Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Theorie van de legalisatieprocedure

Offeraar    Dewanand
Offercode   ALKR028
Offerdatum   woensdag 13 oktober 1999
Niet gepubliceerd in de Landelijke Allochtonenkrant

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:
 • Een migrant is iemand die in Nederland woont en in het buitenland is geboren. De verzameling der migranten is heel ruim, en omvat ook illegalen. Als een Nederlandse politicus zegt dat hsij een wet maakt voor de migrantenpopulatie in Nederland, dan houdt men nooit rekening met de ware verzameling der migranten, en worden illegalen onbewust weggedacht. Veel politici hebben het nu over minderheden en migranten, maar verzuimen altijd in hun geschreven teksten te vermelden dat de illegale migrant er niet bijhoort.

  Hierom zou feitelijk elke illegaal een beroep kunnen doen op de gepubliceerde teksten van de Nederlandse politici en een rechtsprocedure kunnen starten om aan te tonen dat de tekst van de wetsdienaar ook op hem/haar van toepassing is. Tot op heden is dit nog niet gebeurd, en dat is best jammer, want het is een vette juridische uitdaging voor elke ambitieuze advocaat.

  Legalisatie is een heilig begrip geworden in Nederland en iedereen denkt bij dit woord aan asielzoekers, migranten, buitenlanders en illegalen. Legalisering is een grondwettelijke procedure, waarbij een nieuw mens opgenomen wordt in de huishouding van de staat. De interessantste en oudste legalisatieprocedure in Nederland is die van een baby, die is geboren op het grondgebied der Nederlanden. Een baby wordt, theoretisch gezien, als illegaal geboren, en ondergaat een legalisatieprocedure, waarna het alle rechten krijgt van elke Nederlandse staatsburger. Tegenwoordig moet een vrouw bewijsstukken van de zwangerschap overleggen bij de legalisatieprocedure van het pasgeboren kind. De vader is niet verplicht om zichzelf dan aan te geven.

  Er is dus een overeenkomst tussen een pasgeboren Nederlandse baby en een migrant zonder verblijfspapieren. De baby krijgt verblijfspapieren, als een vrouw naar de gemeente gaat om de geboorte van haar kindje te registreren. Maar de migrant, nee, die kan niet met zijn moeder naar de gemeente gaan, want zo werkt dat niet.

  Nu zijn er ruim honderdduizend illegalen in Nederland en niemand weet waar ze zitten. Hoe overleven deze mensen? Hoe leven zij zonder papieren en zonder een bankrekening? Mag de wettelijke macht in Nederland een buitenlander het recht op volwaardige participatie aan de economie ontzeggen?

  Vergeet niet dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking in overbodige luxe en weelde leeft. Men voelt zich nu al arm als er geen tweede auto, tweede breedbeeldtelevisie, of tweede huis kan worden gekocht, terwijl deze zelfde mensen protesteren als een arme vluchteling een stuk droog brood nodig heeft. Waar is de mens gebleven, of hebben de Hollanders hun menselijkheid soms verkocht aan de duivel. Nog nooit in de geschiedenis heeft men zulke ziekelijke wetten gemaakt voor buitenlanders, en dat bewijst onomstotelijk dat beschaving en cultuur in Nederland gewoon vergaan zijn.

  In de praktijk zoeken illegalen dekking bij hun soortgenoten. Daarom is het niet onredelijk als een Chinees restaurant een paar illegale Chinezen in dienst neemt. Als dit soort zaken wettelijk toegestaan worden, zal de opvang verlopen via legale etnische netwerken, en gaan deze groepen zo vooruit.

  Hollandse politici moeten eens beseffen dat buitenlanders ook normale mensen zijn. Daarom is het noodzakelijk dat er snel een menswaardige visie wordt ontwikkeld voor alle legalisatieprocedures. Nederland is halfvol.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved