auteur pseudoniem: Sanam, getiteld: 'Mijn leven in Drijfzand', 184 pagina's. Het boek van deze hindoestaanse homoseksueel is al gepubliceerd door de elitaire, blanke (OER)Nederlandse uitgeverij Stili Novi en Mw. drs. Nanda Baldew schreef hier al een recensie over, zie deeplink op haar blog:

 • http://nandabaldewblog.nl/index.php/2016/02/08/mijn-leven-in-drijfzand/#comment-8
 • [waction0091:8] Dus hierbij een verzoek om over dit boek van Sanam een thema/ discussie dag of avond te organiseren of iets op de site van DWH hierover te schrijven. Zie ook de bijgesloten inhoudsopgave ervan dat toegevoegd is als kopie. U kunt via Stichting Hindustani uit Den Haag ook meer informatie krijgen. Let wel: als DWH binnen 14 dagen niet serieus reageert op dit verzoek dan wordt dit geïnterpreteerd als rassendiscriminatie door ons en dan volgt direct openbare aangifte en harde maatregelen, evt. via gerechtelijke wegen, de media zal ook geïnformeerd worden.


  [waction0091:9] Uitsluiten, stigmatiseren, wegdiscrimineren, zwart maken, monddood maken, doodzwijgen, zwijgdiscrimineren en staalhard negeren van NIET BLANKEN door blanken en hun blanke organisaties is ook rassendiscriminatie en dient even hard bestraft te worden als openlijke, verbaal bewijsbare discriminatie.

  [waction0091:10] Veel NIET blanken in Nederland die ik persoonlijk ken krijgen te maken met intelligente, doch bittere en keiharde zwijgdiscriminatie, wat wel legaal toegestaan is, maar toch erg pijnlijk en frustrerend. Dit is een groot (onzichtbaar) maatschappelijk discriminatie probleem nu in de zieke Nederlandse MULTIKUKELUKU en er moet snel een wetenschappelijk verantwoorde oplossing hiervoor ontwikkeld worden, om de economische schade van deze vorm van discriminatie toch snel te minimaliseren; eventueel zelfs m.b.v. verplichte ZELFDEPORTATIE kontrakten van de vele niet aangepaste en rebelse, uitheemse etnische kasten en stammen, wat vanuit zuiver technocratisch oogpunt feitelijk het beste en intelligentste is op zowel de korte als lange termijn, na optimalisatie m.b.v. het fuzzy Operations Research Model in mijn eigen viesbruine Hindoe Apen brein. Optimalisatie parameters zijn hierbij: economische efficiëntie, verlagen kosten van de zieke Multikukeluku, hoger rendement Multikukeluku, lijden minimaliseren, welzijn verhogen, levensgenot, goedkoper produceren, discriminatie verminderen, enz.


  [waction0091:11] Discriminatie heeft hoe dan ook een pijnlijk kostenplaatje en is toch erg slecht voor een vrije, open, kapitalistische markteconomie in een moderne, Westerse democratische rechtsstaat, met een blanke meerderheid. De wetenschappers moeten dit probleem toch beter onderzoeken en echt werken aan een intelligente oplossing. Jazeker, de hele verkleuring, ontwitting, islamisering, afrikanisering, aziatisering en verzwarting van traditioneel VROOMblank Nederland is echt veel te snel gegaan gedurende de afgelopen vijftig jaar. Wieroe en ik proberen nu echte functionele oplossingen te ontwikkelen, met het oog op economische efficiëntie als heiligste optimalisatie parameter op de korte en lange termijn. Hierom moeten wij nu proberen om met DWH in Delft te communiceren en samen te werken, hoewel wij niet blank zijn en in wezen niet echt menselijk.

  [waction0091:12] DWH zou samen moeten werken met andere homo organisaties uit de erom liggende steden en samen activiteiten moeten organiseren. Gedacht kan worden aan meer thema en discussie avonden, met publicaties vanuit het schrijvend publiek op de vele internet blogs, die ook actief kunnen participeren, met een vervolg ervan op internet forums en sites. Zo kan DWH het kennisniveau wat verhogen en meer doen voor de kenniseconomie. Er is nu veel meer behoefte aan meer kennis en onderzoek m.b.t. Islam en homoseksualiteit, omdat seksualiteit binnen de hele Islamitische wereld een gigantisch taboe, het hoofdprobleem en melodrama is voor iedereen die zich enigszins islamitisch voelt, gelooft, leeft, droomt, fantaseert, gedraagt, denkt, en zuiver islamitisch neukt, vingert of aftrekt. Door de razendsnelle demografische islamisering en arabisering van Delft en de hele Nederlandse Randstad nu en in de nabije toekomst is het duidelijk dat wij geen keus meer hebben dan mee te doen met de islamisering.

  [waction0091:13] Over pakweg 18,1888 jaar is de kans groot dat Nederland min of meer ingelijfd zal zijn door of een oppermachtig Turks Kalifaat of een ander overkoepelende, internationale radicaal islamitische Kalifaat o.l.v. moderne islamisten, met een salafistische machtsdoctrine, afgeleid van de originele, opgepoetste Sharia uit de zevende eeuw. Opmerkelijk is dat veel moslimmeisjes toch erg gelukkig zijn in de Islam en trots op Islam zijn en dit ook openlijk en vrijwillig verkondigen in het openbaar. Het kan zelfs zo zijn dat Islam a.h.w. natuurlijker en vrouwvriendelijker is, althans in theorie, en dat daarom ruim 500 miljoen moslimmeisjes wereldwijd gelukkiger zijn in Dar Al Islam, het Huis van de Islam.

  [waction0091:14] Ik ben toch erg discriminerend behandeld tijdens de ALV van DWH op d..d. vrijdagavond 8 juli 2016.
  Tijdens de ALV van vrijdagavond 8 juli 2016 ben ik toch erg discriminerend behandeld, omdat op de openbare website van DWH, niet vermeld stond dat deze Algemene Leden Vergadering strikt besloten is, en alleen door betalende leden mag worden bijgewoond. Ik ben inderdaad geen lid van DWH en wat mij opviel is dat geen enkele van de blanke aanwezigen werden gecontroleerd op lidmaatschap en ik werd als viesbruin gekleurde nieuwkomer toch eruit gepikt met het verzoek om weg te gaan, en dit is dus erg discriminerend in feite, lijkt erg op rassendiscriminatie en willekeur op grond van ras en afkomst. Bij binnenkomst werd niemand vooraf gecontroleerd op het lid zijn of als aangemelde toehoorders en dit is erg ongebruikelijk bij een gewone ALV vergadering van een vereniging of stichting die strikt besloten is.
  Na het verzoek om de ALV vergaderruimte te verlaten, ging ik aan het uiterste eind van de bar zitten toen de ALV begon en had een biertje gekocht en zat wat schrijfwerk uit te werken, maar ook dit mocht niet die dag en mij werd voor de tweede maal verzocht om het pand van DWH echt te verlaten. Ik had gehoopt om na de ALV nog wat na te mogen praten met de leuke Hollandse homomannen bij DWH die dag aan de bar, maar dat mocht dus niet, wat ook erg discriminerend is. Het is duidelijk dat DWH Delft toch erg intolerant is t.o.v. niet blanken en dit moet hoe dan ook snel veranderen.


  [waction0091:15] Helaas is homoseksualiteit toch een vorm van individuele biologische en genetische zelfmoord en elke homoseksueel is zich hier ter dege van bewust, dat hsij geen nageslacht kan verwekken en meewerkt aan de versterving van zijn eigen familie, kaste, machtsclan, etnische groep, eigen ras, eigen volk en soort. Als alle korte, klein geschapen en minder potente vieszwarte hindoestaanse jongens en mannen in Nederland nu meteen 'bekeerd worden tot zuivere, praktiserende homofielen', dan sterft de hele hindoestaanse gemeenschap binnen 1 generatie totaal uit en vele hindoehaters en koeliehaters zouden hier zeker dolgelukkig om zijn en een groot nationaal feest organiseren om de totalitaire en geperfectioneerde genocide en legale Hindoe Holocaust van alle vieszwarte hindoe mensaapachtigen in superieur BBB Arisch Arctisch Nederland te vieren.

  [waction0091:16] Hierom kan gesteld worden dat homoseksualiteit ook gebruikt kan worden bij een stil, legaal, vreedzaam georganiseerd genocide plan voor een heel ras of gehate etnische minderheidsgroep. Met het oog op de overbevolking van Nederland en vele andere delen van de wereld is het misschien toch raadzaam om meer mannen te 'bekeren tot het geloof in het ultieme anale homofiele genot' om zo de bevolkingsgroei supersnel te reduceren en het planmatig verder uit te dunnen via hogere natuurlijke sterfteoverschotten. Jazeker, de homofiele dood is misschien toch de ultieme perfectie van het einde van alle leven en de eigen inferieure {koelieachtige} mensapen soort op deze apenplaneet.

  [waction0091:17] Een hoge kaste, Brahmaanse Hindoeman (B.K.) heeft mij expliciet verboden om vragen te stellen aan een nog hogere kaste Brahmaanse Hindoeman, mn betreffende, citaat van website Sewa Dhaam mandir in Den Haag:
  'Shri Brahmrishi Surindre Tewarie komt uit een zeer gerespecteerde Brahmaanse Karmkaand familie. Traditie getrouw ontwikkelde hij zich binnen de leer van de Sanatan Dharm tot een zeer gerenomeerde Pandit in Europa. Voor zijn grote inzet werd Panditji in 1994 in Delhi gehuldigd met de titel "Brahma Rishi".
  http://www.sewadhaam.eu/informatie/

  [waction0091:18] Op d.d. dinsdag 12 juli 2016 maakte ik B.K. duidelijk dat ik wel vragen zal stellen in het openbaar aan deze hogere kaste Brahmaan van de Sewa Dhaam mandir en hij verbrak het kontakt met mij voorgoed en legde telefoon neer. Dus dit is het hardere bewijs nu dat ik toch van een lagere kaste afkomstig ben, en zelfs gemengde half moslim ben, en notabene kwart Nazi Duits, dus ik behoor tot het waardeloze, lage, smerige koelie afval, ben onaanraakbare, kasteloze paria en een letterlijke, viesbruine Koelieschrijver in Nederland nu en inderdaad totaal verstoten door de hele hindoegemeenschap (incl. mijn familie) nu alhier en ook in Suriname. Ja nu heeft Nederland een hele grote horde van verarmde, kasteloze paria's, onaanraakbaren, lagere medelanders die overal verstoten zijn en elke dag moeten lijden, verdriet hebben, kansloos zijn, gediscrimineerd worden om hun niet blank zijn, en vaak gewoon snel dood willen gaan, evt. via een professioneel zelfmoordplan. De lange, blanke, grootgeschapen Nederlandse homoman, wijlen Mahatma Pim Fortuyn had duizend procent gelijk toen hij vroeger zei dat Nederland onleefbaar is en voor het rond knorren van de PoedelNaakte waarheid werd hij dus geëlimineerd door zijn eurofiele vijanden d.m.v. een huurmoordenaar.

  [waction0091:19] De absolute superioriteit van de langere, hogere, sterkere, intelligentere, potentere en groter geschapen blanke Hollandse mensapen is toch een wetenschappelijk feit nu op deze aardse planeet waar Wieroe en ik op zijn gereïncarneerd. Wieroe bekijkt het als kat veel complexer en als Hindoe fundamentalist begrijpt hij alles veel beter dan blanke mannen zelf. Maar volgens Wieroe zijn de hogere, lange, sterke, blanke (homo en hetero) mannen ontwikkeld door Altecrea om specifieke karmische taken te vervullen op aarde, en als zij hiermee klaar zijn dan worden zij allemaal daarna totaal uitgeroeid en dan zal Altecrea nieuwe, verbeterde en eventueel nog groter geschapen Intelapen ontwikkelen om andere karmische taken te vervullen in de verre toekomst. Dus precies zoals de grote, sterke, intelligente dinosauriërs vroeger hun karmische plichten vervulden en daarna genadeloos uitgeroeid werden door Altecrea, precies hetzelfde zal met de lange, superieure, hogere, groter geschapen, super intelligente blanke mannen gebeuren binnen 188,1888 jaar tijd op de aardse hellewereld hier.

  [waction0091:20] De wil van Altecrea is volgens Wieroe onveranderbaar en geen enkele blanke man kan hier wat aan doen, Altecrea staat toch hoger dan de langste, sterkste, intelligentste, grootst geschapen en meest superieure blanke man op aarde en is ook almachtiger. De hele rassenoorlog op aarde is nu een totalitaire mensapen oorlog op leven en dood, tegen de hogere, almachtige blanke (hetero) mannen die nu feitelijk militair toch absoluut superieur zijn, en zelfs absoluut zeker zullen winnen, als alle niet blanke rassen, totaal nu al minstens 88,1888 procent van de wereldbevolking, hun in een keer tegelijk aanvallen op alle mogelijke manieren, zonder nucleaire wapens af te vuren, mits alle naties met een blanke mannen meerderheid zich dan nu meteen verenigen en een nieuwe Blanke (Arische) Fuhrer kiezen in hun Vierde Blanke (hetero) mannen Kalifaatje; dat daarna hopelijk zal voortbestaan tot het einde van Kali Yuga (432.000 jaar).

  [waction0091:21] De blanke man kan gedefinieerd worden als de enige mannelijke mensapen soort op aarde met een ongepigmenteerde (lange, blanke) penis, waarbij albinistische zwarten niet meegerekend dienen te worden. Iedere man die geen blanke penis heeft is dus geen blanke man vanuit strikt raciale, seksuele, pornografische en genetische oogpunt. Zo bekijkt Wieroe het in feite als alwetende Hindoe Fundamentalistische kat uit Delft kennisstad. Wieroe gelooft als alwetende, arrogante en super geleerde Hindoe kat dat hij altijd gelijk heeft en hier is hij heel trots op.

  [waction0091:22] Afro en negroïde rassen hebben allemaal een typische PIKzwarte negerlul en vanuit Afrocentristisch vectorieel oogpunt gezien is de grote, zwarte Afro lul oftewel BBC, Big Black Cock, feitelijk absoluut superieur en de hoogste op aarde van alle mensapen, maar vanuit Eurocentrisch vectorieel oogpunt is juist de ongepigmenteerde (lange, blanke) superman LUL dus juist de allerhoogste, allerbeste, mooiste en meest gewilde op aarde van alle mensapen. In de natuur is een pikoorlog heel normaal en daarom is de PIKoorlog tussen zwarte, Afro lullen en Blanke lullen ook heel natuurlijk in de zieke MULTIKUKELUKU. Ook de zgn. vieszwarte, Indiase koelie en hindoe aapachtige rassen hebben allemaal te kleine, PIKzwarte, Afroachtige micro lullen en typische kroezige, lekker smerig zwarte Afro uitnaaikutjes.

  [waction0091:23] Het is eigenlijk wel waar dat bijna alle mannen met een homokant, al of niet latent, een enigszins verstoorde zelfbeeld hebben t.a.v. hun eigen penis en vaak is ook de hele seksuele ontwikkeling totaal mislukt en relaties met meisjes zijn altijd al misgegaan vanaf jonge leeftijd. Een verdomd hoog percentage homomannen heeft inderdaad een echte afwijkend, vaak mismaakt of te klein geslachtsorgaan of een psychisch geaberreerd, minderwaardig zelfbeeld van de eigen penis en lichaam. Mannen zijn feitelijk het echte zwakke geslacht, omdat hun lul een heel broos, klein, dun, zwak, kwetsbaar en breekbaar ding is dat gedurende 98,9583 procent per 24 uur slap, werkeloos en levenloos hangt (vaak slechts 15 minuten stijf) tussen hun benen. Praktisch alle jonge, hete, vruchtbare en seksueel gezonde hetero meiden willen een lekker grote, dikke, harde superlul om lekker met hun hoerige benen wijd langdurig uitgeneukt te worden en een man met een inferieure neuklul die niet veel kan presteren op seksgebied kan gewoon de pot op. Alle lage, krasse, vieze hindoe uitnaaisletjes zeiden mij altijd van 'Waldo, praatjes vullen geen gaatjes, je kan de pot op'.


  [waction0091:24] Veel wilde, extreem uitgenaaide, seksueel superieur ontwikkelde Westerse meiden eisen te hoge neukprestaties van mannen in bed en daarom zijn veel mannen toch doodsbang om iets te proberen en lijden aan faalangst en zijn erg onzeker. Veel meiden die vrij mogen seksen in Westerse culturen willen op den duur alleen de grootste en dikste, superharde en ruw neukende, echte seksueel superieure negerlullen van het land in bed en veel blanke mannen met een kleinere lul en lagere potentie zijn dan totaal kansloos en gewoon verdoemd, en vaak worden zij spontaan of biseksueel of bottom homo´s, omdat deze seksuele ompoling en steriliteit een natuurlijk proces is en het allerbeste voor de eigen soort. Genetisch en seksueel inferieure mannetjes worden zo gedwongen om op natuurlijke wijze genetisch zelfmoord te plegen en de natuur is op dit punt onverbiddelijk en meedogenloos, vooral in overbevolkte gebieden, waar veel wijfjes dus radicale seksuele selectie technieken moeten toepassen om het meest superieure zaad te verkrijgen van de allerbeste, allersterkste, grootst geschapen, allerbest en aller-hardst neukende supermannetjes.

  [waction0091:25] Homoseksuele mannen leiden toch vaak een bestaan zonder enige hoop, vol decadentie, verdriet, eenzaamheid, verstotenheid, sociaal isolement, minderwaardigheid en zelfhaat. Homoseksuele mannen zijn meestal toch de kortste, zwakste, minder potente en kleinst geschapen mannelijke leden van hun soort, ras, volk, kaste of stam en worden om hun fysieke (en seksuele) inferioriteit vaak gediscrimineerd, buiten gesloten, seksueel weggeselecteerd door de wijfjes en zelfs mishandeld. In de natuur is dit normaal gedrag om te voorkomen dat inferieure, mismaakte en seksueel minderwaardige mannetjes hun genen doorgeven en hierom is homoseksualiteit heel goed voor de vitaliteit van de eigen soort of ras, om zo ervoor te zorgen dat de krasse, vruchtbare wijfjes paren met de sterkste, langste, potentste, seksueel agressiefste en grootst geschapen mannetjes, om zo kleintjes te baren met verbeterde of zelfs superieure eigenschappen. Praktisch alle vrouwelijke mensapinnen willen bevrucht worden door seksueel superieure mannetjes die goed, hard, diep en ruw kunnen neuken en spuiten in hun grote, hoerige, slijmerige, vruchtbare en superkrasse kutjes.

  [waction0091:26] De euthanasie wetten voor inferieure en afwijkende {Hind(o / u / oe)staanse} homoseksuele mannen moeten aanzienlijk versoepeld worden, om het makkelijk te maken dat zij kiezen voor een nette, humane dood i.p.v. verder te moeten lijden als seksueel mismaakten en verdoemden. De maatschappij moet niet zo onmenselijk zijn door de geestelijk zieke, seksueel mismaakte en karmisch vervloekte {Hind(o / u / oe)staanse} homoseksuele mannen een waardige dood te misgunnen, en het is een vorm van hogere beschaving als men de euthanasie wetten voor inferieure {Hind(o / u / oe)staanse} homomannen aanzienlijk versoepeld en het makkelijk maakt dat zij kiezen voor een vrijwillige dood i.p.v. een barbaarse zelfmoord. De dood is feitelijk het beste als je je lijdensweg als mislukkeling en mismaakte {Hind(o / u / oe)staanse} homoman sneller stop wil zetten, in plaats van verder te lijden op deze aardse woestenij waar zielen/ atma's moeten reïncarneren in inferieure, korte, kleingeschapen, zwakke, vieszwarte koelie aapachtige, sterfelijke koolstoflichamen, om verdorven karma af te werken en heel veel te lijden als karmisch verdoemden.


  [waction0091:27] Dit euthanasie vraagstuk zal zeker ook voorgelegd worden aan de hogere kaste Hindoe, karamkaand Brahmaan en voorzitter Surindre Tewarie van de Sewa Dhaam mandir uit Den Haag. Immers het Nazistische Hindoeïsme biedt lagere, inferieure, seksueel mismaakte, psychiatrische patiënten alleen de dood als enige verlossende hoop, om daarna een nieuwe kans te krijgen om opnieuw te reïncarneren in het superieure mensapen lichaam van een hoger blank ras in een betere familie, om zo dan na deze zelfmoord of natuurlijke dood gelukkiger te zijn en een beter leven te leiden. HOOGgeleerde, hoge kaste Hindoes en Arya Samajis hebben mij dit op harde wijze ook zo duidelijk gemaakt, tijdens mijn duizenden suïcidale depressies, eenzaamheid en zij hebben misschien toch gelijk, dat de dood mijn enige hoop is om hoger te worden en iets waard te zijn als inferieure, korte, zwakke, lelijke, gehate, viesbruine, seksueel mismaakte en te klein geschapen afro koelie aapje uit de Kwatta slums van Suriname. Zelfs mijn gescheiden moslim moeder had er spijt van en veel verdriet dat zij mij gebaard had en dit vertelde zij mij vroeger heel vaak.

  [waction0091:28] Mijn vader, met zijn hoge kaste titel als arts, denkt er precies zo over en hij verwijt mij altijd dat ik ziek werd en illegaal en hierdoor geen ingenieurs titel kon halen met Cum Laude vroeger aan de Technische Universiteit Delft, Werktuigbouwkunde, om Hogere Hindoe Apen Titel Kaste en Indiase sarnami stamgenoot te worden van hem en iets waard te zijn. Nu ben ik officieel toch 70 procent ingenieur, met behaalde Basis Doctoraal examen en voltooide derdejaars ontwerp opdracht. Ja, tot op heden voel ik mij totaal mislukt en minderwaardig en denk ik regelmatig aan zelfmoord, omdat ik die Hoge Hindoe Apen Titel als ingenieur niet kon halen vroeger, en nu is het te laat om het alsnog te halen, omdat ik geen geld heb en te ziek ben, om zo een zware studiebelasting aan te kunnen. Mijn vader haalt mij altijd op dit punt meedogenloos neer en trapt na tot ik helemaal depressief en suïcidaal ben, als afstraffing dat ik nu zijn mislukte oudste zoon ben. Zijn harde, kille, meedogenloze, boze en moorddadige stemmen achtervolgen mij al vele jaren en ooit zal dit misschien toch mijn dood worden. Ook heb ik agressie en woede aanvallen hierdoor.

  [waction0091:29] Dus ik moet mijn anti depressiva pillen op tijd blijven slikken, als ik niet in een diepe, fatale psychose wil wegzakken (oranje en alarmzone rood) en zo dan onherroepelijk zelfmoord zal moeten plegen, omdat dan de instorting van mijn hele persoonlijkheid veels te pijnlijk zal worden, en mijn neuronische entropie dan te hoge asymptotische waarden zal krijgen. Dit is het schizofreen (paranoïde ASI) zijn nu van mij. Gelukkig hou ik van schrijven, dus dit voorkomt nu al zeker 25 jaar mijn zelfmoord op succesvolle wijze, want nu ben ik 50plusser, ongelooflijk zeg, ik heb ettelijke duizenden diepe, suïcidale depressies, extreme eenzaamheid en psychoses overleefd en heb het gevoel nu dat ik a.h.w. niet dood kan gaan en niet dood mag gaan, omdat alle Hogere Machten uit alle religiën dit gewoon niet wilden. Ik wilde echt heel vaak, jarenlang, elke dag gewild, echt dood gaan, en sliep mijzelf duizenden keren de dood in, gedurende nachtelijke suïcidale depressies, waarbij ik totaal uitgeput raakte en tot 8 uur 's morgens nog wakker lag, verlangend naar de heerlijke, verlossende dood. Ja, feitelijk weet ik nu dat ik al halfdood ben, en meer dood dan halflevend.

  [waction0091:30] Zie dit, m.b.t. rassendiscriminatie en nazisme binnen blanke homowereld, waar gebeurd, gedeeltelijk citaat uit data blok archief:

  ============== [wfor1340:41]
  [22.07.2016]
  De best geïntegreerde Marokkaan van Nederland
  Peter Breedveld

  op 23 07 2016 at 00:52 schreef dewanand:
  Your comment is awaiting moderation. Niet geplaatst, geweigerd door Peter Breedveld.
  REF cit tekst Peter Breedveld:
  'Dat de politie op de plek, waar de Soldiers of Odin zeiden na een 'klopjacht' een asielzoeker te hebben 'aangehouden', een in elkaar geslagen man vond, is voor haar geen reden aan te nemen dat de man in elkaar is geslagen door de Soldiers of Odin. De man is flux mee genomen naar het bureau, waar de politie hem te verstaan heeft gegeven dat er consequenties zijn als asielzoekers een 'babbeltje' willen maken met vrouwen.'

  ---- reactie wieroe en dewa aapje:

  N3: vandaag nog meegemaakt dat racistische blanke homoclubs geen kleurlingen en zwarten erin willen. Ja, het is te laat Peter, beste is project FB SS uitrollen komende drie jaar, te laat is het en echt te vol. Mijn gekleurde kontakten melden dit ook, wij moeten toch werken aan onze ZELFDEPORTATIE voor de Kristalnacht…
  (END citaat)

  Bron deeplink:

 • http://www.frontaalnaakt.nl/archives/de-best-geintegreerde-marokkaan-van-nederland.html#comment-787753
 • [waction0091:31] Het is duidelijk dat DWH Delft toch hechte ondergrondse kruisverbanden heeft met diverse extreem rechtse, islamofobe, en nazistische organisaties, omdat veel passieve en actieve leden zo gezind zijn en het vaak geheim houden voor de buitenwereld. Ook zijn veel leden van DWH toch vaak PVV stemmers en erg xenofoob. Uiteraard is er in Nederland als blank/ Westers land vrijheid van seksuele geaardheid, vrijheid van politieke overtuiging, vrijheid van meningsuiting, (en ook absolute vrijheid van anale vinger fantasieën) dus DWH is niet verantwoordelijk voor de individuele (seks en hard porno) fantasieën van haar leden. Homofiele Nazi zijn is een doodgewone, leuke perverse, religieuze hobby, net zoals het Moslim Fundamentalist zijn of Hindoe Fundamentalist van Wieroe en mij als kleingeschapen NIET blanken.


  [waction0091:32] DWH zou toch iets moeten doen aan het homoseks probleem van heel veel islamieten, omdat seks het allergrootste taboe probleem is binnen de hele bont gekleurde Afro/Arabische islamitische hetero wereld. Hele islam is in feite gebaseerd op een extreem, geproblematiseerde heteroseksuele <PIKachtige> seksdoctrine met een zielig, TOTALITAIR karakter, inclusief vrouwenhaat, homohaat, zelfhaat, kaffir haat, hindoehaat, en wrede, bloedige oorlogen tussen moslimclans en prehistorische islamitische woestijn sekten. Maar {EERLIJKHEID DUURT HET LANGST} andere religiën, incl. het vieszwarte Hindoeïsme kunnen ook op dezelfde wijze gekarakteriseerd worden, dus het is een uiterst complex seksueel <TE GROTE KUT> probleem en taboe thema binnen de hele heteroseksuele <TE KLEINE PIK> mannen wereld en een behoorlijk doodgezwegen <KUTachtig> drama, met een pseudo religieus karakter.

  [waction0091:33] Een zalige, meedogenloze seksuele rassenoorlog is natuurlijk in de hele MULTIKUKELUKU, met ruim 120 mensaap soorten in alle kleuren en geuren, is gewoon verdoemd om te eindigen in of een bloedige Holocaust a la Hitler of in een orgastische Bonobo Gang Bang Multizooi, als de ultieme OerHollandse Hard Porno Melting Pot, waarin iedereen elkaar geblinddoekt erotisch visiteert in anonieme darkrooms in alle duizenden Hollandse seksstandjes uit de Dikke van Dale.


  [waction0091:34] Hierbij wordt de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) alvast gewaarschuwd dat zij ons niet verder moeten discrimineren, wegjagen, uitsluiten en/of totaal negeren, als lagere kasten en niet blanken, en zij dienen binnen 14 dagen te reageren op deze eerste openbare kennismaking brief en ons uit te nodigen voor een serieus gesprek m.b.t. activiteiten in Delft voor niet blanke Gamma's (alles wat niet zuiver hetero is, is Gamma-achtig, conform karmische seks en Hindoe hard porno definities binnen het Dewanisme). Het bestuur van DWH moet deze waarschuwing serieus nemen, want anders gaan wij over tot hardere acties om onze eisen kracht bij te zetten, en onze advocaat zal dan gerechtelijke stappen overwegen en openbare bestraffingen op volledig legale wijze. Alle subsidie verstrekkers en overige organisaties worden dan geïnformeerd via openbare brieven en eventueel gaan wij hogerop om de lange, blanke, superieure homofiele mannen van DWH een dure les te leren.


  [waction0091:35] Ok de superioriteit van de hogere, grootgeschapen blanke Oer-Hollandse (homo) mannen is een internationaal feit en iedere zwart- of bruinwerkende bottom homoboy moet dit voelen en bukken voor deze lange, superieure, Arische top homo's met hypermoderne, blanke TURBO-welvaartslullen. Beste is DWH toch om te bouwen tot een regionale dating en seksclub voor homofielen van alle rassen en volkeren, compleet met sekscabines, gay dancings, free travestie / transgender zone, en naakt parties. De hele Lange Geer met alle zijstraten moet een permanente Free Gay Dating, Free Gay Fashion Show en Gay Flashing Zone worden om de homo emancipatie in de preutse Prinsenstad Delft een boost omhoog te geven. Op den duur, en het liefst binnen vijf jaar moet er een echte Homo oftewel Gamma wijk komen in Delft met alles erop en eraan, eventueel ommuurd, tropisch warm gestookt en overdekt, met toegangscontrole en bewaking. Dit zou een perfecte toeristische attractie kunnen worden en de Delftse economie een boost omhoog geven. Geert Wilders als Alfa mannetje van PVV kan dan in deze Delftse Gamma wijk lekker anoniem komen experimenteren met zijn liefdevolle en zeer gehate Marokkaanse bottom boys in alle traditionele en moderne Hollandse homostandjes uit de Dikke van Dale.


  [waction0091:36] Hierbij verzoek ik DWH Delft om volwaardig te mogen participeren, als een niet blanke, viesbruine Hindoelander met Nederlandse nationaliteit, geboren in de inferieure, PIKzwarte Afro/ koelie mensapenstaat Suriname. Ik ben mij ervan bewust dat ik tot een viesbruine, inferieure, Afro/koelie aapachtige mensapensoort behoor, die vroeger sedert de prehistorie in apenlandje India is geëvolueerd en echt lager is, lelijker, smeriger, korter, kleiner geschapen, dierlijker, dommer en minderwaardiger dan de hogere, langere, HOOG-BBB-Arisch Arctische Hollandse mensapen, met grotere, superieure, blanke welvaart lullen, die dankzij de overdosis aan groeihormonen in het door hen geconsumeerde vlees van plofkippen, kistkalveren en plofvarkens, nu dus de langste en meest gewilde lullen zijn geworden van de hele wereld. Immers honderdduizenden viesbruine en geilig zwarte, seksbeluste buitenlandse meiden buiten de Euro Schengenzone volgen nu een Nederlandse taalcursus om toegelaten te worden tot Nederland, zodat zij ooit hier ongeremd, bandeloos en met benen lekker kras, nat en wijd met lekker luie WW uitkeringen kunnen genieten van al deze miljoenen lekkere lange, dikke, superieure blanke oer-Hollandse, Westerse welvaartslullen; dit is precies wat de Arische Fuhrer uit Nazi Duitsland wilde en daarom zijn de ware, zuivere Nazistische idealen uit 1940 nu gerealiseerd in het Duitse Nassie vretende superieure HOOG Arische Nederland.

  [waction0091:37] Het is misschien toch waar dat homoseksualiteit een geestelijke afwijking en psychische ziekte is, want als ik naar mijzelf kijk dan geef ik dit volmondig toe, gezien het feit dat ik een schizofrene (paranoïde ASI) psychiatrische patiënt ben en gewoon niet dood kan gaan, door zelfmoord, duizenden suïcidale depressies, extreme eenzaamheid, moorddadige minderwaardigheidscomplexen, mislukkeling, vele jeugdtrauma's, enz. Mijn homoseksualiteit is zeer zeker een psychiatrische ziekte, die helaas nu mij heeft overgenomen en het is ongeneeslijk, maar wel zaligmakend in seksuele zin. Veel homomannen zijn echt psychisch gestoord of seksueel pervers, extreem PIKgericht en echt super afwijkend, zelfs geestelijk mismaakt, te vaak psychopatisch, kontakt gestoord, en vaker mentaal onderontwikkeld. Dit alles heb ik zelf ondervonden in de harde seksuele homo praktijk met heel veel blanke homofiele top en bimannen en ik vind het teleurstellend in feite. Kanttekening: ook de heteroseksuele praktijk is een totale liefdes, seks en hard porno SM en uitneuk drama en wij als Porno Sapiens zijn inderdaad de tweepotige, duivelse wangedrochten van het antropoceen.

  [waction0091:38] In de homomannen wereld zijn er geen normale normen en waarden, er is geen menselijkheid, het is vreselijk pervers, dierlijk, primitief, extreem vleselijk, zinnelijk, vaak vind er anale mishandeling en bloedige anale verkrachting plaats van de lagere en minderwaardige, bukkende bottom boys, door brute top neukende homomannen. Veel bottom homoboys worden vaak ruw en bloedig anaal privé verkracht (maakte ik ook mee vroeger) binnen een relatie en zij doen hiervan nooit aangifte denk ik. Relaties tussen homo mannen onderling zijn principeloos, bijna nooit duurzaam, uiterst instabiel en leeg.

  [waction0091:39] Homoseks is vaak liefdeloos, gevoelloos, ruw, pervers en daarom een echte afwijking en perversie in de natuur en het meedogenloos weg selecteren van lagere mannetjes met inferieure genen of die seksueel minderwaardig zijn. Ja, misschien zou men alle homomannen maar een gratis zelfmoordpil moeten geven, met het advies om het echt te consumeren als zij van al hun problemen verlost willen worden en het lijden nu meteen willen stopzetten, om daarna een nieuw leven te verkrijgen na reïncarnatie van hun ziel in een hoger lichaam dat minder vervloekt is dan het huidige zieke, zwakke, mismaakte, homoachtige mensapenlichaam. Dit advies kreeg ik zelf te horen van gelovige Hindoes en superieure Arya Samajis, die mij hard uitlachten om mijn minderwaardigheid en waardeloosheid, als titelloze, lagere kaste, viesbruin, Kwatta Afro koelie aapje uit Suriname en mij een trap na gaven op mijn brandstapel.


  [waction0091:40] Ziehierna, in DAB Array blok [waction0091:42] zonet deze zelfmoord methode ontvangen als professioneel advies van zekere HOOGgeleerde Hindoeman, Prof dr ir Rabin G., die zesvoudig Surinaams/ hindoestaanse academicus is en auteur van 7 werken, nogal bekende hooggeleerde Hindoeman, met koeliepik van 15 cm, die mij ook nog apetrots mailde dat hij een vieszwart koeliesletje beter en lekkerder had uitgenaaid dan een seksueel superieure BBC neger, waar zij een week ervoor mee had liggen neuken. Hij is een fervente homohater en mailde veel meer beledigingen, kleineringen en hatelijke teksten rond over mij afgelopen maanden en ook al vroeger. Ach, meeste hogere kaste Hindoemannen trapten mij altijd al genadeloos grond in, joegen mij weg, bedreigden mij, mishandelden mij, en ik maak dit tot op heden overal mee als ik hun ontmoet her en der. Lagere kaste koelie jongens mogen maar doodgaan in hele Hindoe Apen kasten wereldje, en de langere, groter geschapen, sterkere, hogere kaste Hindoe apen trappen hen persoonlijk dood in en jagen hen weg, dus ik hoef mij niet veel illusies meer te maken.

  [waction0091:41] Hele Hindoeïsme is een extreem nazistisch geloof in feite en inderdaad is het zo dat Adolf Hitler via de Duitse Thule Society heel veel ideeën leerde van Hindoe fascisten en Arya Samajis die daar ook meededen. Hindoes kennen geen naastenliefde en redeneren van, 'ach het is je eigen vervloekte karmische straf voor zonden uit vorige levens dat je nu lijdt en ziek bent, dus pleeg maar zelfmoord nu meteen, want je leven is het niet waard om geleefd te worden', en daarom is het zelfmoordcijfer bij Hindoes zo schrikbarend hoog wereldwijd. Ja, misschien is Islam ahw toch beter dan hele Hindoeïsme, waar ze mij toch alleen dood in trapten, kapot discrimineerden en mishandelden al die jaren. Misschien moet ik mij bekeren tot Islam, want ik ben toch van geboorte al half moslim, dankzij mijn moslim moeder en ook dit is een discriminatie punt van veel hogere kaste Brahmaanse Hindoe halfapen. Hele Hindoeïsme biedt mij immers nu alleen zelfmoord als enige hoop op een beter leven en deze hogere kaste, langere, groter geschapen, lichtgekleurde Hindoeman doet de laatste druppel in mijn grote emmer vol met mijn bloed in feite.


  [waction0091:42] Letterlijke mail body tekst van Prof dr ir Rabin G. aan mij:
  --------- (BEGIN mail body)
  From: jvkc.stema
  Sent: Saturday, July 30, 2016 1:00 PM
  To: waldo@ziggo.nl
  Subject: RE: jouw verplichte zelfdeportatie als viesbruine koelieaapje

  'Ja, ik heb een zelfmoord methode voor je klaar: bind een stevig nylon koord om je genitaliën en het andere uiteinde ergens aan een punt op jouw verdieping.
  Laat je naar beneden kukelen en dan lig je op het plaveisel/gazon met een oer-lange LUL.'

  --------- (END mail body)

  [waction0091:43] DWH Delft ontvangt nu deze verzoek brief ondertekend en als zij als blanke homomannen organisatie in Delft het totaal negeren dan moeten wij hun harder aanpakken. Diverse media en blanke organisaties moeten geïnformeerd worden binnen regio Zuid Holland en als de zwijgdiscriminatie toch doorgaat dan moeten wij kontakt opnemen met buitenlandse machten om dit rassenprobleem in Nederland maar resoluter en structureel op te lossen binnen 18,1888 jaar, omdat wij nu toch aan de vooravond zijn van een hele bloedige Europese Holocaust en heel veel blanke homomannen zitten nu toch in de ondergrondse, anonieme, onzichtbare kern van alle neonazi en extreem rechtse organisaties en ze stemmen allemaal op nazistische organisaties die bovengronds zichtbaar zijn als populistische blanke klaagclubs. Het is een heel kruitvat geworden nu en de blanke homomannen speelden in nazi Duitsland toch een hele belangrijke rol in de kern van de SS groepen, dus wij moeten machtige (homoseks) organisaties zoals DWH, COC en Rainbow Den Haag van vnl. lange, superieure, sterke, almachtige, grootgeschapen blanke homomannen niet onderschatten.


  [waction0091:44] Mannen moeten vechten voor hun eeuwig te kleine pikkies, omdat het biologisch zo werkt, alle radicale moslim mannen zijn precies zo, dus er is a.h.w. geen enkel verschil, want mannen zijn allemaal pikgericht en het fundamentalistische LUL-programma is hun ware evolutionaire besturing systeem in hun hoofd, mond, hart en broek. Het grote, lange, dikke LUL-FUNDAMENTALISME is het ware biologisch/ natuurlijke geloofs en religieuze fundament van alle mannen overal ter wereld, ongeacht ras, geloof en etnische afkomst. Ook bij mij en Wieroe werkt dit zo in feite, als wij even goudeerlijk mogen miaauwen.

  [waction0091:45] Zie dit, jazeker, homohaat en het dood wensen, vernietigen en afmaken van homofielen of homohaat zijn natuurlijke processen in harde, meedogenloze en darwinistische mensaaptopen van hetero's en het is vanuit evolutionair oogpunt beter voor de vitaliteit van de eigen soort, etnisch/ religieuze sociogenetische familieclan, natie volk, zuiver (optisch, op het oog) raciale volk of ras, en moet in theorie gelegaliseerd worden, omdat dit een natuurlijk BIOGENETISCH vernietigingsproces is van lagere, seksueel mismaakte of te kleingeschapen, minder potente mannetjes in elke biotoop en in theorie zijn gelijke wettelijke en juridische rechten onnatuurlijk in een blank/ Westerse rechtsstaat voor hetero's en niet zuivere hetero's. En het zijn feitelijk de jonge, krasse, vruchtbare wijfjes die de vernietiging en moord eisen van de minderwaardige homofiele mannetjes, om zo te voorkomen dat zij zich voortplanten en inferieure nageslacht verwekken.

  [waction0091:46] De islamitische Sharia wet gaat uit van de zuivere, superintelligente, mensaapachtige, biologische mensaap copulatie wetten voor de eigen superieure moslim mensaapjes en dit is natuurlijker en gezonder voor de eigen soort. Dat vooral de bottom en transseksuele homofielen gehaat en doodgewenst worden, is dus een normaal en volkomen natuurlijk proces, zie hier een voorbeeld in Nederland zelf. Homofilie is op zichzelf al een soort darwinistisch, seksueel/ hard pornografisch zuiverings en vernietigings proces van lagere, zwakkere, genetisch inferieure, seksueel mismaakte, kleiner geschapen en minder potente mannetjes en de fysieke vernietiging daarna van hun allemaal is ook een gevolg hiervan in elke mensapentoop, waar radicaal geldt:
  'Surival of the sexual superior apes, the weak will and must perish and die or be killed'.
  Dit is de zuiver wetenschappelijke, sociaal darwinistische, natuurlijke analyse van homohaat en het dood wensen van homofielen, door de heteromannen, die vanuit biologisch oogpunt volkomen correct handelen, omdat de vruchtbare wijfjes ook de vernietiging van inferieure mannetjes met laagwaardig zaad eisen, om sterker en vitaler, gezond nageslacht te baren, voor de succesvolle overleving van de eigen soort.


  [waction0091:47] Uit nieuws, Algemeen Dagblad 19 juni 2016, citaat.

  'Rotterdamse homo's met de dood bedreigd'
  'De Rotterdamse homogemeenschap heeft vanmorgen een doodsbedreiging ontvangen. In een brief wordt opgeroepen tot een 'homo-moord' die zijn beslag zou moeten krijgen tijdens de Gay Pride in Amsterdam.'
  Carel van der velden 18-06-16, 19:33 Laatste update: 19-06-16, 18:01

  'Als doelwit wordt de Regenboogboot van de Rotterdamse horeca-ondernemer Patrick Nijenhuis genoemd. Nijenhuis, eigenaar van diverse gaybars in Rotterdam, vaart al jaren mee met tientallen klanten tijdens het grootste homo-evenement in Nederland. ,,Jullie moeten kapot'', staat er in de brief.'

  Bron deeplink:

 • http://www.ad.nl/rotterdam/rotterdamse-homo-s-met-de-dood-bedreigd~a624daf6/

 • [waction0091:48] Geestelijke vervuilings belasting en accijns, voor alle religieuze haat organisaties, mbt homohaat, vrouwenhaat, volgens principe de vervuiler betaalt
  DWH wordt hierbij beleefd verzocht door ons om dit plan nader te onderzoeken. Elke (etnische) organisatie, al of niet religieus en/of sociaal cultureel, die zich middels woord, preekrede en geschrift intolerant, danwel hatelijk of bedreigend uitlaat mbt homoseksuelen, Gamma genders, vrouwen, hoeren, anti free sex, of demonisering van ongelovigen en andersdenkenden moet in principe door de Nederlandse wetgeving toch gewoon verplicht worden om periodiek een soort geestelijke en maatschappelijke vervuilings accijns of belasting te betalen, of dit opgelegd krijgen na een dergelijk vergrijp. Intolerantie prediken en haat zaaien jegens niet hetero's moet sowieso altijd gesanctioneerd worden en een ander idee is om zulke (religieuze) organisaties gewoon wettelijk te verplichten om een soort discriminatie vergunning te kopen bij de ingeschreven gemeente, zodat de discriminatie uiting dan gelegaliseerd wordt door het recht ervan op te kopen van de maatschappij. En elke gemeente mag dan de prijs hiervan zelf bepalen, om zo lokale intolerantie te bestrijden en met deze inkomsten kunnen dan de gehate of bedreigde groepen ondersteund worden of beschermd.

  [waction0091:49] Dit idee ontwikkelden Wieroe en ik toch een paar jaar geleden en het is eigenlijk heel mooi. Alles heeft een prijs in een vrije, open, kapitalistische markteconomie en de vervuiler betaald principieel, volgens het schoon 'geestelijk maatschappelijke' milieu principe dus degene of de organisatie, die homohaat of Gamma haat (alles wat niet zuiver hetero is, hoort per definitie tot het Gamma geslacht, in vele gradaties van liefde, gevoelens en/of seks en/of hard porno levels) zaait, predikt of promoot moet verplicht worden om voor deze vervuilende vrijheid van meningsuiting toch iets te betalen, krachtens de wetten van het Rijk of de lokale gemeente.

  [waction0091:50] Hoofdrol blanke, christelijke homofiele mannen in SS troepen van Nazi Duitsland
  Zorgwekkend historisch detail is toch dat blanke, christelijke homofiele mannen toch een centrale rol vervulden in de hogere, zwaar bewapende SS troepen van Nazi Duitsland en hierom moet DWH nu dus gedwongen worden om mee te denken over de toekomst van de ontaarde Multikukeluku, omdat de meerderheid van hun sympathisanten toch betrokken is bij extreem rechts Nederland en altijd daarop stemt, o.a. vooral Partij van de Vrijheid (Fuhrer Geert Wilders (1888), LPF Mahatma Pim Fortuyn en Forum voor Democratie (Herr/ mini Fuhrer in spe Thierry Baudet (1888)). Het is intelligenter dat Wieroe en ik nu zoeken naar vreedzame, goedkope technocratische oplossingen (o.a. verplichte, professioneel georganiseerde zelfdeportaties van b.v. alle inferieure, vieszwarte, te korte, te zwakke en te kleingeschapen koelieaapachtige/ hindoestaanse mannen) voor de hele tragische rassenoorlog in multiraciaal Nederland nu, om een melodrama met miljoenen vergaste lijken dus te voorkomen, ref. onze realistische analyse tekst:

  Jaar 2040: bloedige Holocaust (oorlog) tijdens de bevrijding van Europa
  Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1300
  Offerdatum 5 mei 2012

 • Jaar 2040: bloedige Holocaust (oorlog) tijdens de bevrijding van Europa
 • Wieroe miaauwt nu wijselijk naar mij:
  'Miaauw dewa aapje, VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN'.


  [waction0091:51] Zie dit, homohaat,
  ja hierom moet DWH met ons samenwerken, omdat ons kennisniveau als NIET BLANKE HINDOESCHRIJVERS toch significant hoger is, als auteurs nu van meer dan 20 boeken.
  (Citaat media)
  Vier verdachten mishandeling homostel Arnhem melden zich
  Foto: ANP
  Gepubliceerd: 03 april 2017 13:28 Laatste update: 03 april 2017 15:07

  Vier verdachten die betrokken zouden zijn bij de mishandeling van een homostel in Arnhem zondagochtend hebben zich gemeld bij de politie. De vier zijn gearresteerd.
  Het gaat om drie jongens van zestien jaar en een jongen van veertien, zei een woordvoerder van de politie maandag.
  De jongens hadden zich zondag al gemeld. Al eerder had de politie een 14-jarige jongen uit Arnhem aangehouden en een 20-jarige man uit Gennep. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
  De twee homoseksuele mannen zijn zondagochtend mishandeld door een groep jongeren in Arnhem. Beide mannen raakten gewond. Van een van de slachtoffers werden tanden uit de mond geslagen. Bij de mishandeling zou een betonschaar zijn gebruikt.
  Het stel van 31 en 35 jaar liep over de Nelson Mandelabrug toen zes tot acht jongeren langs kwamen fietsen en de mannen begonnen uit te schelden. Volgens de slachtoffers was het feit dat zij hand in hand liepen die aanleiding voor de mishandeling.
  Bron: nu.nl, deeplink:

 • http://www.nu.nl/binnenland/4590660/vier-verdachten-mishandeling-homostel-arnhem-melden-zich.html

 • [waction0091:52] Tot zover dit bericht, nu volgt de afsluiting van deze openbare brief.

  Ter besluit, dewanistische constraint, en multispectrale dewanistische zegen

  Dit is de nieuwste Dewanistische constraint:

  'Wordt zo perfect als de Surinaamse fajalobie die schoonheid en geurige liefde schenkt aan iedereen in de hete, exotische tropische jungle van Switi Sranang'.

  Veel succes met uw professionele Arisch/ Hollandse organisatie in Nederland,

  Hierbij verblijven wij,
  met de volgende tekst als afsluiting:
  Onze intelligente, multispectrale dewanistische zegen, wens en boodschap aan u allen.

  De Grote Goddelijke Moeder Kat, Altecrea, God, Ana, Jezus, Boeddha, Jahweh, Allah, Krishna, Laxmie Maata, Durga Maata en alle resterende ziljoenen Hindoe/ Vedische goden en godinnen zullen u zegenen met de zuiverste darshan uit Krishnaloka. (Dewanistische Boolean logica leert:
  1) als het spiritueel regent op uw lichaam, geest, ziel en hele zelf, dan gooit elke god(in) telkens een druppel water naar beneden als darshan om u te zegenen;
  2) hoe meer goden en godinnen u zegenen, hoe beter, omdat een groter aantal regendruppels van hen allemaal uit de hemel leiden tot meer zegeningen van boven).

  Hoogachtend,

  Waldo Dewanand,
  GOUDbruine mensaapje en Hindoeschrijver,

  T-Nanda,
  zijn karmisch geëvolueerde cocon versie, als jonge, hete T-Hindoemeid genaamd
  en

  Wieroe,
  de slimme Hindoe Nazi (homo)Kat uit Delft kennisstad;

  allen zijn NIET blanke, NIET negroïde, NIET lange, NIET grootgeschapen ('LAAR' << 20,3 cm) en NIET menselijke Hindoe Fundamentalisten uit Delft Kennisstad en Apartheidsstad nr. 1 van Nederland.
  (Technocratische Hindoe fundamentalisten van de futuristische dewanistische stroming van de klassieke zuivere, oeroude Sanathan Dharma, zoals het was in ons oude Bharat Maata, zgn. Aryawart, ons heilige Mother India van ruim 5000 jaar geleden).
  Planet of the intelligent Hindu chimps

  E: waldo@ziggo.nl
  Delft
  website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  PS 1
  Volledige naw info afz:
  Waldo Dewanand Doerga

  ps 2
  Dit document is officieel bekrachtigd en ondertekend door Wieroe, mijn slimme Hindoe Nassie (homo) katten zoontje met zijn poot-/ handtekening, zie hieronder:

  === [waction0091:53] Bijlage: scan kopie inhoudsopgave boek van Sanam, 'Mijn leven in drijfzand'.


  === [waction0091:54] Persbericht: openbare brief aan Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH Delft), verzoek participatie, samenwerking en activiteiten voor niet blanke Gamma's.

  Delft, maandag 3 april 2017

  (enkele kernzinnen geciteerd uit deze brief van 22 pagina's)

  [waction0091:1] Hierbij ontvangt u en/of uw organisatie een document van het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com met als registratie nummer waction0091, bestaande uit in totaal 22 pagina's en 8302 woorden.
  Dit document is openbaar gemaakt op onze site in de openbare brieven rubriek.

  [waction0091:4] Verzoek expliciete activiteiten voor NIET blanke (Definitie Gamma-achtigen zijn alle niet zuivere hetero's, M/V zowel qua gevoelens als seksueel, zgn. LHBTers) in Delft

  [waction0091:6] DWH zou echt met de NIET blanke organisaties van Delft en eventueel Den Haag (50 procent al niet zuiver blank Oer-Hollands) samen moeten werken en zelfs hiertoe verplicht moeten worden, op straffe van een boete of definitief ultimatum door de Gemeente Delft.

  [waction0091:7] Verzoek thema/ discussie avond over boek (goudbruin gekleurde) Surinaams/ Hindoestaanse, homoseksueel, met Nederlandse nationaliteit, auteur pseudoniem: Sanam, getiteld: 'Mijn leven in Drijfzand', 184 pagina's.

  [waction0091:13] Over pakweg 18,1888 jaar is de kans groot dat Nederland min of meer ingelijfd zal zijn door of een oppermachtig Turks Kalifaat of een ander overkoepelende, internationale radicaal islamitische Kalifaat o.l.v. moderne islamisten,...

  [waction0091:15] Helaas is homoseksualiteit toch een vorm van individuele biologische en genetische zelfmoord en elke homoseksueel is zich hier ter dege van bewust,...

  [waction0091:16] Hierom kan gesteld worden dat homoseksualiteit ook gebruikt kan worden bij een stil, legaal, vreedzaam georganiseerd genocide plan voor een heel ras of gehate etnische minderheidsgroep.

  [waction0091:37] Het is misschien toch waar dat homoseksualiteit een geestelijke afwijking en psychische ziekte is, want als ik naar mijzelf kijk dan geef ik dit volmondig toe,...

  [waction0091:39] Homoseks is vaak liefdeloos, gevoelloos, ruw, pervers en daarom een echte afwijking en perversie in de natuur en het meedogenloos weg selecteren van lagere mannetjes met inferieure genen....

  [waction0091:41] Hele Hindoeïsme is een extreem nazistisch geloof in feite en inderdaad is het zo dat Adolf Hitler via de Duitse Thule Society heel veel ideeën leerde van Hindoe fascisten en Arya Samajis die daar ook meededen.

  [waction0091:43] DWH Delft ontvangt nu deze verzoek brief ondertekend en als zij als blanke homomannen organisatie in Delft het totaal negeren dan moeten wij hun harder aanpakken.

  [waction0091:48] Geestelijke vervuilings belasting en accijns, voor alle religieuze haat organisaties, mbt homohaat, vrouwenhaat, volgens principe de vervuiler betaalt

  Auteurs:
  Waldo Dewanand, Wieroe, en T-Nanda.

  Email: waldo@ziggo.nl
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  deeplnk url:
  http://www.dewanand.com/waction0091.htm
  //////

  <voeg toe ondertekening v Wieroe uit file samples all list pics of wieroe>  Officiele Poot-/ handtekening van Wieroe

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved