Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Illegalen op de bedrijfsvloer

Offeraar    Dewanand
Offercode   ALKR027
Offerdatum   woensdag 13 oktober 1999
Niet gepubliceerd in de Landelijke Allochtonenkrant

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:
 • De politie is zo te zien een middeleeuwse heksenjacht begonnen op illegalen en prostituees in Nederland, die hier eerlijk wonen en werken. Maar wij leven nu al bijna in de 21ste eeuw en moeten ons daarom ontwikkelen tot nobele wereldburgers. Volgens recente berekeningen heeft iedere Nederlander gemiddeld 17.000 gulden spaargeld. Deze gasten hier zijn dus schatrijk. Waarom moet dan een illegaal veroordeeld worden tot een loon dat zeker tachtig procent lager ligt dan het wettelijk minimumloon?

  Een illegaal is een normaal existerend mens en komt nooit van een andere planeet. Volgens de letterlijke teksten van de grondwet geldt er een arbeidsrecht voor elk menselijk wezen in Nederland. De Nederlandse staat veroordeelt mensen tot een bestaan zonder geldige verblijfsdocumenten. Dit is discriminatie van buitenlanders en dat kan niet getolereerd worden in de aanstormende 21ste eeuw.

  De Hollanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtten, mochten wel werken in het buitenland, dus daarom is het een teken van gemene ondankbaarheid, dat vluchtelingen nu niet mogen werken in Nederland. De Nederlander is rijk genoeg en moet leren delen met de rest van de wereld.

  Veel illegalen werken voor 25 miezerige guldens per dag, en worden meedogenloos uitgezet als de politie hen betrapt, alsof het criminelen betreft. Is een stukje wc-papier, nee sorry, verblijfspapier, met een drukwaarde van een kwartje, soms heilig in Nederland? Aanbidden Hollandse politici soms papier? Omdat elk mens in Nederland recht heeft op het minimumloon, moeten illegalen dit recht ook krijgen, want dat is democratie in de juiste zin van het woord.

  Het toekennen van een minimumuitkering aan elke illegaal die werkloos is, is wel leuk, maar de slimme politici moeten wel eerst beseffen dat uitkeringen onbekend zijn in Afrika en Azië, en dat niemand zin heeft om zo weg te gaan rotten. Elke werklustige migrant moet het recht krijgen om te mogen werken, want meestal is er zelfs een religieuze verplichting daartoe.

  Het is onrechtvaardig om een Nederlander wel toe te staan om te werken, maar een arme migrant niet. In de aanstormende 21ste eeuw moet er een menswaardige wetgeving ontwikkeld worden, om deze wantoestanden te liquideren. Misschien moet de Nederlandse staat nog verder evolueren naar een volwassen gedrocht.

  Conclusies:

  1. De Nederlandse staat heeft niet het recht om een buitenlandse migrant het recht op fulltime arbeid en het grondwettelijk minimumloon te ontzeggen.

  2. Veel migranten hebben vanwege hun geloof geen zin in een uitkering van de Nederlandse staat.

  3. Het is inefficiënt om een migrant het recht op arbeid te ontzeggen, maar hem/haar wel een uitkering toe te kennen, gedurende de legalisatieprocedure.

  4. Minimumloon met terugwerkende kracht, is rechtvaardiger, en moet radicaal toegepast worden als een illegaal gesnapt wordt op de bedrijfsvloer.

  5. Bij verplichte evenredige vertegenwoordiging van allochtonen, is een werkgever logisch gezien verplicht om een evenredig aantal illegalen in dienst te nemen, want illegalen behoren ook tot de (menselijke) verzameling der allochtonen in Nederland.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved