Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Nutteloos logo van de allahtonen

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1153
Offerdatum   vrijdag 15 juli 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant:
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland

 • Er is recentelijk een emotionele discussie ontstaan over het Arabische motief in het nieuwe logo van het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg. Ontwerp bureau Thonik presteerde dit, zonder rekening te houden met de onvrede onder de meerderheid van het Nederlandse volk over het onaangepast gedrag van de allahtonen. Is men de wijsheid van Mahatma Pim Fortuyn en Theo van Gogh al vergeten, binnen nauwelijks vijf jaar na hun levensoffer?

  Islamisering is natuurlijk altijd leuk, want vele kleuren zijn mooi om aan te zien. Volgens mij zal de meerderheid van de nuchtere oernederlanders zich echter afvragen wat de echte meerwaarde is van een abstract arabischachtig symbool in een logo en kritisch nadenken over de vele miljoenen die dit hele prestige project allemaal niet kost. Alleen in onderontwikkelde Derde Wereldlanden houden politici zich normaliter bezig met uiterlijk machtsvertoon, om stemmen te winnen, zonder bij te dragen aan de daadwerkelijke ontwikkeling van land en volk.

  Ik twijfel er niet aan dat de grote meerderheid van de allahtonen het nieuwe logo als een overwinning, in naam van Allah, beschouwen en zich lekker een weekje ziek melden om feest te vieren, onder het genot van lamsboutjes en kebab. De vraag is echter of wij dit onaangepast gedrag moeten waarderen. Feit is immers dat ondanks het nieuwe Arabische logo element, de hoge werkloosheid onder allahtonen ongewijzigd blijft (rond de veertig procent). Ik betwijfel ook of een dergelijk logo hen een stukje wijzer heeft gemaakt of iets zal bijdragen aan hun aanpassing of ontwikkeling in Nederland.

  Als criticus en scepticus is het mijn taak om elke allahtoon duidelijk te maken, dat het ook een plicht is om dagelijks hard te werken aan de opbouw van Nederland, want alleen dan zullen zij echt gerespecteerd worden, als nuttige nieuwkomers. Aan luie, fanatieke of nutteloze allahtonen hebben wij hier in Nederland niet veel, want dat levert geen droog brood op de plank. De nuchtere Hollander denkt op dit punt pragmatisch en verlangt naar harde bewijzen van de meerwaarde van een allahtone bevolkingsgroep, wat geen foute zaak is.

  Eisen stellen aan leuke nieuwkomers en reeds hier gevestigde allahtonen is noodzakelijk in een tijd waarin de economische groei stagneert. Ook de allahtonen dienen zich te realiseren dat zij ook mee moeten doen, om Nederland verder te ontwikkelen. Immers een goede allahtoon of allochtoon is geen last voor ons land en werkt gewoon hard in het belang van de vooruitgang van het Nederlandse volk.

  Het is een feit dat er veel allahtone bedrijfjes zijn. Ik vind het echter heel jammer dat het allemaal peanut companies zijn, die nauwelijks groeien en niet significant bijdragen aan de welvaartsgroei. Juist hierom twijfel ik eraan of onze zeer gewaardeerde allahtonen echt aangepast zijn en het echt menen met Nederland. Het zou jammer zijn als een inhoudsloos arabisch symbool in het logo juist de onderontwikkeling van de allahtonen zou vergroten, want dan zijn zij nog verder van huis geraakt. Islamisering moet juist in het belang van het Nederlandse volk en economie zijn. Onze allahtonen dienen hier zelf aan te werken.

  Noot

  Definitie Allahtoon
  Iemand, al of niet seniel of laagwaardig intelligent, die van buitenlandse afkomst is en overtuigt islamitisch denkt, voelt en handelt. Er zijn diverse soorten allahtonen, maar de meeste van hen streven naar meer macht in Nederland en kunnen aanhanger zijn van het islamisme. Het hartgrondig haten van de 'blanke' autochtonen is meestal kenmerkend voor een overtuigde allahtoon. Typische gevaarlijke allahtonen zijn bijvoorbeeld: Marokkanen, Turken, Somaliërs, Tunesiërs en de vele Arabische soorten, enz. Opvallend is dat het overgrote deel van de allahtonen aan alle kenmerken voldoen van de anti-nederlander, waardoor het nogal onduidelijk is of zij wel echt in Nederland thuishoren, want zij weigeren pertinent om zich aan te passen en streven er in zekere zin naar om de macht over te nemen, waarna naar alle waarschijnlijkheid een bloedbad zal worden aangericht onder 'blanken', Westerlingen, andersdenkenden, ongelovigen en Hindoes, precies zoals is voorgeschreven door het koranisch haatgeschrift. Het allahtonisme is in zekere zin ultrafascistisch, omdat het geworteld is in het islamisme en het arabisme. Het terrorisme en de radicalisering zijn in wezen veroorzaakt, door het domme en achterlijke gedrag van allahtonen in Nederland.

  Bron definitie: Eboek 'Geheim rapport Nieuw Rechts' op Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.nl


  ***

 • Nutteloos logo van de allahtonen
 • Oorsprong van het logo Amsterdamse stadsdeel Zeeburg. Met enkele reacties.

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved