Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist

“Miss Delft versus de mooiste boom van Delft”

Offeraar       Dewanand
Offercode      art129
Offerdatum     dinsdag 26 mei 1998

Wij mensen zijn behept met intelligentie. Juist door deze veronderstelling kunnen mensen onderscheid maken tussen mooi en lelijk of tussen hoog en laag. Soms vraag ik mij af of het noodzakelijk is om onderscheid te maken. Is het niet beter om alles gewoon met rust te maken en geen classificaties in chaotische populaties aan te brengen. Een groep mensen classificeren kan alleen maar leiden tot nog grotere problemen en velen kunnen ongelukkig worden erdoor. Een voorbeeld hiervan is de verkiezing van Miss Delft. De promo aktie voor de Miss Delft verkiezing is in volle gang. Volgens planning moeten er 16 vrouwen en meisjes geselecteerd worden en uit deze eliteclub moet er dan zo tegen december 1998 een zogenaamde Miss Delft 1998 rondlopen op aarde. De vraag is natuurlijk of de mooiste meisjes daadwerkelijk meedoen, maar deze vraag is feitelijk veel gecompliceerder, want het begrip mooi is zo subjectief en kan niet met harde, exacte cijfers geobjectiveerd worden. Weliswaar zal er een jury zijn die iedere kandidaat een cijfertje zal geven, maar deze beoordeling geschiedt niet met geijkte meetinstrumenten en juist hierdoor is de uitslag altijd onbetrouwbaar. Toch zal er volgens planning een Miss Delft worden getoverd aan het eind van het jaar en velen zullen het een waar spektakel vinden.

Een Miss Delft moet hoe dan ook mooi zijn. Tenminste dat is de doelstelling van de selektiecommissie. Ik vraag mij echter vaak af wat voor zin het heeft om vele duizenden guldens te besteden aan een simpele vleeskeuring, want zo kan dit hele gedoe gezien worden. Het gaat immers om het uiterlijk. Dingen zoals gezicht, lichaamsbouw, stroomlijn, bikinilijn, borsten, dijen, voeten, enz. spelen de hoofdrol tijdens iedere sensationele Miss verkiezing. Er wordt helemaal niet gekeken naar andere waardevolle eigenschappen, zoals karakter, levenswijze, moraal, ontwikkeling, intellect, monogamie en goedheid. Nee, voor zulke zaken is er geen aandacht meer en dat is best teleurstellend voor mij. Miss Delft zal voor veel jonge meisjes in Delft een soort idool worden en ik vind dat dit feit zeer serieus moet worden belicht. Het beste voorbeeld is een goed voorbeeld en dit moet de toekomstige Miss Delft zich goed realiseren. Zij moet beseffen dat zij in zekere zin verantwoordelijk is voor de levenswijze en het geluk van duizenden jonge meisjes. Juist hierom lijkt het mij verstandig om aan de toekomstige Miss ook eisen te stellen, die op het innerlijk betrekking hebben. Een goede moraal en hoogstaande culturele normen en waarden zijn hier treffende voorbeelden van. Ook de levenswijze en de procedure m.b.t. partnerkeuze lijken mij zeer belangrijke aspecten, omdat de Miss een voorbeeldfunctie moet vervullen. Misschien mogen er zelfs eisen gesteld worden m.b.t. de huwelijksmoraal van de toekomstige Miss Delft.

Waarom willen mensen een Miss Delft? Omdat zij zekerheid willen. “Wie is de mooiste van de stad”, is een eindeloze vraag die elk jaar opnieuw gesteld wordt. Hoe zou het zijn als er ook bomen mochten meedoen aan de Miss verkiezing? De jury zou het begrip mooi dan beslist moeten herdefinieren. Als een boom zou winnen, zou de hele mensheid misschien verslagen zijn, want vaak zijn bomen vele malen mooier dan menselijke vrouwen. Volgens mij is de innerlijke schoonheid van bomen altijd vele malen groter dan dat van de eenvoudigste Miss ter wereld. Iedere Miss kan daarom veel leren van bomen. Opgemerkt dient te worden dat een boom hsijn (uitleg zie voetnoot) innerlijke kanten nog nooit heeft verklapt aan een mens, maar er kan op vertrouwd worden dat dit eens, met behulp van geavanceerde technologieen, wel zal geschieden. Hopelijk zal er eens in de verre toekomst een dag komen waarop de mooiste boom van Delft gekozen zal worden i.p.v. de schoonste kamerjuffie.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved