Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0216 / EPAGE 8 of 21

Waren Bush en kringen rond Bush betrokken bij 9/11

4. Operaties in de internationale politiek


Klik op de foto om het helemaal te zien

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0216
Offerdatum     29 september 2006

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Waren Bush en kringen rond Bush betrokken bij 9/11

 • Als er grote belangen op het spel staan, gaan overheden soms erg ver om politieke doeleinden te verwezenlijken. Zo worden er soms grote operaties uitgevoerd, die erop gericht zijn door meningsbeïnvloeding omslagpunten in politieke stellingnames van het publiek te bewerkstelligen, of om grootschalig terreur te bedrijven om elders een andere politieke koers af te dwingen, of om anderszins agressie te plegen om politieke doeleinden te bevorderen. Regelmatig wordt er dan getracht de schuld in de schoenen van anderen schuiven. Sommige van die operaties leiden zelfs tot vele slachtoffers onder de eigen bevolking.

  In 1967 werd het Amerikaanse marineschip USS Liberty door de Israëli's bij Egypte tot zinken gebracht. Na een onderzoek van een jaar na zijn pensionering sprak admiraal Thomas Moorer, voorzitter chef van staven in de zeventiger jaren, die dat onderzoek in samenwerking met andere professionals had uitgevoerd, van een van de schokkendste coverups uit de geschiedenis. De Israëli's hadden USS Liberty uitgeschakeld om geen lastige pottenkijkers in de buurt te hebben. De Israeli's spraken van een vergissing en konden daarmee wegkomen. Onder de Amerikaanse bemanning vielen 34 doden en bijna 200 gewonden te betreuren.

  Toen Israël in de vijftiger jaren de terugtrekking van de Amerikanen en de Britten uit de zone rond het Suezkanaal wilde verhinderen, bracht een cel van de MOSSAD in Egypte in verschillende Amerikaanse en Britse publieke gebouwen bommen tot ontploffing. Omdat een van de aanvallers werd gepakt, kon de cel worden opgerold. Die Lavon affaire kostte in Israël enkele ministers de kop.

  Maar ook valt te denken aan het binnenvallen van Polen door Hitler-Duitsland, nadat er eerder Duitse soldaten in Poolse uniformen Polen waren binnengegaan om van daaruit op Duitse grensposten te schieten. Daarop werd 'teruggeschoten' en was WO II een feit.

  En vele historici zijn er van overtuigd, dat de aanval op PEARL HARBOR werd uitgelokt. Dat is niet zo gek, als het lijkt. Als Amerika gewacht had met deelname aan WO II, dan was de kans reëel geweest, dat er van Engeland tot Japan totalitaire regimes aan de macht zouden zijn gekomen en dat Amerika in een later stadium een confrontatie met die regimes toch niet had kunnen vermijden. De kans op een nederlaag was dan reëel geweest. In zo'n geval kan een false flag operatie een mogelijkheid zijn om te zorgen voor een omslagpunt in de pubieke opinie. Voorafgaand aan PEARL HARBOR had Japan voor maar enkele maanden olie in huis. Toen de Nederlandse regering in Londen de olieleveranties vanuit Indonesië stopzette, bracht dat Japan in een moeilijk parket, wat een offensieve strategie bevorderde.

  Ook het Tonkin-incident, waardoor Amerika zich intensief met de Vietnamese oorlog kon gaan bemoeien, kan als voorbeeld dienen. En toen Sharon omstuwd door honderden politieagenten een 'wandelingetje' maakte op de Tempelberg kon hij weten, dat dat een intifada tot gevolg zou hebben, waarbij ook veel joods bloed zou vloeien.

  Zonodig wordt er ook op grote schaal met het terreurwapen gewerkt. Zo waren er in Zuid-Amerika jarenlang Contrabewegingen actief, die werden opgericht door de CIA met het primaire doel de landen van tegenstanders te destabiliseren door terreur te bedrijven. Ook binnen de islamitische wereld is Amerika zo actief geweest. Voorbeelden zijn AL-QAIDA en de Taliban, die door de CIA werden ingezet in Afghanistan. Met de Taliban hoopte Amerika in Afghanistan een regime als in Saoedi-Arabië aan het bewind te brengen. Wel orthodox islamitisch maar toch bereid om met Amerika in zee te gaan. Na verloop van tijd wilde de Taliban daar niet langer in meegaan.

  Ook 9/11 kan gediend hebben als omslagpunt voor de realisering van politieke doeleinden. Daarbij kan gedacht worden aan alle eerder genoemde categorieën, die of op zichzelf of in de vorm van gelegenheidscoalities zo'n omslagpunt konden realiseren. En zoals al in hoofdstuk 2 staat beschreven, wordt er ook in REBUILDING AMERICA'S DEFENSES (2000) van de door joodse neocons gedomineerde denktank PNAC gesproken over een nieuw PEARL HARBOR.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Waren Bush en kringen rond Bush betrokken bij 9/11

 • ***

  WEBpublication BOOK WART0216 / EPAGE 8 of 21


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0216
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2006