Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Oorsprong van het logo Amsterdamse stadsdeel Zeeburg.
Met enkele reacties.

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1154
Offerdatum   dinsdag 19 juli 2005

Afgelopen week interviewde ik een academicus, die al tientallen jaren de oude Hindoebeschaving bestudeerd. Hij merkte op dat het nieuwe logo van het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg helemaal geen islamitische of Arabische oorsprong heeft. Hieronder een verslag van het vraaggesprek met wat commentaar van mijzelf. Uit angst voor haatdragende moslims wil deze academicus zijn naam niet bekend maken.

Reconstructie vraaggesprek met academicus.

Wat is de Islam?
De waarheid is dat de islam een religie is gesticht door Mohammed. De koran en de hadith geven de inhoud ervan weer. De Arabische cultuur stelde in de tijd van Mohammed (zesde eeuw na Christus) inhoudelijk niets voor, zowel literair, wetenschappelijk, economisch als politiek. De arabieren waren merendeels zwervende nomaden (woestijncultuur). Ze leefden van tarwe en dadelpalmen. Karavanen brachten handelsgoederen binnen en werden heel vaak overvallen en beroofd van alle goederen, al het vrouwvolk en alle kinderen, die als slaven verder verhandeld werden.

De arabieren veroverden tal van landen en volkeren met een hoge beschaving. In al deze landen werd er geplunderd en geroofd. Volgens Mohammed en de koran is het toegestaan om alle buit voor eigen gebruik aan te wenden. Eenvijfde was voor de buitmakers (elke moslimman) en viervijfde voor Mohammed.

Dus zowel de islam als de arabieren stellen vrijwel niets voor, omstreeks de zesde eeuw, met betrekking tot wetenschap, rijkdom, symboliek, idealen, filosofie, politiek, wiskunde, astronomie, geneeskunde, architectuur, navigatie, grammatica, hoog religieus denken, enz. Pas na de verovering van diverse gebieden in India kregen de arabieren enige kennis op al deze gebieden, dankzij de onmetelijke rijkdom van de oeroude Hindoebeschaving.

Binnen de architectuur kenden de Hindoes enorm veel mozaïeken, wiskundige patronen, mandala's, fraaie architectonische bouwvormen met boogjes, koepels, balkonnetjes, torens, kolommen, columnsystemen, enz. Al deze vormen hebben de overheersende moslims overgenomen (lees: geroofd) gedurende hun regeerperiode. Opmerkelijk is dat zelfs het idee van een koepel met minaretten bij elke moskee overgenomen is uit de Hindoe-architektuur.

De Europeanen waren in die tijd (omstreeks achtste eeuw na Christus) barbaren in vergelijking met de islamitische heersers, qua pracht en praal van de bouwwerken, leefwijze, regeersysteem (Duistere Middeleeuwen), wiskunde, astronomie, rekenkunde, filosofie, religie, scheepvaart, hygiëne, enz. Moslims werden onder de noemer 'arabieren' gebracht en de hele beschaving van hen werd aangeduid als de Arabische beschaving. Hierbij werd er niet gelet op het harde feit dat al deze geweldige prestaties niet tot de islam hoorden en absoluut niet islamitisch genoemd mochten worden. De Europeanen wisten toen niets hierover en werden op wrede wijze geconfronteerd met de Arabische veroveraars, tot er een christelijke kruistocht ontstond.

Tot op heden vertellen imams aan de ongeletterde moslims en de onderontwikkelden dat de Arabische cultuur in wetenschappelijk opzicht hoog ontwikkeld was, in het verleden, zonder de waarheid hierover te verkondigen. De eerste islamitische geleerden uitten echter wel openlijk dat de Hindoes de grootste geleerden waren uit die tijd. Er zijn hiervan harde bewijzen gevonden, waarbij diverse arabieren in het verleden reeds vertelden dat al hun kennis over wiskunde uit India kwam. In de kaliefen staat hier veel over. Recentelijk onderzoek toont zelfs aan dat de stelling van Pythagoras reeds eeuwen geleden bekend was in de oude Hindoewereld, voordat de Grieken het gebruikten.

Swastika logo
Het nieuwe symbool in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg behoort tot de zogenaamde arabesken, welke in het verleden overgenomen zijn van de rijke Hindoeïstische yantra symboliek. Ontwerpbureau Thonik is dus niet goed op de hoogte van de echte herkomst van al de historische symbolen.

Iedereen weet dat Adolf Hitler de oeroude swastika uit de Hindoebeschaving heeft overgenomen, als het ultieme nazi-symbool, door het schuin te plaatsen. Maar wat iedereen zal verbazen is dat er in het oude India meerdere soorten swastika's waren, welke gevonden zijn tijdens opgravingen in Mohenjodaro, een oude stad van de Hindoeïstische Indus beschaving, welke ruim 4000 jaar geleden bestond. Onderzoek van een oude onderwaterstad voor de kust van India heeft echter aangetoond dat de Hindoebeschaving minstens tienduizend jaar geleden al bestond, wat veel Nederlanders niet weten, omdat christelijke archeologen deze feiten willen verdoezelen. Recentelijk is na een wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat er nog vijf miljoen oude manuscripten over zijn uit de oude Hindoebeschaving in alle deelstaten van India. Hierom is India de grootste schatkamer van oude wijsheden en kennis uit het verre verleden.

Hieronder een schets van de diverse soorten swastika's uit de oude Hindoebeschaving.

Klik op de figuur om het helemaal te zien.

 • Figuur wfig0122.jpg: Hindu Swastikas Mohenjodaro

  Commentaar van Dewanand
  Islamisering is een emotioneel discussiepunt, maar men dient toch verder na te denken en de echte herkomst van het islamitisch geloof te onderzoeken. Het is triest dat de wetenschappers uit angst zwijgen en het volk halve waarheden vertellen. Hier moet iets aan gedaan worden. Ook de onderontwikkelde moslims dienen alles te weten over de wrede ontstaansperiode van de islam en het barbarisme van Mohammed, die onterecht als profeet wordt beschouwd.

  Het zal iedereen verbazen om te weten dat alle Arabische volkeren voor de tijd van Mohammed geloofden in beelden en vele goden aanbaden, precies zoals de Hindoes dat al duizenden jaren deden. Ik zal hierover komende jaren enkele interessante wetenschappelijke feiten publiceren, om aan te tonen dat de Hindoeïstische beelden symboliek (taal van de yantra) leidt tot een stabielere en vreedzamere religieuze denkwereld, zowel voor vrouwen als voor mannen. In theorie zou onze hele menselijke wereld vreedzamer en toleranter worden, als ieder mens zou geloven in het Hindoeïsme, wat echter een utopische gedachte is, omdat Hindoes elk geloof als volwaardig erkennen en deze onvoorwaardelijk tolereren.

  Mahatma Pim Fortuyn heeft de islamisering van Nederland reeds uitvoerig bekritiseerd, maar hij is vergeten om historische feiten aan te dragen, om het tegendeel te bewijzen. In wezen moeten wij alleen de waarheid over de Arabische wereld beschouwen en niet geloven in leugens die zijzelf verkondigen. Het feit dat de moslims van onze tijd zich vijandig, intolerant, verraderlijk en ondankbaar opstellen, is stof tot nadenken jegens hun valse trots en verwaandheid. In wezen zijn al deze moslims zelf onwetend, want zij ontkennen zelf alle feiten.

  Het nieuwe logo van het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg bevat dus in wezen alleen Hindoeïstische elementen en is dus helemaal niet Arabisch of iets dergelijks. Opmerkelijk is dat het gebruikte element in feite een van de swastika's is uit de oude Hindoebeschaving. Het feit dat het gaat om een swastika kan in principe aanduiden dat islamisering in wezen een fascistische ontwikkeling is, want moslims gedragen zich in het dagelijks leven als fascisten en veroveraars, die brutaalweg Nederlandse helden vermoorden, zoals wijlen Theo van Gogh. Het is beter om onze allahtonen hiervan op de hoogte te stellen, om hen verder te assimileren en hen te laten groeien tot nette nieuwlanders, die totaal aangepast en geciviliseerd zijn. Er is dus nog hoop volgens mij voor elke allahtoon, mits hsij ervoor kiest om een radicale ex-moslim te worden en ook af en toe gezellig te zonnen op een Nederlands (naakt)strand, onder het genot van een broodje met echte Hollandse haring.


  Aanbevolen literatuur en websites
  Eva Rudy Jansen, "De beeldentaal van het Hindoeïsme", Uitgeverij Binkey Kok Publications BV, Havelte, vierde druk 2000, 150 pagina's, geheel Nederlandstalig.
  Graham Hancock, "Underworld. The mysterious origins of Civilization", Three Rivers Press, New York, 2002.
  Somers, Herman H., "Een andere Mohammed", Uitgeverij Hadewijch Antwerpen-Baarn, 1993.
  Wykes, Alan, "Goebbels. Regisseur van het Derde Rijk", Standaard Uitgeverij Antwerpen, 1991.

  Indian heritage, a living portrait of India

 • www.indiaheritage.com
 • ---------------

  Reacties

  Reactie volgnummer: 1
  Datum: 19 juli 2005
  Geaddresseerde: Dewanand
  Afzender: Ted Peeters, redacteur multikulkrant
  Onderwerp: onderzoek logo Amsterdam Zeeburg

  Geachte heer Dewanand,

  In het belang van het onderzoek in de zaak "Zeeburg" kunnen wij op dit moment nog niet Uw column "
  Oorsprong van het logo Amsterdamse stadsdeel Zeeburg" plaatsen, hiervoor Uw begrip.

  Ter informatie:
  Wij van De Multikulkrant willen geen religieuze tegenstellingen in columns. De columnisten van De Multikulkrant worden niet uitgenodigd om hun eigen religie te verkondigen en af te zetten tegen andere. Een columnist van De Multikulkrant dient multikul aan de kaak te stellen en daarbij uit te gaan van het Nederlandse cultuurgoed. De Multikulkrant is een platform waar nieuwkomers en nieuwe culturen de maat gemeten wordt. En deze maat is onze eigen Nederlandse cultuur met een overwegende Calvinistische/humanistische oorsprong.

  Met vriendelijke groet,

  Ted Peeters
  tedpeeters@multikulkrant.net

  www.multikulkrant.net

  ----------------------------------
  Reactie volgnummer: 2
  Datum: 20 juli 2005
  Geaddresseerde: Ted Peeters, redacteur multikulkrant
  Afzender: Dewanand
  Onderwerp: onderzoek logo Amsterdam Zeeburg

  Geachte heer Peeters,

  Uw reactie verbaast mij ten zeerste, maar ik heb begrip voor uw visie en angst, om gedood te worden door moslim extremisten, als u mijn tekst plaatst. Uw angst is terecht en ik respecteer uw keuze.

  Mijn tekst met offercode wfor1154 zal vanmiddag gepubliceerd worden op het Kritisch Podium Dewanand.

  Het verbaast mij dat u het begrip religie aanhaalt, want als u de tekst goed leest, dan dient u te beseffen dat het om archeologische en historische feiten gaat en in het geheel niet om een religieuze tegenstelling. U dient te weten dat de moslims en de Hindoes al ruim 1400 jaar een religieuze oorlog voeren, waarbij er 90 miljoen Hindoes zijn vermoord en verkracht door moslim terroristen. Zorgwekkend is dat er binnen tien jaar een heuse kernoorlog dreigt tussen Hindoeistisch India en moslim fundamentalistisch Pakistan, eventueel geflankeerd door China en Iran. U kunt hier niet omheen, omdat dit religieus konflikt vergaande gevolgen zal hebben voor 'blank' calvinistisch Nederland. Hou er dus rekening mee dat ook Hindoes in Nederland nu radicaliseren en willen meedoen met het hele debat over de multikul. Als u een talentvolle en intelligente Hindoeschrijver uitsluit van deelname, dan bewijst dat alleen dat u heel bang bent, wat ik onverstandig vind.

  Het is voor de 'blanken' in Nederland onmogelijk om een oplossing te vinden voor de levensbedreigende problemen alhier. Jullie 'blanken' kunnen rekenen op mijn deskundige steun en loyaliteit, in alle vertrouwen, want een Hindoe Fundamentalist denkt aan het belang van alle levende wezens, al of niet intelligent.

  Ten overvloede wil ik u inlichten dat het voor mij teleurstellend is, dat vrijwel alle niet-blanken te maken krijgen met uitsluiting en verstoting, op het moment dat zij beter zijn dan de 'blanke' heersers. In de Verenigde Staten van Amerika gaat men gelukkig anders om met niet-blanken. U dient er rekening mee te houden dat het Kritisch Podium Dewanand binnen twee maanden tot de grootste website zal behoren van een onafhankelijke (hindoe)schrijver in heel Nederland. Mijn vriendelijk verzoek is om hier wat aandacht aan te besteden in uw krant aangaande de multikul, die nu ontaard is in een bittere darwinistische kastenmaatschappij.

  Met dank voor uw welgemeend antwoord,
  Met alle respect voor uw persoon,
  Verblijf ik,
  Met de zegen van Altecrea voor u en uw nageslacht,

  Dewanand
  Hindoeschrijver
  Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  ***

 • Nutteloos logo van de allahtonen
 • Oorsprong van het logo Amsterdamse stadsdeel Zeeburg. Met enkele reacties.

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved