Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

De INTEGRATIE van de buitenlandse STUDENT

Offeraar    Dewanand
Offercode   ALKR012
Offerdatum   2 juni 1999
Gepubliceerd in de Landelijke Allochtonenkrant
op 2 juni 1999, editie nummer 22-256

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • Zelfs een buitenlandse student kan integreren. Dit is iets wat sommige politici niet beseffen. Hieronder volgt een analyse van dit verschijnsel.

  Momenteel zijn de begrippen vreemdeling, buitenlander en inburgering en...... INTEGRATIE emotioneel beladen begrippen voor sommige hooggeplaatste politici in Nederland. Dit is zelfs iets zeer aktueels. Het geldt feitelijk voor heel West-europa. Vreemd is het niet. Door de eeuwen heen hebben mensen altijd al belangstelling gehad voor (zeer) 'vreemde binnenkomers'. Het vreemde is echter niet altijd bedreigend. Het vreemde kan soms zorgen voor vernieuwing, variatie en vaak zelfs inspiratie in een nagenoeg homogene samenleving. In de natuur is het bijvoorbeeld van belang dat er een gezonde genetische variatie voorkomt in een soort. Als de variatie niet meer voorkomt zal de soort met uitsterven worden bedreigt. Dit is gebeurt met de genêt, een bepaalde vogelsoort. In een teleac programma 'geheimen van het DNA' werd dit duidelijk gemaakt. Uitsterven is dus afhankelijk van variatie. Wij kunnen er toch ook wat van leren. Of niet soms.

  Sommige politici kiezen voor een levenslange missie in verkleurd Nederland. Het is nodig dat de nieuwe generatie steeds invloed blijft uitoefenen op de heersende generatie. Zo blijft de politiek goed en gezond. De wetgeving t.a.v. vreemdelingen in Nederland is mijns inziens nog niet perfekt. Men kijkt momenteel teveel naar de asielzoekers. De dagbladen publiceren bijna iedere dag iets over de problematiek van de asielzoeker. Zelfs dhr. F. Bolkestein schijnt er een dagtaak van te maken. Zo lukt het niet om goede wetten te maken voor alle 'vreemdelingen'. Trouwens, via papieren wetten kan je ze niet laten integreren.

  Officieel is een vreemdeling iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. U mag weten dat het Nederlandse bestuursapparaat (ambtenarentaal) botweg het begrip 'vreemdeling' bezigt in haar officiële correspondentie. Dit is voor mij eigenlijk ongelooflijk, maar waar. Zijn er soms geen beschaafdere termen voor iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld niet-nederlander, medelander, buitenlander of mede-aardbewoner. Nederland is toch een beschaafd land. De vreemdelingenwetgeving heeft echter nog veel meer rariteiten. De huidige politici van de oudere generatie zitten feitelijk hun tijd gewoon te verdoen, op kosten van de belastingbetalers. Is dit democratie in de praktijk?

  We kunnen naar een concreet voorbeeld kijken van een bestaande buitenlandse student. Dus we nemen nu een concreet voorbeeld. Hiertoe heb ik gesproken met een echte buitenlandse student. Hij studeerde aanvankelijk aan de universiteit. Hiertoe had hij een verblijfsvergunning met als doel 'Studie in Nederland'. Hij mocht tijdens de studieperiode niet (officiëel) werken in Nederland. Vraag je eens af wat de bedoeling hiervan is? Werken is voor de Nederlandse regering kennelijk de enige, ultieme en heilige weg tot integratie in en aanpassing aan de Nederlandse samenleving. Maar als de zojuist aangehaalde buitenlandse student dan al elf jaren in Nederland woont, wat dan? Is deze persoon feitelijk niet genoeg aangepast en geïntegreerd? Na elf jaren continu verblijf (of studie) in Nederland weet zo iemand beslist meer over Nederland dan de gemiddelde nederlander. Hoe is het dan mogelijk dat de nederlandse regering hem dan zwart op wit aanduidt als 'EEN VREEMDELING'; na elf jaren verblijf in Nederland. Is dit niet ongelooflijk? Wat doen de heren politici toch met de bergen belastinggeld van de hardwerkende nederlanders. Hopelijk leest de weledele heer F. Bolkestein dit artikel ook, met heel veel aandacht en passie. Is iemand na elf of desnoods negen jaren verblijf in Nederland soms niet genoeg geïintegreerd. Weten de heren politici wel wat integratie inhoudt. Het houdt niet alleen in dat de betreffende persoon een beetje flodderig nederlands kan praten. En integreert een buitenlandse student soms niet in de nederlandse samenleving. Het is toch gewoon ongelooflijk dat dit mogelijk is. Sommige politici verdienen een draai om hun oor.

  Weet u nu dat een buitenlandse (ex-)student na negen jaren verblijf in Nederland geen normale en/of officiële verblijfsvergunning meer kan krijgen. Wat is eigenlijk de definitie van integratie in politiek Den Haag. Wie in Nederland begrijpt eigenlijk nog wat integratie inhoudt. Is een buitenlandse student na negen jaar verblijf in Nederland niet voldoende geïntegreerd? Kan zo iemand dan soms niet genaturaliseerd worden? Asielzoekers worden na drie jaar verblijf al genaturaliseerd. Is de wet rechtvaardig?

  Als je als negentienjarige een studie begint in een ver land gebeurt er heel veel. Je groeijaren breng je dan door in het vreemd ver land. Je raakt gehecht aan het land. Je vervreemd praktisch van je thuisland. De nederlandse wet houdt geen rekening met deze ontwikkeling. Het is vaak een schok om te ervaren dat de Nederlandse staat jou na negen jaren verblijf nog ziet als een vreemdeling voor de volle 100 procent. Als de buitenlandse student na zo veel jaren terug moet keren, zonder diploma, dan is de schok nog groter. Het is dan de vraag of de eigen familie hem/haar zal accepteren. De schaamte en verslagenheid zijn dan heel groot. Zonder diploma is het onmogelijk om nog iets te beginnen in het land van herkomst. De vervreemding zal ook zijn tol eisen. Kortom, problemen genoeg.

  Door de nieuwe vreemdelingenwetten is het nog moeilijker geworden om een verblijfsvergunning te krijgen als buitenlandse student. Als auditor heb je geen enkele kans hiertoe. De universiteit heeft feitelijk de plicht om een afgestudeerde af te leveren. Er is namelijk een heleboel tijd geïnvesteerd in de studie. Een buitenlandse student kan de studie moeilijk als auditor af maken. De auditor krijgt namelijk geen verblijfsvergunning meer. De auditor mag bovendien ook niet legaal werken. Als auditor volgt dus een helse periode van armoede, onzekerheid en stress. Niemand kijkt dan naar je om. De buitenlandse auditor is aan het lot overgelaten. Is dat de bedoeling van de nieuwe wetgeving in Nederland? Het is nu bovendien niet meer mogelijk om via een huwelijk (een sluipweg) het tij te keren. De ramp is duidelijk.

  Ik vraag mij af waar de liberale basis in Nederland is gebleven. Is Nederland nog liberaal? Ik weet het niet meer. Australië is een goed voorbeeld van hoe voordelig open grenzen kunnen zijn, voor een blank land.

  Momenteel wonen er zeker 800.000 aziaten in Australië. En die buitenlanders hebben gezorgd voor een opwaartse impuls van de economie. Migranten hebben blank Australië gered van de ondergang. Wie had dat ooit gedacht? Een restrictief toelatingsbeleid t.a.v. vreemdelingen keur ik niet af. Allerlei mensen toelaten is inderdaad niet goed. Maar bepaalde groepen moeten na zes jaar verblijf in Nederland wel een permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen. Hopelijk volgt er spoedig een konstruktief eerste, tweede en wat mij betreft ook derde kamerdebat over deze problematiek. Mensen mogen in een liberaal land niet aan hun lot worden overgelaten.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved