Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Literair

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 19 of 43

Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)

18. Rassenstrijd en rassenhaat ontstaan door evolutie proces


Terminator of Norway: Anders Behring Breivik
Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0270
Offerdatum   5 mei 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • Al sinds de oudheid bestond er een rassenstrijd tussen de vele rassen en volkeren. Vroeger werkte dit wel anders en de zwakkere volkeren werden gewoon gedomineerd door de sterkere en tot slaaf gemaakt. Slavernij is net zo oud als de mensheid zelf en de slavenvolkeren uit het verleden werden vaak heel wreed behandeld en totaal uitgebuit. In alle oude culturen kwam er slavernij voor van zwakkere volkeren en rassen of van krijgsgevangenen. Dus de rassenstrijd is niets nieuws voor de mensheid, al hoe modern die zichzelf nu ook mag vinden.

  In Nederland en andere rechtsstaten werkt het nu wel anders met de rassenstrijd, omdat elke burger in een moderne verzorgingsstaat in principe dezelfde legale rechten heeft en deze via gerechtelijke wegen kan afdwingen of opeisen. Er bestaan anti discriminatie wetten in alle moderne Westerse rechtsstaten en deze zorgen voor een afschrikking van bruut georganiseerd racistisch geweld. Individueel en informeel is er wel heel veel racisme en rassenhaat in de hele Westerse wereld en zo af en toe worden de daders wel gepakt en gestraft.

  Het verband tussen de rassenstrijd en de evolutie is niet zo moeilijk te verklaren. Elke mensachtige soort kan met de eigen intelligentie en hersenen immers simpelweg altijd tenminste een argument verzinnen waarom zij beter zijn of superieur zijn aan de andere soorten en hierom besluiten om die dan maar af te slachten, te verkrachten, te discrimineren of tot slaaf te maken. Hier is niet veel fantasie of intelligentie voor nodig, zoals ik in eerdere teksten reeds had aangetoond. In zekere zin kan zelfs gesteld worden dat een rassenstrijd heel natuurlijk is, als de evolutie inderdaad een theorie is die echt waar is. Volgens de evolutie theorie moeten namelijk sommige nieuwe soorten echt superieur zijn en dus verder geëvolueerd zijn en die zullen dan de oudere inferieure soorten domineren of uitroeien. In ons tijdperk zien wij wel degelijk sporen van dit evolutie proces en ik bespeur vaak een echte harde rassenstrijd als ik informeel met mensen omga en hen onderzoek.

  Rassenhaat is iets dat echt overal voorkomt. Er is ook culturele rassenhaat en religieuze rassenhaat en dit maakt het allemaal heel gecompliceerd. De haat voor negers is eigenlijk iets dat evolutionair te verklaren is en eigenlijk bij alle volkeren voorkomt die niet tot het Afro ras behoren. Bovendien haten de vele soorten Afro mix mensen de raszuivere Afro volkeren vaak ook heel erg en dit maakt het allemaal heel moeilijk om te onderzoeken. Het is boeiend om dit te onderzoeken, omdat het voor veel onderzoekers duidelijk is dat de eerste mensachtigen feitelijk donker gepigmenteerd moesten zijn, omdat zij geen kleren droegen en overwegend in tropische klimaten leefden. De lichter gekleurde rassen schijnen dus veel later ontstaan te zijn. En het totaal ongepigmenteerde blanke ras is volgens sommige onderzoekers pas vijfduizend jaar geleden verschenen op aarde en dat verrast heel veel mensen. Er is iets heel bijzonders aan de hand met de menselijke soort en ik heb hier in het dewanisme leuke verklaringen voor, welke ik in de toekomst wil publiceren in nieuwe werken.

  Vreemde rassen en volkeren heeft men eigenlijk altijd al overal gehaat en vermoord als men hen tegenkwam. De oermensen leefden vroeger in stamverband en tussen de diverse stammen was er een permanente oorlog om land, vee, goud en vrouwen. In zekere zin is dit tot op heden niet echt veranderd en men heeft er alleen een modern jasje overheen gedaan dat men beschaving noemt. Nog steeds zijn veel mensen heel bang voor andere rassen en volkeren en ontwijkt men persoonlijk en seksueel kontakt met hen. Dit komt in Nederland nu steeds meer voor en hierom vind ik dat er toch informele apartheid is ontstaan in de multiculturele samenleving. De wil van de massa kan feitelijk op geen enkele manier veranderd worden door een paar wetsregels (artikel 1, 7 en 37) en hierom geloof ik dat de wetgeving zich moet aanpassen aan de wil van de massa, juist omdat wij in een democratisch land leven. Het volk moet regeren en de macht hebben en niet een elitaire minderheid, met een linkse marxistische doctrine.

  Als gesteld kan worden dat de rassenstrijd iets natuurlijks is, dan moet de wet hieraan aangepast worden. Het is immers onnatuurlijk om de natuur te bestrijden en hierom geloof ik dat wij deze energie van rassenstrijd en rassenhaat nu echt anders moeten gebruiken en speciaal hiervoor een beleid ontwikkelen, wat ik verderop zal toelichten. Ik moet hierbij duidelijk maken dat alle rassen en volkeren een racistische en discriminerende kant hebben en dat dit niet alleen geldt voor de blanke rassen, zoals de media vaak bekend maken. Er is dus ook zwart, chinees en Hindoestaans racisme en er zijn ook heel veel niet blanken die radicale racisten zijn en die dus andere rassen en volkeren ook haten en dood willen maken. Deze visie van mij is hierom niet links en gewoon heel objectief, omdat ik het beschouw vanuit het oogpunt van natuurlijke evolutie. Racistisch gedrag kan zelfs geworteld zijn in het primaire (overlevings- en paar-) instinct van elk mens en hierom is het heel natuurlijk.

  Een racistisch vooroordeel is soort psychologische pavlov reflex in het brein. Het doel is om sneller en efficiënter te denken en te beslissen en om zo minder denkenergie te gebruiken. Om zo sneller de vijand te ontdekken en een vechthouding aan te nemen of om zichzelf en de eigen soort te verdedigen. Derhalve is het echt onmogelijk en onnatuurlijk om alle racistische vooroordelen uit te bannen. Het streven naar totale gelijkheid is echt onnatuurlijk en het kan nadelen hebben voor de evolutie van de menselijke soorten. In de natuur leven ongelijke soorten met elkaar in een symbiose en zo helpen zij elkaar om te overleven en om voort te bestaan, zonder enige vorm van gelijkheid. Symbiotische samenlevingsvormen zijn dus natuurlijk en beter voor de overleving van de soort of voor de evolutie. In menselijke samenlevingen zou men dit moeten onderzoeken en hier wetgeving voor moeten ontwikkelen, om meer te produceren en om de vrede en harmonie te waarborgen.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 19 of 43


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0270
  Copyright @ Dewanand 2012