Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Professionele Asielorganisaties

Offeraar    Dewanand
Offercode   ALKR009
Offerdatum   16 juni 1999
Gepubliceerd in de Landelijke Allochtonenkrant
op 16 juni 1999, editie nummer 24-258

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:
 • Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn duizenden Nederlandse vluchtelingen opgevangen in het buitenland, en zelfs in arme landen in Zuid-Amerika. Die landen kenden toen geen diplomatieke asielprocedures en kenden geen restriktief toelatingsbeleid. Het is daarom oneerlijk dat Nederlanders nu protesteren tegen toelating van vluchtelingen in Nederland.

  Doordat Nederland nu behoorlijk welvarend is, kunnen er best veel vluchtelingen worden opgevangen. Geld is het probleem niet. Bovendien willen de meeste vluchtelingen in Nederland de vuile en laag betaalde baantjes wel aannemen, zoals in de tuinbouw, schoonmaak en voor zwaar productiewerk. Als vluchtelingen snel een werkvergunning zouden krijgen, dan zou het personeelstekort van laaggeschoolden snel verholpen worden. En zij zouden dan zelf hun geld kunnen verdienen, zodat geen enkele Hollander dan hoeft te zeuren dat vluchtelingen belastinggelden opvreten.

  Nederland is een overgeorganiseerd land. Daarom is het raar dat er geen professionele asielorganisatie is voor elke nieuwe etnische groep. Er is wel degelijk behoefte aan dergelijke organisaties, want de meeste toegelaten asielzoekers komen in de leegte terecht van de Nederlandse samenleving en raken in een economisch isolement, doordat zij totaal afhankelijk worden van de bijstand en geen arbeidsethos leren. Een professionele asielorganisatie zou dit euvel kunnen opheffen. Elke binnenkomende en toegelaten asielzoeker zou dan verplicht lid moeten worden. Dan zouden zij ingeschakeld kunnen worden als vrijwilliger of mee kunnen doen aan al de aktiviteiten en voorlichtingsdagen. Intensieve voorlichting over zelfstudie, opleidingen, banen en de struktuur van de Nederlandse samenleving kan verzorgd worden, eventueel in de eigen taal. Elke asielzoeker zou dan verplicht moeten worden om aktief mee te doen in de Nederlandse samenleving, en kan zo in de praktijk snel de Nederlandse taal leren. Financiering van de organisatie kan geschieden door de werkende vluchtelingen te verplichten om donateur te worden van deze asielorganisatie, die geheel door de eigen mensen wordt geleid en beheerd, onder supervisie van enkele Nederlandse organisatieexperts. Economische vooruitgang en eigen initiatieven zijn doelstellingen van elke asielorganisatie, waardoor elke vluchteling leert dat fatalisme niet bestaat. Dit laatste is de basis van het Nederlandse denken en kan zorgen voor een positieve omslag in het denkpatroon van veel toegelaten vluchtelingen in Nederland.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved