Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Literair

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 20 of 43

Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)

19. Homogenisatie kan entropie van het collectief verlagen


Terminator of Norway: Anders Behring Breivik
Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0270
Offerdatum   5 mei 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • Nu zal ik iets analyseren dat misschien nog onbekend is in de wetenschap. Het gaat om de entropie van menselijke collectieven. Entropie is een begrip uit de Thermodynamica en het bepaalt de mate van chaos. Bij een lage waarde van de entropie van een systeem is er meer orde en naarmate deze waarde toeneemt, neemt de chaos toe. Volgens de Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica kan de entropie van een dood systeem alleen toenemen en om deze te verlagen moet altijd energie worden toegevoegd aan dit systeem, via een externe energiebron. Vanwege deze Tweede Hoofdwet is het onmogelijk om een machine te maken die energie haalt uit het niets (perpetuum mobiel), wat sommige fantasten wel willen bewijzen. Om energie te halen uit een systeem kan het beste een carnot machine gebruikt worden, omdat deze het hoogste theoretische rendement heeft.

  In theorie kan de entropie van een menselijk collectief enigszins beredeneerd worden, via directe logica. Een chaotisch, niet georganiseerd heterogeen collectief met weinig sociale, culturele, politieke en religieuze cohesie zal altijd een hogere entropische waarde hebben dan een supergeorganiseerd en ordelijk homogeen collectief van mensachtigen. Dit kan als een argument gebruikt worden om wettelijk te stimuleren om homogene collectieven te vormen in organisaties, die dan dus efficiënter kunnen werken en produceren. De definitie van een homogeen collectief kan ruim genomen worden hierbij en er hoeft niet alleen aan ras of geloof gedacht te worden. Ook een organisatie van gehandicapten kan in zekere zin beschouwd worden als een soort homogeen collectief.

  In theorie kan gesteld worden dat een Multi etnische samenleving altijd chaotischer zal zijn en minder cohesie zal vertonen dan een monoculturele samenleving met een hoge mate van homogenisatie, zowel cultureel, politiek, religieus, sociaal, seksueel als militair. Hierom zal de entropie van een chaotische Multi etnische samenleving dus altijd hoger zijn dan die van een monoculturele samenleving. Maar de individuele mensen die lid zijn van zo een samenleving zijn de bouwstenen ervan en die moeten ook psychologisch homogeen of heterogeen zijn, en zo dan samen, na sommatie de hele samenleving vormen en leiden. Een belangrijk punt van deze homogenisatie is de taal, omdat homogenisatie hiervan zorgt voor een efficiënter verloop van de communicatie processen. In het algemeen kan gesteld worden dat het historisch bewezen kan worden dat alle menselijke collectieven na vele eeuwen een of ander homogenisatie proces doorliepen ten aanzien van alle aspecten van hun bestaan. Dit proces schijnt vooral versterkt te worden als deze collectieven gedurende vele eeuwen geïsoleerd werden van de buitenwereld en hierom zichzelf homogeniseerden, qua taal, geloof, genetica, cultuur, kleding, voeding, seksualiteit enz. Dit betekent feitelijk dat het historisch bewezen kan worden dat alle menselijke collectieven streven naar een of ander homogenisatie proces gedurende de loop van vele eeuwen en dit toont aan dat de entropie van menselijke collectieven op een natuurlijke manier zal afnemen gedurende de loop van vele eeuwen van isolatie.

  Beschouw nu eens een homogeen collectief dat gedurende vele eeuwen gehomogeniseerd is en dus een lage entropische waarde heeft bereikt. Stel nu dat er opeens een proces ontstaat van massa immigratie en dat er dus buitenlanders bij komen, die gaan participeren in het homogeen collectief en die totaal anders zijn. Dan is het duidelijk dat de entropie van deze nieuwe heterogene samenleving zal toenemen en dat er dus meer chaos ontstaat, dus minder efficiëntie. Pas na het sluiten van de grenzen gedurende honderden jaren zou deze nieuwe heterogene samenleving zich opnieuw gaan homogeniseren om opnieuw de lage entropische waarde te bereiken van voor de massa immigratie, om daarna efficiënter te functioneren. Dit is iets dat interessant kan zijn voor tegenstanders van immigratie en zelfs als een argument kan worden gebruikt om immigranten supersnel te assimileren via harde wetten of via assimilatie premies, vooral genetisch en cultureel. Buitenlandse meisjes zou men dan zelfs direct moeten verplichten om zich te laten bevruchten door inheemse mannen via harde culturele en genetische assimilatie wetten, zoals reeds in het verre verleden werd gedaan in alle primitieve samenlevingen. Het onmiddellijk genetisch assimileren van alle buitenlandse meisjes kan in principe zelfs supersnel leiden tot het handhaven van de lage entropische waarde van de hele samenleving en dus veel beter zijn om de vreemdelingenhaat te bestrijden en om grote problemen te voorkomen in de Multi etnische samenleving. Dit werd al in de verre oudheid gedaan door al onze voorlopers en voorouders. Meisjes zijn het grote geheim van homogenisatie processen om supersnel de entropie te kunnen verlagen van een heterogene samenleving. Uiteraard is het logisch dat hierbij complexe interraciale seksprocessen een grote rol spelen, omdat seks gewoon iets is dat elk mens lekker vind en het altijd wil meemaken.

  Een samenleving met een lage entropische waarde kenmerkt zich dus o.a. door deze aspecten:
  - Culturele homogeniteit
  - Politieke stabiliteit
  - Orde, rust, vrede en voorspoed
  - Weinig criminaliteit, vandalisme en agressie
  - Hogere produktie van consumptie goederen
  - Hogere economische groei of economische stabiliteit
  - Genetische, culturele, politieke, religieuze en sociale homogeniteit
  - Neiging om homogeen te zijn op religieus gebied
  - Een goed ontwikkelde communicatie taal met weinig dialecten
  - Meer sterke en gezonde mensen die hard kunnen werken
  - In theorie kan worden gesteld dat zo een samenleving sattvish kan zijn, maar dit hoeft niet echt zo te zijn.
  - Mensen zijn gelukkiger en tevreden en hebben een sterk geloof in de toekomst.

  Een samenleving met een hoge entropische waarde is dus tegengesteld aan de hierboven genoemde en zal zelfs op den duur totaal vernietigd worden, door de toenemende politieke instabiliteit en chaos. Hierom is homogenisatie een belangrijke voorwaarde om de entropie van een menselijk collectief te verlagen. Dit impliceert in zekere zin dat er ook bij het ontwikkelen van beleid een streven moet zijn om de hele samenleving te homogeniseren en om dit via goede wetten af te dwingen of mogelijk te maken.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 20 of 43


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0270
  Copyright @ Dewanand 2012