Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Vertrouwen in de blanke bestuurder

Offeraar    Dewanand
Offercode   ALKR008
Offerdatum   30 juni 1999
Gepubliceerd in de Landelijke Allochtonenkrant
op 30 juni 1999, editie nummer 26-260

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • 'Evenredige vertegenwoordiging van allochtonen in besturen', lijkt een slagzin te zijn van veel allochtone organisaties, zoals bijvoorbeeld Crosbe, uit Rotterdam. Is het haalbaar en in hoeverre heeft deze doelstelling echt zin, als allochtonen te weinig af weten van de Nederlandse samenleving en niet over de vereiste kwalificaties beschikken?

  In een heterogene stad, zoals Amsterdam, Den Haag of Rotterdam, zouden alle besturen van alle organisaties, bedrijven en instellingen dezelfde heterogeniteit moeten vertonen als de demografische samenstelling. Maar dit is momenteel niet zo, want de besturen zijn overwegend 'wit', zoals erover gesproken wordt. Er ontstaat dan een situatie dat autochtone bestuursleden de leiding moeten voeren over een doelgroep die grotendeels uit zwarte en gekleurde mensen bestaat. Het gevaar bestaat dan dat de denk- en belevingswereld van het bestuur niet past bij de doelgroep, zodat er grove fouten gemaakt kunnen worden, bij bestuurlijke beslissingen. Het resultaat is dan slecht beleid en mismanagement. Of er ontstaat een communicatiekloof tussen de twee groepen.

  Er kan een vertrouwensbreuk ontstaan, als het bestuur de behoeften en wensen van de allochtone doelgroep niet erkent of begrijpt. Door enkele allochtonen op te nemen in het bestuur, kan dit euvel verholpen worden, hoewel dit geen wet van Meden en Perzen hoeft te zijn, want aan een verwesterde allochtoon, die verstoten is uit de eigen etnische groep, zal geen meerwaarde uit voortvloeien. Het kleuren van besturen hoeft dus altijd niet tot een bevredigende oplossing te leiden.

  Feitelijk gaat het erom dat de doelgroep of het volk waarover geregeerd wordt, voldoende vertrouwen heeft in het gekozen of benoemde bestuur. Vertrouwen is onafhankelijk van kleur en geur, zodat het dan helemaal niets uitmaakt of het om een 'witte', 'bruine' of 'zwarte' persoon gaat. Er zijn genoeg voorbeelden van hooggeplaatste zwarte politici die helemaal niets willen of kunnen doen voor de mensen uit hun eigen etnische groep, omdat zij gewoon niet over de vereiste capaciteiten beschikken. Voor beleid is een beleidsvisie nodig, kennis en een gezonde dosis inlevingsvermogen in de noden van het volk waarover geregeerd wordt.

  Een 'blanke' Nederlander die de leef- en denkwereld van de allochtonen kent en begrijpt, kan daarom heel goed de belangen van hen behartigen en kan fungeren als hun vertegenwoordiger. Het gaat erom dat verantwoordelijkheden in hart en ziel geworteld zijn, en dat er een wil is om het lot van de doelgroep daadwerkelijk te verbeteren, middels verantwoorde wetten. In landen zoals Suriname hebben politici de belangen van hun eigen etnische groep goed verziekt en zijn in de meeste gevallen zelf met de buit ervandoor gegaan. Dit toont aan dat etnische politici niet altijd de belangen van hun eigen etnische groep willen behartigen, of als vertegenwoordiger van laatstgenoemden willen optreden.

  Het heeft in principe dus weinig zin om een bestuur te kleuren, omdat men het wil kleuren. Deskundige en vakbekwame mensen zijn altijd beter dan een incompetente etnische politicus, die zich alleen wil aanpassen aan zijn eigen financiele belangen. Multiculturaliseren is daarom een vrij gevaarlijk begrip, vooral als het als doelstelling fungeert, in een hyperheterogene samenleving, zoals Nederland. Als de bestuurslagen in Nederland op een geforceerde wijze worden gekleurd, zonder een strenge en gedegen selectie naar bekwaamheid, kan de kwaliteit van het uitgaande beleid in gevaar komen. Dit betekent dat het beter is om een langzame en natuurlijke verkleuring toe te laten, waarbij het vertrouwen steeds toeneemt in elkaars aantoonbare capaciteiten. Trek tijd uit om elkaar te leren kennen, maak ruzie en sluit op het juiste moment weer vrede, zodat het begrip voor elkaar kan groeien en de banden hechter worden.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved