Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Literair

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 22 of 43

Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)

21. De discriminatie vergunning om legaal te mogen discrimineren


Terminator of Norway: Anders Behring Breivik
Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0270
Offerdatum   5 mei 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • Eigenlijk vind ik het zelf niet zo leuk dat ik nu na twintig jaar onderzoek van de multikul deze tekst aan het ontwikkelen ben over legalisering van rassendiscriminatie, na een soort interdisciplinair onderzoek. Discriminatie doet velen heel veel pijn en het verscheurt de samenleving. Het is de aangeboren intelligentie van de mensachtigen dat dergelijk gedrag veroorzaakt en er moeten dus wetten en beleids instrumenten ontwikkeld worden om dit te kunnen sturen en beheersen. Mensen, ongeacht ras, willen gewoon discrimineren en ik als individu kan hier echt niets aan doen. Het is onmogelijk om de wil van volwassen mensen te veranderen, dus vind ik dat wij de wetten hieraan moeten aanpassen. Nogmaals leuk vind ik het niet, omdat het dewanisme anders kijkt naar rassen en volkeren, vanuit een buitenaards perspectief. Een buitenaards wezen met hoge intelligentie zou het anders beschouwen en altijd de samenleving aanpassen aan de natuur en intelligentie van de mensachtigen. Het is onmogelijk om iets te gaan verbieden via artikel 1, dat gewoon de wil is van de overgrote meerderheid van de bevolking.

  De discriminatie vergunning is een beleidsinstrument die het wettelijk mogelijk maakt om binnen een gemeente legaal te kunnen discrimineren en dit ook gewoon openbaar te maken. Uiteraard mag hierbij geen geweld gebruikt worden en het is verstandig om alle discriminerende handelingen te registreren in een centraal discriminatie register. Elke gemeente zou het recht moeten krijgen om discriminatie vergunningen te verstrekken aan organisaties die dat nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Dit leidt tot regulering van discriminatie en legalisatie ervan.

  Een bedrijf of organisatie kan dan bij de gemeente een aanvraag indienen voor een specifieke soort discriminatie vergunning en moet hierbij jaarlijks leges betalen. Elk argument mag hierbij gebruikt worden en er is geen wettelijke restrictie hierbij; dus geen enkele vorm van discriminatie wordt hierbij verboden of uitgesloten. Wel geloof ik dat het verboden moet worden om pedofilie te legaliseren via een discriminatie vergunning, omdat dit de rechten van jonge kinderen teveel aantast en echt immoreel is.

  Nu zal ik eens analyseren wat de mogelijke voordelen kunnen zijn voor een bedrijf of organisatie met een discriminatie vergunning.

  Het allerbelangrijkste argument van een bedrijf om te mogen discrimineren is om de eigen organisatie legaal te mogen homogeniseren, zodat de entropische waarde ervan lager kan worden en om zo de efficiëntie van de produktie processen te verhogen. Beschouw eens een specifieke case van een bedrijf dat een discriminatie vergunning aanvraagt voor het uitsluiten van iedereen die niet lang, blank, heteroseksueel en mannelijk is; een zogenaamd neonazi bedrijf, compleet met neonazistische symbolen, Hitler verering en nazi muziek op de werkvloer. Binnen een dergelijke produktie omgeving zou men elke ochtend bijvoorbeeld teksten uit het heilig boek, Mein Kampf, deel 1, van Adolf Hitler kunnen voorlezen, om de dag goed en fit te beginnen.

  Het bestuur van een dergelijk neonazi bedrijf zou in principe best het recht mogen krijgen om via het neurenberger hitler-statuut te mogen discrimineren en dus ook Joden mogen uitsluiten. De gedachte hierachter is dat een homogene en monoculturele produktie omgeving beter kan zijn voor de arbeids prestaties van de werknemers, en kan leiden tot meer omzet en winst, wat op den duur ook leidt tot hogere fiscale afdrachten en dus uiteindelijk alleen maar goed is voor de economie in een Multi etnische samenleving. Een dergelijke monoculturele organisatie levert dus op den duur hopelijk meer winsten en is dus beter voor het hele land omdat er meer geproduceerd wordt, door de maximaal gemotiveerde werknemers. Dit is de gedachte en het argument om een dergelijk nazi bedrijf wettelijk te legaliseren, mits zij uiteraard geen geweld gebruiken en niet politiek of militair bezig zijn, om een totalitaire bloedige nazi revolutie te starten in Nederland.

