Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Bittere Apartheid in Nederland

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1272
Offerdatum   17 maart 2009

Momenteel is er een heftig debat over de segregatie in Nederland. Maar hierbij moet elke onderzoeker eens goed beseffen wat het begrip segregatie eigenlijk precies betekent en wat het in de praktijk doet met mensen en etnische groepen. Is het een nieuw elitair modewoord voor apartheid? Het is toch alom bekend dat er al 600 jaar apartheid was in het Koninkrijk der Nederlanden, maar dat men dat anders noemt in de officiële stukken. In deze lange tekst met citaten zal dit probleem eens onderzocht worden.

Apartheidsdenken en segregatie

Segregatie is niets anders dan een nieuw elitair modewoord voor het oude apartheidsdenken in Nederland. Tijdens de hele koloniale tijd geloofden de blanke Nederlanders heilig in apartheid en alle wetten waren hierop gebaseerd. Maar, heden ten dage ontkennen de blanke geschiedschrijvers dit en verdraaien zij alle feiten. Kolonialisme is niets anders dan apartheid. Maar, het gaat zelfs verder, want de negerslavernij was vele malen erger dan het fascisme van de Nazi's in Duitsland onder het regime van Adolf Hitler. Ook dit ontkennen de blanke geschiedschrijver en verdraaien zij wederom alle feiten.

Nu moeten kleurlingen en zwarten zelf gaan nadenken over de geschiedenis van hun eigen voorouders. Dit stukje zelfbewustzijn is een hele grote stap vooruit. Domweg napraten van wat blanken uitkramen is dom en moet stopgezet worden. De echte feiten uit de koloniale geschiedenis moeten op schrift worden gesteld en dienen nader geanalyseerd te worden.

Heden ten dage zien wij duidelijk hoe het apartheidsdenken een groot deel van de Nederlandse multiculturele maatschappij heeft veranderd in een bittere kastenmaatschappij. Ontkennen van de vele feiten heeft geen zin, want wij kleurlingen en zwarten kunnen ook nadenken. Wat hieraan te doen valt, zal aan het eind van deze tekst nog eens beschouwd worden. In ieder geval is het duidelijk dat de blanken van tegenwoordig nog even racistisch denken als hun barbaarse voorouders. Men is afgunstig en jaloers en men stopt iedereen in hokjes. Al hoe je dit ook noemt, het komt altijd op hetzelfde neer; men maakt onderscheid in ras, geloof en afkomst en er is hoe dan ook onderhuidse of openlijke discriminatie.


Constitutionele apartheid in Nederland

Dat Nederland een officiële kastenmaatschappij is, zal velen verbazen. De allerhoogste kaste in Nederland bestaat uit de leden van het koningshuis. De koningin van Nederland heeft haar positie en status te danken aan haar geboorte en wordt niet gekozen. Dit kan met een duur woord constitutionele apartheid genoemd worden in het koninkrijk der Nederlanden. Nederland is dus een apartheidsstaat met de leden van het koningshuis als de hoogste kaste.

Ik keur het principieel af dat er een troonopvolging bestaat in Nederland, gebaseerd op geboorte (Jati principe), omdat ik tegenstander ben van elke vorm van kastedenken. In feite pleit ik voor het afschaffen van de constitutionele monarchie op radicale manier. Het hele koningshuis mag voor mijn part ontmanteld worden en de leden van het koningshuis moeten maar gewoon een nette baan gaan zoeken. Nu krijgen de leden van het koningshuis een bijstandsuitkering van de Nederlandse staat, ten bedrage van ruim 70 miljoen euro en dat is dus heel duur. En de leden van het koningshuis hebben geen sollicitatieplicht. Hoe kunnen wij dit toestaan in een democratisch land, waar iedereen wettelijk gelijke rechten moet bezitten? De tijd is rijp voor het ontmantelen van het hele koningshuis en om de monarchie maar af te schaffen, want het is gewoonweg te duur en niet eerlijk. Of er moet een gekozen koning komen in Nederland die over behoorlijke diploma's en kwalificaties moet beschikken om gekroond te worden.


Genderapartheid in Nederland

Er is in Nederland een hele grote kloof tussen de seksen. Ik merk het heel duidelijk in de hele samenleving. Meisjes leven in een eigen meisjes wereld en de jongens in hun jongens wereld en er is minimale communicatie. De genderapartheid in Nederland is vooral ook een probleem op de arbeidsmarkt, waar vrouwen behoorlijk achtergesteld en gediscrimineerd worden. Er is zelfs een hele zware discriminatie en uitsluiting van hoogopgeleide zwarte (lees: niet-blanke) vrouwen in Nederland. Men sluit deze vrouwen gewoon uit of zij krijgen een functie ver onder hun opleidingsniveau. Dit veroorzaakt heel veel onvrede bij hen en velen raken erdoor overspannen of krijgen een burn out en verdwijnen dan levenslang in de bijstand of WAO.

Vrouwen zijn duidelijk niet gelukkig in Nederland, door de bittere genderapartheid. Nog steeds denken mensen in stereotype rolverdelingen tussen mannen en vrouwen en men sluit vrouwen gewoon uit of betrekt hen niet bij besprekingen en bij besluitvormings processen. Ook dit frustreert heel veel vrouwen. Nederland is nog steeds een mannenmaatschappij en vrouwen beschouwd men nog steeds als minderwaardig en gevoelig. Vrouwen zijn nauwelijks vertegenwoordigt in de traditionele mannen beroepen en kiezen ook vaker voor een vrouwenstudie.

Leeftijds apartheid in Nederland

Niets is erger in Nederland dan de leeftijds apartheid. Elke leeftijdsgroep heeft eigen verenigingen en is opgesloten in een eigen afgesloten clubje. Dit veroorzaakt een hele grote kloof tussen de mensen van verschillende leeftijden. Alles is in hokjes verdeeld in Nederland, volgens de leeftijdscategorie waar iemand bijhoord. Zelfs in liefdesrelaties is er heel veel leeftijd apartheid, want men kiest iemand die tot een bepaalde groep behoort en is er heel radicaal mee bezig.

Jongeren, tieners, jongvolwassenen, dertigplussers, veertigplussers, vijftigplussers enz. allemaal zitten in eigen clubjes en wie buiten deze leeftijdsgroep valt, mag er niet in. Dit veroorzaakt een heel groot generatie konflikt in Nederland. Bejaarden hebben totaal geen kontakt met jongeren en kinderen en kunnen hun culturele kennis zo niet overdragen, waardoor het allemaal verloren gaat. De jeugd wil modern zijn, maar dat leidt eerder tot verwildering en immoraliteit. Losbandigheid is de norm van de (blanke) jeugd in Nederland, seks, zuipen, vechten, neuken, zo leren jongeren om te leven. Dit is helemaal geen moderniteit en nog minder een vorm van beschaving. Het is gewoon barbarisme.

Ook op de arbeidsmarkt is er bittere leeftijds apartheid. Er wordt behoorlijk gediscrimineerd volgens leeftijden tijdens sollicitaties. Wie ouder dan 35 jaar is, kan het voorgoed vergeten op de arbeidsmarkt. En het ergste is dat het niet strafbaar is om iemand uit te sluiten op grond van hsijn leeftijd. Dit alles maakt de samenleving hard, kil en bitter hier. Nederland is behoorlijk onleefbaar en velen worden gedumpt in de bijstand, WW of de WAO.


Etnische apartheid in Nederland

Sedert de vestiging van vele buitenlanders in Nederland is er etnische apartheid ontstaan in Nederland. Dit noemt men weleens segregatie, met een deftig Hollands accent, maar het is gewoon een vorm van apartheidsdenken van de blanken. Met de komst van Rita Verdonk, Geert Wilders, Pim Fortuyn en nog enkele nationalisten is de etnische apartheid officiëler geworden. Blanken kankeren nu openlijker op buitenlanders en discrimineren ook openlijker. Men sluit gewoon alles uit wat niet blank eruit ziet en men wil zelfs geen informeel kontakt met deze etnische groepen. Vele etnische groepen zijn hierdoor in een maatschappelijk isolement geraakt en doen gewoon niet meer mee met de grote, boze, beestachtige blanke massa. Men sluit zich op in kasten, waarin men een eigen taaltje praat en het eigen geloof belijdt.

Hieronder een opsomming van de vele soorten etnische kasten in Nederland:
Hindoestaanse kasten (bijna 200)
Turkse kasten
Marokkaanse kasten
Antilliaanse kasten
Molukse kasten
Indonesische kasten
Chinese kasten
Afro Surinaamse kasten
Somalische kasten
Berber kasten
Moslim kasten van de allahtonen
Kaapverdiaanse kasten
Zigeuner kasten
Joodse kasten
Homo kasten
Lesbische kasten
Bejaarden kasten
Jonge meisjes kasten
Vele honderden christelijke kasten
Talloze politieke kasten
Zelfs humanistische kasten
Nudistische kasten
Enz. enz.

En binnen deze kasten wordt er onderling op bittere manier gediscrimineerd.
Een kaste is een sociaal-culturele groep van gelijkgezinden, welke bijna hermetisch afgesloten is van de maatschappij, door eigen keuze en die totaal niet meer communiceert met de rest van de samenleving. De etnische dimensie die bij etnische kasten bijkomt, is dat men een vreemde taal praat onderling, naar eigen media kijkt in de eigen taal, alleen binnen de kaste trouwt en sekst, en een eigen kastegeloof belijdt. In Nederland is er nu een sterke nadruk op religie binnen de vele soorten kasten, waarbij het begrip geloof ruim moet worden opgevat. Ook een geloof, zonder een godsgedachte of godsbeeld is een geloof, binnen een Nederlandse kaste.

Heel Nederland is dus nu een kastenmaatschappij en er is dus etnische apartheid. Er wordt op een razende en fanatieke manier gediscrimineerd en racisme is explosief gestegen. Iedereen praat erover en iedereen weet het. De regering weet niet meer wat zij moet doen tegen de radicalisering en niemand heeft er een oplossing voor. Het wordt alleen maar erger.

Maar de blanken zijn ook verdeeld in diverse kasten en zijn daar nog extremer in. Dit zal velen wel bekend zijn.


Moslims willen apartheid

Een speciaal probleem is er met de vele moslim kasten. Al deze moslims kunnen namelijk allahtonen genoemd worden, omdat zij geloven in Allah, als opperheer en hun beschermer. Het is helaas zo dat het heilige boek van moslims, de Koran, het apartheidsdenken juist stimuleert en voorschrijft, waardoor moslims dus zelf ook kiezen voor leven in een apartheidsstaat. De hele Sharia is gewoon een radicale vorm van apartheid, en in de praktijk betekent dit allemaal discriminatie en uitsluiting van vrouwen en niet-moslims. Islam is een vrij radicaal geloof en moslimmeisjes mogen geen seks hebben met niet-moslims, hoewel zij dit wel vaak verlangen, omdat het gewoon lekkerder is. Moslimmannen vermoorden soms moslimmeisjes die toch naar bed gaan met niet-moslims. Het seksleven van meisjes is een belangrijk onderdeel van het apartheidsdenken van moslimmannen. De hele islam is een zwaar geseksualiseerd geloof.

Helaas worden moslims nu slachtoffer van hun eigen apartheidsdenken en worden zij nu het meest gediscrimineerd in Nederland, omdat zij te lange teentjes hebben en geen manieren hebben. Hierom zijn veel moslims doodongelukkig in Nederland en lijden zij heel zwaar. Door de opkomst van Geert Wilders is het isolement van allahtonen nu verder versterkt en als hij de verkiezingen wint, dan kan het zelfs leiden tot een echte burgeroorlog of tot de vestiging van een echte apartheidsstaat hier.


Apartheid op scholen

Al jaren woedt er een felle discussie over witte en zwarte scholen. Witte mensen willen niet dat hun kinderen naar een zwarte school gaan. En witte scholen weigeren zelfs zwarte kinderen in te schrijven. Dus dit is al een hard bewijs van het bittere geloof in apartheid in Nederland. Er zijn islamitische scholen nu en die geloven dus helemaal in apartheid. Ook de vier of vijf Hindoe basisscholen doen flink mee aan het apartheids denken. En de Nederlandse regering staat dit allemaal gewoon toe. Alle apartheidsscholen krijgen gewoon geld van de staat, terwijl het leven en de toekomst van tienduizenden jonge, onschuldige kinderen wordt verpest. Uiteindelijk worden kinderen het slachtoffer van het wanbeleid van de Nederlandse regering.

Het wordt pas echt triest als kinderen op een apartheidsschool geïndoctrineerd worden met een binaire haatdoctrine uit de middeleeuwen en levenslang geestelijk verminkt worden. In een seculiere staat zou men dit gewoon radicaal moeten verbieden. Elk kind heeft immers recht op een eigen eerlijke keus en moet alle informatie, geheel onvervalst, krijgen over alle religiën van de afgelopen tienduizend jaar. Dus elk kind moet het wettelijk recht krijgen om alles te weten over de voor- en nadelen van elk geloof dat in Nederland voorkomt, zowel het Hindoegeloof, als de islam, christendom, jodendom, humanisme, atheïsme, boeddhisme, winti, enz. Zelfs op Joodse, christelijke en islamitische scholen zou men dit op harde manier verplicht moeten stellen, want misbruik of indoctrinatie van kinderen is een ernstige misdaad tegen de mensheid. Op dit punt vertrapt de Nederlandse regering alle rechten van het jonge kind en dat is schandalig. Nederland is inderdaad een apartheidsstaat, ondanks alle high tech en andere techniek. Dit is schandalig.


De Apartheids statistieken van het CBS

Het echte apartheids instituut van Nederland is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS houdt scherp in de gaten hoeveel niet-blanken er zijn in Nederland en informeert de blanken elk kwartaal hierover. Het CBS gebruikt apartheids terminologie, zoals allochtonen, eerste generatie allochtonen, tweede generatie enz. Allerlei statistieken over geboorteoverschotten van niet-blanken worden nauwgezet bijgehouden door het CBS. Landen van herkomst worden genoemd, buitenlandse ouders en grootouders worden geregistreerd, om bij te houden hoeveel buitenlanders er exact zijn in Nederland. En de Nederlandse regering financiert dit apartheids instituut, wat dus een hard bewijs is van de institutionele apartheid in het koninkrijk der Nederlanden. Nu nog wachten op capaciteits berekeningen van het CBS voor de benodigde gaskamers in de nabije toekomst.

Rara, waar zijn de miljoen moslims gebleven van het CBS? Help, ik kan geen moslims vinden in Nederland. Er waren opeens een miljoen moslims in Nederland volgens het CBS in een publicatie en iedereen raakte in paniek. Maar, wat is een moslim? De islam kent geen geboorte als moslim, want in de islam gaat men niet uit van geboorte, maar van bekering bij een vol bewustzijn. Dus geen enkel kind van islamieten is moslim. Maar, volgens het CBS zijn deze kinderen wel moslims en dit is een hard bewijs van het racistisch uitgangspunt van dit instituut.


'Als je neger bent, met een kleurtje, dan is er altijd een probleem', sorry

Afro mensen hebben het meeste last van het apartheids denken in Nederland. Iedereen met een kleurtje is immers verdacht en van een lagere kaste in dit blanken land. Als neger of kleurling geboren worden in een blank land is nog steeds een ernstig misdrijf en het leidt tot levenslange discriminatie. Hier is echt nog niets aan veranderd. Het racisme en de discriminatie nemen nu alleen maar toe. Vooroordelen houdt men hardnekkig vol, zelfs als het tegendeel bewezen is. Dit maakt het leven van veel Afro mensen in Nederland heel bitter en het verscheurt hen elke dag van binnen.


Blanke Hollander haat alle kleurlingen, zwarten, Hindostanen en moslims

Diep in zijn hart haten blanke Hollanders alle kleurlingen, zwarten, Hindostanen en moslims. Het racistisch denken is echt diepgeworteld. Iets wat men eeuwenlang al gedaan heeft, kan immers niet in een generatie uitgeroeid worden. Racisme kan je niet uitroeien in Nederland. Als een partij stopt, dan begint de ander. En met de komst van de islam is de negerhaat alleen toegenomen, want ook moslims haten negers op een vreselijke manier.

Een groot probleem nu is dat het radicale blank racisme in Nederland ontzettend is toegenomen. Het is voelbaar in de hele samenleving. Men gelooft nu in apartheid en men is gewoon openlijk racistisch. Nederlanders leven nog in de middeleeuwen en zijn helemaal niet veranderd. Zij worden alleen achterlijker en dommer. De Hollandse media bevordert het racistisch denken en versterkt alle vooroordelen. Het racisme en het apartheids denken zijn dus echt geïnstitutionaliseerd. Er is nu een nieuwe apartheids denken ontstaan in Nederland en het zal erger worden.

Apartheid op internet

De anonimiteit op internet maakt nu het beest los in Nederland. Niets is erger dan de bittere apartheid op het Nederlandse internet. Er zijn duizenden haatsites en die promoten allemaal racisme, haat en apartheid. Alle groepen en kasten doen gewoon mee aan de apartheid op internet. De nieuwe cyberkasten op internet indoctrineren hun leden op nog radicalere manier dan vroeger mogelijk was. En wie vreemd is of er niet bijhoord, wordt gewoon geband of IP geblockt. Dus de sociale verstoting is de norm geworden op internet. En dit bevordert het apartheids denken. En wederom doet de Nederlandse regering hier niets aan. Men laat alles gewoon gebeuren.


Het VVD complot tegen de multikul

Zowel Geert Wilders als Rita Verdonk komen uit het VVD kamp. Wilders is radicaal anti islam. Verdonk promoot trots op blank Nederland. Er is dus een patroon zichtbaar, dat door hoge VVDers is ontworpen. Is het niet duidelijk nu dat de VVD een complot heeft gesmeed tegen de hele multikul? Is het niet duidelijk dat hoge, en rijke VVDers deze one issue partijen van Wilders en Verdonk financieren en hebben gelanceerd? Is het moeilijk om het doel hiervan te ontdekken?\

Nee, het doel is om Nederland weer blank te maken, want de VVD is de echte partij voor apartheid in dit land. Nu is de VVD een partij van oude, rijke, witte muizen en die willen niets anders dan een zuiver blanke toekomst voor Nederland. Alle niet blanken moeten hiervoor lijden en dienen zo radicaal mogelijk gestigmatiseerd en geïsoleerd te worden. Dit is het VVD complot tegen de jonge multiculturele samenleving. In werkelijkheid praat Wilders namens de VVD, zogenaamd als een eigen onafhankelijke partij, maar al de VVDers zijn zijn vaste bilmaatjes.


600 Jaar APARTHEID in Nederland

Niemand kan het ontkennen. Er is al 600 jaar apartheid in het koninkrijk der Nederlanden en het bestaat nog steeds. Immers, een witte wolf verliest zijn haar wel, maar niet zijn streken. De nieuwe generatie witte wolven is echter nog barbaarser en beestachtiger. Zuipen, neuken en vechten is nog steeds het motto van de nieuwe generatie blanken in Nederland. En de wereld uitbuiten en oplichten is nog steeds hun specialisme. Niemand kan hier wat aan veranderen, want de harde kern van het systeem is ziek en verrot. Het Hollands monster is niet doodgebloed, maar groeit nog steeds.


Slechte blanken

Slechte blanken kan je herkennen aan hun langere hoektanden, waarmee zij gekleurde mensen mee doodbijten. Slechte blanken denken als roofdieren, en lusten zo af en toe mensenvlees. Hun geest is verdorven, hun innerlijk is beestachtig, hun geest is duivels en barbaars. En het aantal slechte blanken is aan het toenemen. Kijk dus uit als je niet blank bent, want de Holocaust is al begonnen en is nog steeds koud, maar het kan spoedig warm worden met echte douches en gaskamers. Dit is de harde waarheid.


Concentratiekampen voor alle niet-blanken

Als Wilders de verkiezingen wint, dan is de kans heel groot dat er opnieuw concentratiekampen komen in Nederland. Het zal wel geheim gehouden worden, maar er zullen deportaties komen. Er is al jarenlang een bitter complot gesmeed tegen alle niet-blanken en tegen de hele zieke multikul. Er zijn miljoenen euro's in geïnvesteerd en langzaamaan wordt dit duivels plan uitgevoerd, met als einddoel vergassing van alle niet-blanken. Kijk uit hier, want de slechte blanken worden zeker een meerderheid hier in dit land en dan zal een echte warme Holocaust beginnen, compleet met high tech concentratiekampen. Denk niet dat ik nu onzin hier schrijf, nee, het is gewoon de harde waarheid. Ik voel het verlangen naar buitenlands bloed bij de meerderheid van de slechte blanken. Zij willen een nieuwe Holocaust, een nieuwe rassenzuivering en zij kunnen al over tien jaar hier aan de macht komen. Maar hun haat maakt jou nu al kapot.


Niet-blanken moeten vluchten

Waarom zou je hier moeten blijven en elke dag lijden? Je wordt er alleen zieker en ellendiger van. Elke niet-blanke moet toch weten dat hsij nooit gelukkig kan zijn in een blankenland, vol met slechte blanken, die langere hoektanden hebben en die het bloed van kleurlingen lusten. Laat hen je bloed niet proeven, vlucht tijdig. Werk, studeer, spaar enkele honderdduizenden euro's aan kapitaal en vertrek binnen tien jaar, om lekker te gaan rentenieren in je eigen gekleurd paradijs. Leven in een blankenland is een marteling. Vroeger waren blanken duivels en dat zijn zij nog steeds. Het blanke ras komt uit de hel en is gehard met het vers bloed van kleurlingen, zwarten, Hindoes, moslims en Joden. Wat doe je nog hier? Niemand wil jou hier. Je bent overbodig in een blankenland.

En als Wilders de verkiezingen wint en president wordt dan zal de hel losbarsten. Kies niet langer voor lijden in een blanke apartheidsstaat. Besef dat de wereld van kleurlingen en zwarten nu groeit en vooruit gaat. Tussen je eigen soort zal je als mens beschouwd worden en gerespecteerd worden. Daar zal je rust hebben en niet gehaat worden als niet-blanke. Vlucht voordat hier concentratiekampen van de VVD pionnen komen. De warme Holocaust komt eraan

India, China, Brazilië, Nigeria, Zuid Afrika, Turkije en zelfs het kleine Suriname gaan sterk vooruit en zitten niet in een recessie. Dit zijn allemaal landen van niet-blanken en het zijn jullie herkomstlanden. Ga daar wonen, spaar, werk en ga weg. Hier martelt men je geestelijk elke dag. Nou, kies je hiervoor, ga jij jezelf laten martelen? Nee, je bent een slimme niet-blanke en je vertrekt binnen tien jaar met een kapitaal van tenminste honderdduizend euro. Veel succes in je eigen niet-blankenland.

Tot ziens in Krishnaloka, waar er alleen gepigmenteerde mensen wonen.


Citaten over apartheid van het internet

Citaat 1
Apartheid In Nederland steeds Officiéler

Geplaatst op 06-11-2007 12:39 door M.A.M Haarlem Double A in categorie actualiteit

Het afgelopen week controleerde de Amsterdamse politie alleen mensen met een huids kleur, zwarten en mensen met mediterane uiterlijk. Het was puur om uiterlijk. Blanke mensen werden niet gecontroleerd. Zwarten moesten hun identiteit tonen en ze werden ook stuk voor stuk gefoullieerd. Zwarte bejaarde vrouwen en mannen werden ook aan de controle onderworpen. Een blanke man die de controle twee keer passeerde werd vertelde om door te lopen . Hij stond met onbegrip naar te kijken. Er waren ook balnke mensen die, met hun handen omhoog, vroegen om gecontroleerd te worden, ze werden weg-gestuurd. Ik heb tot nu toe niets van de allochtoon raadsleden in Amsterdam gehoord. Geen vragen , geen verbijstering. Dit is Amsterdam in 2007. Wat doen de Zwarte raadsleden, geknuffeld worden? behalve hun lonen opstrijken en mooie weer spelen, je hoort ze of je ziet ze niet.
Vandaag lees ik, uit een onderzoek blijkt, dat er discriminatie in Jeugd recht de normaalste zaak is. Ik had wel eens de stelling, als de gevangenissen voor 70% door allocthtonen wordt bevolkt dan verdienen de rechters in Nederland hun geld door aan een lopendeband allochtonen te veroordelen.
Dit is een tijdbom.

Bron: Volkskrantblog van M.A.M Haarlem Double

 • http://www.volkskrantblog.nl/bericht/164634

 • Citaat 2
  Ambassadeur Zuid-Afrika: 'apartheid in Nederland'

  Uitgegeven op 14 november 2004 om 08:53 uur, bijgewerkt om 09:48


  In Nederland heerst apartheid. Dat vindt de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Priscilla Jana in de zondagse Telegraaf. "Hoe bestaat het dat ik in Den Haag door wijken rijdt met alleen maar zwarte mensen!" Jana vindt het onbegrijpelijk dat er in Nederland in toenemende mate sprake is van segregatie terwijl de Nederlandse regering het bewuste segregatiebeleid in Zuid-Afrika juist fel afkeurde.

  "Men moet over elkaar leren en ideeën uitwisselen", verklaart Jana. Zelf is ze van Indische afkomst. Over haar uiterlijk zegt ze: "Dat is nu precies onze test. Je hoeft er niet Afrikaans uit te zien om Afrika te vertegenwoordigen.

  Volgens Jana ligt er een scheidslijn tussen theorie en praktijk. Ze meent dat de Nederlanders in theorie wel allemaal gelijk kunnen zijn, dat moet in de praktijk ook blijken. De individuele rechten staan nog steeds voorop. "Er is gebrek aan kennis over en begrip voor elkaar." Er bestaat een angst voor de integratie van de moslims binnen de huidige Nederlandse cultuur. "Daar kun je de islam niet de schuld van geven", aldus Jana.

  Bron site:

 • http://www.maroc.nl/forums/showthread.php?t=117743

 • Citaat 3
  Apartheid in Nederland


  De Batavieren kenden geen scholen zoals wij die kennen. Kinderen leerden vooral spelenderwijs hoe de wereld en de natuur in elkaar zaten. Weliswaar op een laag nivo, maar voldoende om later als volwassen mens in het verkeer tussen de leden van de stam te kunnen funktioneren. Ook toen al werd met de methode 'straffen en belonen' kennis en normbesef van generatie op generatie overgebracht. Dit droeg ertoe bij dat er een kultureel 'thuis' en zo iets als 'een volk' kon ontstaan.
  ............

  Wat zit hierachter? Het bedrijfsleven heeft steeds minder mensen nodig. Bovendien lijkt de hoge werkloosheid geaccepteerd te zijn. Dus waarom nog geld investeren in kinderen die moeilijk mee kunnen? De noodzaak van vroeger om àlle mensen onderwijs te laten genieten is weggevallen, althans in de ogen van het bedrijfsleven en snel daarna van de regering. Zo dreigt een nieuwe kaste van niet-opgeleiden te ontstaan. Apartheid in Nederland.

  Bron: SP, Jan Marijnissen

 • http://www.janmarijnissen.nl/boeken/samenleven-kun-je-niet-alleen/apartheid-in-nederland/

 • Citaat 4
  Apartheid in Nederland


  Inrichtingen leken ideaal voor de verzorging van verstandelijk gehandicapten. Maar gaandeweg groeiden de bezwaren tegen het opbergen van zoveel mensen in bosrijke omgevingen. Henk Beltman onderzocht de omgang met geestelijk gehandicapten na de oorlog.

  Gerry Reezigt

  Een gehandicapt kind, vastgezet aan een tafelpoot of opgesloten in een hok met stro. Beelden die associaties oproepen met wantoestanden in Oost-Europa, maar zulke taferelen waren vijftig jaar geleden ook in Nederland niet ongewoon. De inrichtingen die na de Tweede Wereldoorlog voor verstandelijk gehandicapten werden opgericht, betekenden dan ook een grote sprong voorwaarts. Ze stroomden vol met gehandicapten en mensen die als sociaal zwak werden betiteld, zoals kinderen van alleenstaande moeders en prostituees. Een inrichting was nu eenmaal een handige opbergplaats voor een bont gezelschap van mensen aan de rand van de samenleving.

  Henk Beltman, van oorsprong historicus, werkt al dertien jaar als beleidsmedewerker bij de Stichting Philadelphia Zorg, die woonruimte en zorg biedt aan verstandelijk gehandicapten. "Historici komen immers overal terecht", zegt hij. Het onderzoek, waarop hij gisteren promoveerde, beschrijft de opvang voor verstandelijk gehandicapten vanaf 1945. "De inrichtingen waren een verbetering, maar de opvang was bepaald niet ideaal. Het medisch model overheerste, bewoners werden in grote zalen als zieken verpleegd. Soms lagen ze de hele dag in bed, terwijl er lichamelijk niets aan de hand was. Aan hun ontwikkeling werd niets gedaan, omdat men dacht dat er niets te ontwikkelen viel."

  Dat veranderde toen gedragswetenschappers zich met de zorg gingen bemoeien. Zij haalden gehandicapten uit bed, maar de activiteiten die ze verzonnen maken nu een vreemde indruk. Soms moesten de bewoners bijvoorbeeld in een tredmolen lopen, om energie kwijt te raken. De psychologen en pedagogen waren niet altijd welkom in de inrichtingen. Ze verschansten zich met hun testbatterijen in hun kantoortjes en hun adviezen stuitten op grote weerstand bij artsen en verplegers. En een enkele keer ging het behoorlijk mis. In de jaren tachtig stierf een bewoonster nadat haar mond vol scheerschuim was gespoten: een gedragstherapeutische maatregel om haar het huilen af te leren.

  Stempel

  Wie eenmaal in een inrichting zat, kwam er niet meer uit. "Daarom gebruik ik de term apartheid", legt Beltman uit. "Als je eenmaal het stempel 'verstandelijk gehandicapt' had, kon je een leven als gewoon burger wel vergeten. Wonen en werken, alles gebeur de in de inrichting, van de wieg tot het graf." De inrichtingen groeiden uit tot enorme instellingen met soms meer dan duizend bewoners. Ze hadden eigen zwembaden, kerken, gebouwen voor arbeidstherapie en wasserijen. Fraaie voorzieningen, maar totaal gescheiden van de rest van de maatschappij.
  In de jaren zeventig pleitte onder andere Carel Muller, directeur van de inrichting Dennendal, voor integratie van gehandicapten. Bewoners en medewerkers zouden samen een leefgemeenschap moeten vormen op het inrichtingsterrein, vond hij. Menigeen wantrouwde zijn aanpak. T. Pouwels, directeur van een andere inrichting, vond dat je beter als ouderwetse patiënt goed verzorgd kon worden, dan als unieke persoon stickie-rokend verwaarloosd in Dennendal.

  Muller slaagde er niet in zijn idealen te verwezenlijken, maar geleidelijk werden kleinere leefgroepen in inrichtingen toch gebruikelijker. En steeds vaker werden vraagtekens gezet bij de grootschaligheid, zeker toen in 1988 de foto van Jolanda Venema, naakt vastgeketend aan een paal, in de kranten verscheen. Het leek alsof de jaren vijftig hier en daar nog voortleefden. De inrichting waar zij woonde kon niet omgaan met haar agressieve gedrag. In een kleiner tehuis, waar ze meer aandacht kreeg, waren haar problemen snel opgelost.

  Naar schatting leven in Nederland 120.000 verstandelijk gehandicapten. Ruim de helft woont zelfstandig of bij familie. Er zijn nog 140 inrichtingen, die samen 34.000 bewoners herbergen. De grote slaapzalen zijn verdwenen, maar een eigen kamer is nog steeds een luxe. Ongeveer 18.000 gehandicapten wonen inmiddels in een van de bijna zevenhonderd gezinsvervangende tehuizen, waar elke bewoner een eigen kamer heeft. Gewoon leven wordt steeds meer de trend: wonen, onderwijs volgen en werken als andere burgers. Die ontwikkeling juicht Beltman sterk toe: "We moeten verstandelijk gehandicapten zoveel mogelijk zelf laten beslissen hoe ze willen wonen, wat voor werk ze willen doen en wat voor zorg ze nodig hebben. We moeten hen de ruimte geven om eigen keuzes te maken. We hebben het hier tenslotte over volwaardige burgers."

  Bron site

 • http://www.uk.rug.nl/archief/jaargang30/31/12a.htm
 • Citaat 5

  Schoolkeuze en apartheid in Nederland

  Margo Trappenburg
  Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, UU

  1. Inleiding

  In september 2003 zond de VPRO een tweedelige Dokwerk-documentaire uit over het
  dagelijks leven op een basisschool in de Utrechtse volkswijk Zuilen.

  1

  De leerlingen waren overwegend allochtoon met nog een substantiële minderheid autochtone kinderen van laag
  opgeleide ouders. De allerknapste kinderen in groep 8 behaalden een citotoets score die hoog
  genoeg was om toegelaten te worden tot de MAVO (vmbo, theoretische leerweg zou je
  tegenwoordig moeten zeggen). Het overgrote merendeel haalde dat niveau bij lange na niet.
  Alleen zeer getalenteerde leerkrachten kwamen toe aan lesgeven; hun (jongere) collega's
  hadden hun handen vol aan opvoeden, orde houden en politie-agent spelen. Binnen zes weken
  was de eerste leerkracht van groep 8 het al helemaal zat. Hij zocht zijn toevlucht op een
  eliteschool in Bilthoven, waar kinderen zomaar vanzelf naar de bibliotheek bleken te gaan om
  meer te lezen over wat hun meester had verteld. Waar les geven leuk en dankbaar werk was.
  Aan de lunch besprak ik deze documentaire met mijn collega's en wij waren het dadelijk
  eens: onze kinderen zouden nooit, herhaal nooit, terecht komen op zo'n school, en wij zouden
  nooit, herhaal nooit, meer zeuren over onze studenten, want lesgeven bij ons aan de
  universiteit was een peulenschil vergeleken bij de dagelijkse gevechten in Zuilen.
  Maar hoe moest het verder met de leerlingen uit De school draait door? Van een intrinsieke
  motivatie om te leren was bij deze kinderen niet veel te merken. Van hun extrinsieke
  motivatie was, na een zeer teleurstellende cito-uitslag, ook niet veel meer over. Zouden ze
  ooit nog goed terecht kunnen komen? Of zouden ze kiezen voor een carrière in de
  criminaliteit of voor levenslange uitkeringsafhankelijkheid? Zou het beter gaan met de
  kinderen van Zuilen als mijn collega's en ik niet zo categorisch hadden gezegd dat onze
  kinderen daar nooit tussen mochten zitten? Zouden onze kinderen een goede invloed hebben
  gehad op de minder bevoorrechte leerlingen aan de achterstandsschool? Zouden ze hun
  klasgenootjes hebben meegenomen naar de bibliotheek om een boek over dinosauriërs, rode
  planeten of het broeikaseffect uit te zoeken? Zou dat het lot van de jonge leraren op school
  hebben verzacht? Of zou het dan omgekeerd zijn gegaan; zouden onze kinderen van lieverlee
  steeds minder leergierig zijn geworden en uiteindelijk net zo zijn gaan muiten als hun
  ongezeglijke klasgenootjes?

  Hele lange tekst, zie rest op deeplink:

  Bron searchlink:

 • http://74.125.77.132/search?q=cache:X4p-S9ueyx4J:www.margotrappenburg.nl/publicaties
 • Bronsite van deze publicatie:
  Margo Trappenburg

 • http://www.margotrappenburg.nl
 • Nuttig om te lezen: 'Witte School' (bewijs van apartheid in onderwijs Nederland)

 • http://www.margotrappenburg.nl/columns/2004/Witte%20school.pdf
 • Nuttige websites:

  Dalit Netwerk Nederland

 • http://www.dalits.nl
 • Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1272 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved