Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Nederlanders en hun Nederlandse media in het buitenland

Offeraar    Dewanand
Offercode   ALKR002
Offerdatum   zondag 11 april 1999
Niet gepubliceerd

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • De meeste autochtone Nederlanders kijken naar Nederlandse televisieprogramma's als zij in het buitenland zijn. Soms nemen zij zelfs hun nederlandstalige kranten trouw mee, en een verse voorraad oerhollandse bintjes. Hun informatiebehoefte verschilt daardoor niet veel van die van in Nederland gevestigde allochtonen, en is daarom niet wereldvreemd. Mensen willen nu eenmaal nieuws uit het land van herkomst.

  Het is daarom niet vreemd dat 90 procent van de Turken in Nederland een krant in de Turkse taal leest en vaker kijkt naar TRT en zeven andere gelijksoortige satellietzenders. Het geeft alleen aan dat zij zich net als Nederlanders gedragen en hun eigen taal willen behouden, hetgeen ongetwijfeld een goede zaak is.

  Als de Nederlandse media echt rekening hielden met de informatiebehoeften van migranten, zouden er allang katerns bestaan in diverse migrantentalen, zoals bijvoorbeeld Turks en Arabisch. Dr J. A. van Kemenade heeft stilgestaan bij dit idee, tijdens een symposium in Nieuwspoort. Opmerkelijk is dat Turkse kranten, zoals Hurriyet, reeds jaren katerns publiceren over Europa, en daardoor feitelijk moderner zijn dan de Volkskrant. Het wordt daarom tijd dat het ouderwetse witte journalistenwereldje van Nederland de ogen opent en zich aanpast aan de eisen van de aanstormende 21-ste eeuw, waarin zestien procent van de Nederlandse bevolking allochtoon zal zijn, en een zeer mondige, onmisbare en zelfbewuste groep zullen zijn, waar niet mee gespot mag worden.

  De tweede en derde generatie allochtonen zijn helemaal niet verder van huis, zoals opgemerkt werd tijdens het genoemde symposium. Veel jonge Turken kennen hun eigen taal perfekt, en beheersen zelfs het Nederlands op voortreffelijke wijze, zodat zij een stapje voor zijn. Door tweetaligheid kan er een anderssoortige informatiebehoefte ontstaan, en worden de eisen aan de inheemse media hoger. Vaak fungeert muziek in de eigen taal als belangrijkste informatiebron voor het op peil houden van de woordenschat, maar een abonnement op een Turkse krant uit Turkije is altijd beter.

  Integreren in een vreemd land, zoals Nederland, gaat gepaard met een veranderende informatiebehoefte. De eigen taal en cultuur worden dan bewuster beleefd, terwijl de vreemde Nederlandse taal en rare cultuur worden geanalyseerd. Het is echter onmogelijk om jezelf totaal aan te passen, danwel te assimileren, omdat dat tot ernstige psychische problemen en normverval kan leiden. Ver van huis wonen, eten, werken en slapen, resulteert in behoefte aan informatie over je herkomstland, hetgeen geen rampzalige ontwikkeling is, want autochtone Nederlanders gedragen zich precies zo. Zelfs in de 21-ste en 22-ste eeuw zullen mensen van diverse etnische afkomst altijd meer overeenkomsten, dan verschillen vertonen, hetgeen gerespecteerd en geaccepteerd dient te worden, in een dynamisch pluriforme samenleving.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved