Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Literair

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 5 of 43

Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)

4. Algemene inleiding rassendiscriminatie


Terminator of Norway: Anders Behring Breivik
Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0270
Offerdatum   5 mei 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • Nederland is eigenlijk een jonge multiculturele samenleving en men heeft hier nog niet veel ervaring met andere rassen en volkeren. Ik zal dicht bij huis blijven en starten met rassendiscriminatie in mijn geboorteland, Suriname waar ik ruim 17 jaar heb gewoond.

  Suriname en rassendiscriminatie

  Ik moet wel eerst vermelden dat ik al 25 jaar in Nederland woon en niet goed weet hoe de interraciale verhoudingen zijn in het huidige Suriname. Maar op grond van mijn kontakten kan ik wel stellen dat er nog steeds een strikte rassenscheiding is in Suriname op vele niveaus, zowel formeel als informeel. Informeel is er weinig kontakt tussen de diverse rassen in Suriname en Hindoestanen leven in eigen gesloten familie en vrienden kasten. Hindoestanen willen echt niet trouwen en seksen met de andere rassen in Suriname en vermijden dan ook intiem informeel kontakt. Dit wordt niet alleen veroorzaakt, omdat Hindoestanen een ander ras zijn, maar vooral ook omdat zij een ander geloof, cultuur en tradities hebben. De grote meerderheid van de Hindoestanen heeft zich nu georiënteerd op hun moederland India en er zijn nu ook vele informele kontakten met mensen uit dit land, waaruit ook huwelijken voortkomen.

  De Afro-Surinamers zijn een apart verhaal in Suriname, omdat zij totaal geen samenhangende cultuur, geloof en tradities hebben. Vele Afro Surinamers kennen gewoon geen monogaam heterohuwelijk en prefereren vrije ongeremde sekskontakten met iedereen, ongeacht ras of geloof. Informeel en in het geheim zijn er wel degelijk sekskontakten tussen Afro-Surinamers en Hindoestanen, maar hier komen zelden stabiele en duurzame huwelijksrelaties uit voort. Het is bij Hindoestaanse mannen nog steeds een groot taboe om te seksen of te trouwen met een leuk Afro meisje, omdat zij meer geneigd zijn, om hun ras en geloof zuiver te houden.

  Op het formele niveau is er ook een sterke rassenscheiding waarneembaar in Suriname. Er zijn bedrijven die honderd procent Chinees, Hindoestaans, Javaans of Afro zijn in Suriname en dit is de normaalste zaak van de wereld. Dus de rassenscheiding in het bedrijfsleven in Suriname is gewoon ingeburgerd en iedereen accepteert het gewoon. Er is geen enkele vorm van positieve discriminatie in Suriname en iedereen leeft gewoon langs elkaar heen, zonder al te veel te mixen.

  Suriname is een heel racistisch land en iedereen heeft dit al heel lang geleden geaccepteerd. Vermeldenswaard is dat er een strikte apartheids cultuur en politiek bestond in Suriname gedurende de Nederlandse bezetting, met slavernij van de inheemse Surinamers (Arowakken, Surinen, Wajanen, enz.) en Afro Surinamers die als slaven uit Afrika kwamen, gedurende een periode van ruim 550 jaar. In dit apartheidsstelsel uit de koloniale tijd was de rassenscheiding en rassenhiërarchie in Suriname totaal gelegaliseerd en de blanke christelijke heteroseksuele mannen hadden de absolute macht en de wapens.

  Feitelijk kunnen er enkele interessante conclusies getrokken worden mbt het huidige multiculturele Suriname, oa:
  - Suriname is al 550 jaar multicultureel en multiraciaal.
  - De diverse rassen en volkeren in Suriname voeren een soort informele rassen politiek en geloven in een of andere informele rassenscheiding.
  - Er is een soort informele apartheid in het huidige Suriname.
  - Ook in de politiek is er een bijna strikte rassenscheiding met vele etnisch gebaseerde politieke partijen en organisaties.
  - Er is sprake van een minimale vermenging van de diverse rassen en volkeren in Suriname en men vermijd intiem en seksueel kontakt. Men trouwt het liefst binnen de eigen etnische groep en dit impliceert dat er wel degelijk sprake is van een of ander kasten systeem in het huidige Suriname.
  - De hele Surinaamse economie is etnisch georganiseerd, omdat Hindoestanen en Chinezen deze sector domineren.
  - De politieke sector wordt in Suriname overwegend gedomineerd door Afro mixen en dit is geaccepteerd door alle andere rassen in Suriname, derhalve is dit land nog lang geen democratie en kent het geen ontwikkelde kenniseconomie. Mede hierdoor leidt dit systeem van informele rassenscheiding tot een lage economische groei en een zwakke overheid.

  Suriname is misschien wel het voorbeeld van hoe het niet moet in een multi etnisch land, maar hetzelfde systeem heeft zich ook ontwikkeld in andere oudere samenlevingen, met een multi raciaal verleden.

  India en rassendiscriminatie

  India is gewoonweg het toppunt van rassenscheiding, rassendiscriminatie en rassen politiek. India is totaal multicultureel en multiraciaal en alles verloopt via etnische lijnen, omdat het kaste denken daar heel normaal is. Berucht en uiterst problematisch in India is de grote islamitische kaste, die nu flink geradicaliseerd is. In heel India worden moslims overal gediscrimineerd en uitgesloten en hierom zoeken zij de oplossing in extremisme, terrorisme en geweld. Jammerlijk is wel dat er in India geen sterke islamitische politieke organisatie is, die normaal vertegenwoordigd is in het parlement en die normaal meedoet tijdens verkiezingen. Moslims in India zijn een heel triest verhaal, omdat zij meestal toch laag opgeleid, arm, crimineel en geradicaliseerd zijn.

  In India is het heel normaal om mensen met een donkere huidskleur keihard te discrimineren of om hen gewoon weg te jagen. Afro mixen hebben een heel moeilijk leven in India, omdat gewone Hindoes dit ras nooit zullen accepteren als hun gelijke. Blanken daarentegen hebben het makkelijker in India, vooral als zij hoog opgeleid zijn en geld hebben.

  India is een schijndemocratie, omdat de hele politiek op kaste denken gebaseerd is en dit is ook gewoon gelegaliseerd in de restanten uit het koloniale tijdperk. Het is triest om aan te zien en er zijn geen intelligente en sterke leiders in India die hier iets aan kunnen veranderen. De wilskracht en politieke daadkracht in India is uitermate zwak, labiel en vele politiek activisten hebben hier genoeg van. Het parlementaire systeem van politieke partijen die het volk vertegenwoordigen in het parlement via verkiezingen schijnt toch niet goed en optimaal te werken in het huidige multi etnische India. Ik onderzoek dit nu verder en wil proberen om iets nieuws te ontwikkelen, om het efficiënter te maken in de toekomst.

  Situatie in Nederland, opkomst van Geert Wilders, Partij van de Vrijheid
  In ons huidige Nederland hebben wij een verschuiving gezien van linkse politiek naar extreem rechts denken, gedurende de afgelopen vijf jaar. Het begon met de linkse populist Mahatma Pim Fortuyn en zette zich voort via de partij van Geert Wilders, die in een klap de derde partij werd tijdens de verkiezingen. De ontzettend snelle verschuiving naar rechts denken is heel zorgwekkend voor de hele multiculturele samenleving, want het leidt tot meer racisme, discriminatie en inefficiëntie. Discriminatie is iets wat tot hogere kosten leidt in een verzorgingsstaat met een goed ontwikkeld sociaal vangnet. Het is heel moeilijk om hier snel iets aan te veranderen, omdat mensen nu eenmaal koppig en dom blijven denken en handelen. Een korte termijn oplossing is derhalve niet te verwachten.

  Tot zover deze algemene inleiding.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 5 of 43


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0270
  Copyright @ Dewanand 2012