Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Literair

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 26 of 43

Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)

25. Nazi kampen in zwart Afrika


Terminator of Norway: Anders Behring Breivik
Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0270
Offerdatum   5 mei 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • Als ik de geschiedenis van de mensheid goed analyseer dan concludeer ik als onderzoeker dat er duizenden jaren lang een wrede en bittere rassenstrijd woedde op aarde en dat er honderden miljoenen mensen hiervan slachtoffer werden. Het ras dat het meest gehaat werd is het negerras of liever gezegd Afro ras, als ik netjes wil zijn. Zie hieronder een tekst van een onderzoeker die duidelijk maakt dat er in 1904 al vernietigingskampen waren in een Duitse kolonie en dat er onvoorstelbaar veel negers zijn vernietigd.

  Pleidooien voor moord
  De omhelzing van wetenschap en nationaal-socialisme

  Auteur: Dick van Galen Last
  Bron: Skepter 14(1), maart 2001

  De rassenpolitiek van de nazi's werd niet slechts gesteund door een handjevol pseudo-wetenschappers. Uitsluiting, opsluiting en massamoord waren gebaseerd op algemeen aanvaarde wetenschappelijke opvattingen.

  De voorbodes van de industriële vernietigingskampen vindt men in Duits Afrika: 80 procent van de Hererobevolking werd gedood in de Duitse koloniale oorlog (1904-1907) tegen een 'minderwaardig ras'. In Afrika werden de eerste Erziehungslager ingesteld. Deportaties en dwangarbeid behoorden toen al tot de vernietigingspraktijk en werden onder het nazisme als het ware weer uit de koloniën ingevoerd. En niet alleen de rassenhygiënisten stonden klaar om deze politiek te rechtvaardigen. De geograaf Alfred Kirchoff zei letterlijk in een voordracht over 'Darwinismus, angewandt auf Völker und Nationen': 'Gewalt mit krassem Terrorismus und selbst mit Grausamkeit auszuüben, war und ist meine Politik. Ich vernichte die afrikanischen Stämme mit Strömen von Blut...' Of, zoals de Duitse regeringsvertegenwoordiger Paul Rohrbach het nauwelijks vriendelijker uitdrukte: 'Zu leben, nur um da zu sein, hat niemand ein Recht'. (7).

  Niet zonder reden zou Hitler in Mein Kampf schrijven: 'Juden waren und sind es, die den Neger an den Rhein bringen' (Het waren en zijn de joden, die de neger aan de Rijn brengen, hoofdstuk 11 van deel 1). Hij doelde daarmee op de bezetting van het Rijnland door de Franse koloniale troepen na de vrede van Versailles, een zaak die trouwens niet alleen in Duitsland maar ook door de VS, Engeland en het Vaticaan hoog werd opgenomen. 'Schwarze Schmach' heette deze rel die uitgroeide tot een ware propagandaoorlog in de Duitse pers, 'Black Shame' of 'Black Horror on the Rhine' in de Engelstalige. De kinderen die geboren werden uit de ontmoetingen tussen de Senegalese tirailleurs en Duitse vrouwen werden geheel volgens het vocabulaire van Fischer 'Rijnlandbastaarden' genoemd. Bijna achthonderd van hen werden in 1937 het slachtoffer van het sterilisatieprogram van de nazi's. Dat gebeurde na expertise van Fischers medewerker op het KWI, Abel, die ervoor waarschuwde dat het voor het Arische ras vreselijke gevolgen zou hebben als deze 'bastaarden', hoe gering in aantal ook, zich zouden mogen voortplanten.

  Over de auteur van dit citaat: Dick van Galen Last is historicus en medewerker van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Dit is een verkorte versie van zijn bijdrage aan de essaybundel onder redactie van Martijn Eickhoff e.a., Volkseigen. Ras, cultuur en wetenschap in Nederland, 1900-1950. Walburg Pers, NIOD, Fl. 39,50.

 • http://www.skepsis.nl/rassenpolitiek.html

 • Deze informatie hierboven is iets dat mij verbaast, want ik heb er nog nooit iets over gelezen. Feitelijk geloof ik nu dat alle slavenkampen in de Europese koloniën gewoon concentratiekampen waren, waar negers zich moesten doodwerken en vernietigd werden. De slavernij krijgt een wredere kant hierdoor en ik voel mij verplicht om de Afrikaanse Holocaust te herdenken en hiervoor te strijden tegen de huidige Europese machten.

  Negerhaat is iets dat natuurlijk is vanuit evolutionair oogpunt en niet bestreden kan worden; althans zo zie ik het nu, als ik ontdek tijdens gesprekken hoe mensen de neger haten en verafschuwen. Hetzelfde geldt voor rassenhaat en volkeren haat. Ik geef eerlijk toe dat Hindoestanen een vreselijke haat voelen voor negers en zichzelf beschouwen als een hoger ras, al of niet Arisch, terwijl zij in werkelijkheid ook gewone zwarten zijn. In India was er eeuwenlang een bittere rassenstrijd tegen de zwarten in dat land, en dit noemt men het kastenstelsel. Na de inval van de gegermaniseerde islamieten begon er een nieuwe periode van rassenstrijd in India, welke bijna 1000 jaar duurde, en dit noemen Hindoes de Hindoe Holocaust, waarbij er ruim 90 miljoen mensen werden gedood in India, althans volgens schattingen van onderzoekers. Tijdens de Britse overheersing van India zijn er ook tientallen miljoenen mensen vermoord en doodgehongerd in dit land en dit is de koloniale Holocaust van India. De rassenstrijd in India gaat tot nu toe door en in de media verschijnen er alleen lichtgekleurde Indiërs, want die hebben een hogere maatschappelijke status. Afro rassen in India worden wreed gediscrimineerd en zijn meestal arm en onderontwikkeld.

  Negerhaat is iets dat ik nog verder moet onderzoeken, omdat ik het interessant vind. De allereerste mensen waren van het Afro ras en de andere rassen ontstonden pas veel later in Arctische gebieden. Tot op heden gaat de rassenstrijd door en zelfs de hele wereldeconomie is gebaseerd op rassendiscriminatie en koloniale machtsverhoudingen. Dit is het moderne economische kolonialisme en de negers zijn nu de grote verliezers op het wereld toneel. Negers zouden zich moeten verenigen in een sterk economisch blok en ik noem dit weleens 'The United States of Africa' en ik wil hier werk van maken komende jaren, om het ooit te realiseren.

  Vroeger haatte ik negers ook, omdat mijn familie mij dat had geleerd en ik een domme hindoestaanse tiener was. Nu heb ik mij verder ontwikkeld en kan ik verder nadenken, dus voel ik mij verplicht om ooit iets goeds te doen voor het neger ras en om zo mijn zonden zelf teniet te doen in dit leven.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 26 of 43


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0270
  Copyright @ Dewanand 2012