  Het is algemeen bekend dat er binnen het Nederlandse bedrijfsleven een voorkeur bestaat voor jonge, blanke heteroseksuele mannen en dat deze etnische groep sneller een baan krijgt bij sollicitaties. Dus dit bewijst dat er een grote behoefte is aan discriminatie vergunningen die alleen op deze etnische groep gericht zijn, juist omdat men binnen bedrijven gelooft dat zij heel goed kunnen werken en produceren. Het is voor elke personeels manager een koud kunstje om iedereen die niet tot deze etnische groep behoort gewoon uit te sluiten en te negeren, en ook dit is algemeen bekend. Experimenten met anonieme sollicitaties door niet blanken zijn gewoon mislukt, omdat de etnische afkomst uiteindelijk toch ontdekt wordt tijdens een persoonlijk gesprek en ook dan is het een koud kunstje om zo een ongewenst persoon de deur uit te sturen. Dergelijke dingen zijn algemeen bekend en mijn buitenlandse kennissen vertellen mij er alles over. Dus zeg ik dan ok, dan maar gewoon deze praktijken legaliseren en dergelijke bedrijven een discriminatie vergunning laten kopen, om alles wat niet blank, mannelijk en niet heteroseksueel is, maar gewoon openbaar uit te sluiten. Zo wordt discriminatie zichtbaar en het wordt uit het ondergrondse circuit gehaald, zodat mensen meer zekerheid krijgen en volgens mij gewoon beter kunnen functioneren binnen een produktie omgeving dat hen wel accepteert.

  Het mes snijdt hierbij aan meerdere kanten. Turken kunnen dan ook gewoon een discriminatie vergunning aanvragen om alle niet-Turken uit te sluiten binnen hun produktie omgeving, om zo een monoculturele Turkse bedrijf te ontwikkelen, met lage entropische waarde en hogere produktie en arbeidsprestaties. Hetzelfde geldt voor Hindoestanen, Antillianen, Afro mensen, Chinezen, Japanners, Duitsers, Polen, platneuzen, domme blondjes, enz. In theorie is er geen enkele uitsluitinggrond voor het verlenen van een discriminatie vergunning en kan elk discriminerend argument aangehaald worden.

  Voorbeelden van mogelijke discriminatie vergunningen:
  Organisatie met alleen hoeren als werknemer. Of een bedrijf dat alleen getrouwde hindoemeisjes aanneemt,
  Bedrijf met alleen platvoeten, platneuzen, lesbische hindoe meiden, hindoehoeren, blanke mannen, negers, nudisten, enz.

  De discriminatie vergunning legaliseert dus:
  Het legaal discrimineren van een specifieke etnische groep of een of andere categorie van mensen, zoals bijvoorbeeld, mensen met zwart haar, mensen met zwarte ogen, mensen met kroes haar, ouderen en gehandicapten.
  Of de legalisering betreft het alleen aannemen van mensen van een specifieke etnische groep of uit een specifiek categorie, zoals bijvoorbeeld het alleen aannemen van ongehuwde moeders met kinderen.

  Het argument van positieve discriminatie vervalt totaal na het verstrekken van een discriminatie vergunning, omdat het dan heel duidelijk is wie wel en wie niet toegelaten wordt tot de organisatie of bedrijf. Iets anders dat dan ook een rol kan gaan spelen is het zogenaamde debat over allochtonen quota's binnen bedrijven, wat diverse linkse partijen willen verplichten om de organisatie te mixen, zodat het een afspiegeling wordt van de multiculturele samenleving. Het belangrijkste tegen argument hiervan is dat de entropische waarde van de organisatie zo verhoogd wordt en dat dit dan kan leiden tot inefficiëntie en lagere produktie, wat uiteindelijk slecht is voor de omzet en het bedrijfs risico verhoogd. Volgens mij moeten produktie, omzet en winst van een bedrijf belangrijker zijn dan ethische zaken, zoals het aannemen van troetel allochtonen die zielig zijn en dus positief gediscrimineerd moeten worden, om niet weg te rotten in de bijstand.

  De ethiek van een discriminatie vergunning werkt echt anders, omdat het onethisch is om bijvoorbeeld een Marokkaan te zetten in een blank bedrijf, omdat hij dan flink zal lijden door discriminatie, uitsluiting, kleinering en geestelijke mishandeling; dus zeg ik niet doen, legaliseer dan maar de discriminatie van Marokkanen en zoek een andere oplossing om hen aan het werk te helpen. Hou hierbij rekening mee dat er echt een paar honderdduizend ondernemende en talentvolle Marokkanen rondlopen in Marokko en dat het dus heel goed is om deze intelligente Marokkanen te importeren hier en hen kapitaal te lenen om de andere minder intelligente Marokkanen te laten werken in een eigen bedrijf. Het is beter dat intelligente Marokkanen uit Marokko geïmporteerd worden, zodat zij hier kunnen produceren en zo het Marokkaanse BNP kunnen verhogen, zodat er supersnel een positief maatschappelijk beeld ontstaat van Marokkanen. Volgens mij heeft elke Marokkaan capaciteiten net zoals alle gewone mensen, en het enige wat wij moeten doen is hen activeren in eigen Marokkaanse bedrijven, net zoals de Hindoestanen en Turken doen. Zelfhulp en eigen etnische kracht moeten hierbij ontwikkeld worden door de eigen intelligente stamgenoten en mijn visie is, volgens Wieroe, mijn Hollandse Hindoe kat, veel slimmer en effectiever.

  Het is logisch dat organisaties en bedrijven die illegaal discrimineren, dus zonder een discriminatie vergunning gewoon volgens artikel 1 worden bestraft en gesanctioneerd kunnen worden. Niet gelegaliseerde discriminatie zal dus altijd nog strafbaar blijven als er discriminatie vergunningen worden verstrekt aan organisaties en bedrijven binnen Nederland. Zo voorkomt de wet willekeur en illegale discriminatie praktijken binnen organisaties. Doordat de discriminatie zo zichtbaar en meetbaar wordt, is het mogelijk om een beter beleid te ontwikkelen voor doelgroepen die echt significant meer gediscrimineerd worden en dus echt minder kansen hebben in de samenleving. Zwaar gediscrimineerde etnische groepen zou men dan zelfs kunnen helpen om Nederland te verlaten, omdat zij toch hier ongewenst zijn en hier zelf voor gezorgd hebben. Hierbij is remigratie naar een arm land met behoud van uitkering een heel goede optie om deze ongewenste minderheden te helpen en om ervoor te zorgen dat zij in hun eigen omgeving (biotoop) gelukkiger worden en voor minder overlast zorgen.

  Een andere slimmere oplossing is om in het herkomstland bedrijven op te richten met werknemers uit de eigen etnische groep in Nederland, om deze kansloze etnische groepen toch aan werk te helpen. Men zou bijvoorbeeld kunnen investeren in schapen fokkerijen in Marokko en de werkloze of kansloze Marokkanen in Nederland daar laten werken, zodat zij toch nog iets opbouwen en gelukkiger worden, en zo dan niet in Nederland verder criminaliseren; deze oplossing vind ik elegant en het is veel goedkoper voor iedereen in Nederland. Ik geloof niet dat Marokkanen criminele genen hebben, omdat zij slechts 0,1 procent genetisch afwijken van alle gewone Nederlanders en wel degelijk in staat zijn om positief te denken en gewoon te werken aan een eigen toekomst. Jezelf criminaliseren als etnische niet-blanke minderheid in Nederland is gewoonweg je eigen domme keus en men moet je dan maar gewoon deporteren naar je herkomstland, omdat je het zelf hebt veroorzaakt.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 22 of 43


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0270
  Copyright @ Dewanand 2012