Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Illegalen op de bedrijfsvloer
illegaal, deel 1

Offeraar    Dewanand
Offercode   ALKR023
Offerdatum   donderdag 30 september 1999
Niet gepubliceerd in de Landelijke Allochtonenkrant

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:
 • De politie is zo te zien een middeleeuwse heksenjacht begonnen op illegalen en prostituees die wonen en eerlijk werken in Nederland. Maar wij leven nu al bijna in de 21ste eeuw en moeten ons daarom ontwikkelen tot nobele wereldburgers. Volgens recente berekeningen van gerenommeerde instellingen heeft iedere Nederlander gemiddeld 17.000 gulden spaargeld, en hebben alle Hollanders tezamen ongeveer 250 miljoen guldens, waarbij de waarde van effecten en onroerend goed niet is meegerekend. Deze gasten hier zijn dus schatrijk. Waarom moet dan een illegaal veroordeeld worden tot een loon dat zeker tachtig procent lager ligt dan het wettelijk minimumloon voor een blanke of zwarte Nederlandse staatsburger?

  Een illegaal is hoe dan ook een normaal existerend mens en komt nooit van een andere planeet. Hsij kiest ervoor om te migreren naar Nederland, vanwege onvoorziene omstandigheden in het land van herkomst. Werken is hoe dan ook een burgerrecht, en mag geen enkele burger van deze wereld ontnomen worden. Elke legale staatsburger van Nederland heeft ten alle tijde het recht om te werken, en kan niet ontslagen worden door de Nederlandse uitvoerende en wetgevende macht. Volgens de letterlijke teksten van de grondwet geldt dit arbeidsrecht voor elk menselijk wezen in Nederland, want er is geen beding in opgenomen, dat een bepaalde groep uitgesloten wordt van dit recht.

  Niemand kiest ervoor om als illegaal te leven in Nederland. Het is de Nederlandse staat die volwaardige mensen veroordeelt tot een bestaan zonder geldige verblijfsdocumenten. Dit is discriminatie van buitenlanders en dat kan niet getolereerd worden in de aanstormende 21ste eeuw. Toen tienduizenden rijke (blanke) Hollanders tijdens de Tweede Wereldoorlog massaal vluchtten voor de nazi's, mochten zij wel werken in Zuid-Amerika, India, Australie en zelfs Afrika. Zij werden niet tot illegalen bestempelt, maar op een broederlijke wijze ontvangen, hoewel alle niet-Joodse Hollanders technisch gezien, zuivere economische vluchtelingen waren. Daarom moeten zij nu hun schulden betalen, en dankbaarheid tonen, anders is het onrechtvaardig. Elke migrant die nu naar Nederland vlucht of migreert doet dat om redenen die gelijk zijn aan die van de Hollanders tijdens de Tweede Wereldoorlog, en niemand heeft het recht om hen bij de grens af te wijzen.

  De Nederlander is rijk genoeg en moet leren delen met de rest van de wereld. De arme migrant uit het buitenland heeft ook recht op een volwaardig bestaan en moet kunnen werken in dit schatrijk land. Maar nee, dat recht hebben zij nu niet. Een migrant zonder geldige verblijfsdocumenten wordt meedogenloos uitgebuit door stinkend rijke ondernemers. Ik heb vernomen, dat machteloze illegalen slechts vijfentwintig miezerige Nederlands guldens per werkdag krijgen, en soms zelfs minder ontvangen, als de vette uitbuiter een slechte bui heeft. En als de politie binnenvalt wordt deze migrant wederom een onrecht aangedaan, alsof het een crimineel betreft. Dan wordt de mondelinge arbeidsovereenkomst ongedaan gemaakt en de migrant wordt in een cel geschopt om te wachten op een barbaarse uitzettingsprocedure. Is een stukje wc-papier, nee sorry, verblijfspapier, met een drukwaarde van een kwartje, soms heilig in Nederland? Aanbidden Hollandse politici soms papier?

  Volgens de arbeidswetgeving heeft ieder werkend menselijk wezen in Nederland recht op tenminste het minimumloon. Daarom lijkt het rechtvaardiger om een werkende illegaal ook dit minimumloonrecht toe te kennen, en ervoor te zorgen dat elke door de politie betrapte illegaal met terugwerkende kracht het minimumloon toegekend krijgt. Dit is hoe dan ook menselijker en voorkomt op effectieve wijze mensontwaardige uitbuiting van volwaardige mensen, uit welk land dan ook. Een illegaal uit Turkije moet dezelfde arbeidsrechten krijgen als een genaturaliseerde Turk in Nederland, want het zijn beide volwaardige mensen, die dezelfde arbeidsprestaties leveren op de werkvloer.

  Nu is er best een wetje gemaakt door de superslimme Hollandse wettenmakers, dat een asielzoeker voor vijf armzalige weken per jaar mag werken in de landbouwsector. Stel nu, dat de slimste Hollandse grondwetgoochelaars opeens besluiten dat alle inwoners van Den Haag voor slechts vijf weken per jaar verplicht moeten werken in de kassen van het Westland. Zou er dan niet direkt een flinke burgeroorlog uitbreken in de Haagse gewesten, waarbij de mooiste politici gewoon in de gracht zouden worden gegooid? Volgens welke grondwettelijke teksten mogen asielzoekers in Nederland niet werken gedurende het hele jaar? Mag een stukje papier een mens van deze wereld veroordelen tot passiviteit, onmacht en achteruitgang? Geen enkele Nederlander zou dat accepteren, dus waarom moeten migranten dat pikken.

  Dat er nu migranten zijn in Nederland is gewoon goed en deze groep van de wereld moet ook het recht krijgen om mee te profiteren van de rijkdom in dit land. Anders gaan zij het gewoon zelf pakken en gaan zij zich allemaal specialiseren tot wetteloze ondernemers (lees: beroepscrimineel) en dat krijgt de goedkeuring van sommige kerkelijke leiders. Een illegaal die een vers brood steelt vanwege een lege maag, mag volgens sommige priesters niet gestraft worden, want dat is tegen de Bijbel, de Tora, de Koran, de Ramayan en de Bhagavad Gita. Wettelijk gezien ontstaat dat door een toestand van fysieke overmacht en is dus niet strafbaar meer. Waarom geven de Konmar en Albert Heijn niet alle brood, vlees en groenten, dat zij iedere dag weggooien niet gewoon aan illegalen zonder een uitkering?

  Wacht even. Ik hoor nu al een paar van de intelligenste Hollandse politici en wettenmakers nu al kwaken dat elke migrant, die illegaal en/of werkloos is, nu dan maar het recht krijgt op een minimumuitkering. Maar, deze heet gewassen politici moeten dan beseffen dat uitkeringen in Afrika, Azie en Zuid-Amerika feitelijk onbekend zijn, en dat migranten uit deze regio's feitelijk helemaal geen zin hebben om weg te gaan rotten met een Nederlandse uitkering. Volgens de Islamitische geschriften is een man geen man meer als hij verzorgd wordt door de staat, een vrouw, of de familie, en kerngezond is. Veel migranten willen om religieuze redenen eigenlijk geen uitkering, maar moeten zich uiteindelijk onderwerpen aan de hogepriesters van de Nederlandse staat, en berusten zich noodgedwongen in een extreme toestand van onmacht en verstoting. Wat voor zin heeft het om een werklustige migrant uit een ander land een uitkering toe te kennen, maar het recht te ontzeggen op volwaardige fulltime arbeid? Zo een wet is inefficiënt en vernietigd de toekomst van jonge en gezonde mensen. Het is bijna misdadig als een staat dat doet met mensen, en kan niet als geciviliseerd bestempelt worden.

  Conclusies:

  1. De Nederlandse staat heeft niet het recht om een buitenlandse migrant het recht op fulltime arbeid en het grondwettelijk minimumloon te ontzeggen.

  2. Veel migranten hebben vanwege hun geloof geen zin in een uitkering van de Nederlandse staat.

  3. Het is inefficiënt om een migrant het recht op arbeid te ontzeggen, maar hem/haar wel een uitkering toe te kennen, gedurende de legalisatieprocedure.

  4. Minimumloon met terugwerkende kracht, is rechtvaardiger, en moet radicaal toegepast worden als een illegaal gesnapt wordt op de bedrijfsvloer.

  5. Bij verplichte evenredige vertegenwoordiging van allochtonen, is een werkgever logisch gezien verplicht om een evenredig aantal illegalen in dienst te nemen, want illegalen behoren ook tot de (menselijke) verzameling der allochtonen in Nederland.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved