Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

'Terroristen gaan Spoortunnel Delft opblazen in toekomst'

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1263
Offerdatum   8 oktober 2008

... Go to next Epage

Het project Spoorzone Delft zit vol met risico's en is pas rond 2019 voltooid, als er twee ondergrondse treintunnels gebouwd zijn waarin treinen rijden, wel enkelspoors. De betrokken partijen en organisaties zijn echter vergeten om het risico op een terroristische aanslag in deze treintunnels in beschouwing te nemen. Hierover volgt nu een betoog.

Hieronder een citaat uit mijn eerdere tekst over Spoorzone Delft voor de beeldvorming:

De ondergrondse spoortunnel door Delft zal een lengte krijgen van 2,3 km en kost ruim 355 miljoen euro. De bouw hiervan zal pas rond 2016 gereed zijn. Rond 2013 is het ondergrondse enkelspoor gereed. Dit hele project is eigenlijk peperduur en niet kostendekkend. Als er rekening wordt gehouden met vertragingen en fouten dan wordt het duidelijk dat de kosten uiteindelijk met veertig procent kunnen toenemen. Ook de einddatum kan aardig uitlopen, wat betekent dat het ondergrondse enkelspoor pas tegen 2019 af zal zijn, dus pas over tien jaar.
(einde citaat)
Bron: Kritisch Podium Dewanand

 • Stop bouw Spoorzone Delft, een alternatief
 • Amerikaanse invasie in Irak en Afghanistan

  De invasie van de Amerikanen in Irak begon omstreeks juni 2003. Aanvankelijk dachten de Amerikanen aan een korte, snelle oorlog, gepaard gaande met een snelle democratisering van heel Irak. Maar nu na vijf jaar bezetting hebben zij ontdekt, dat het allemaal niet zo makkelijk gaat. Reeds nu al beweren critici dat de Amerikanen de oorlog in Irak verloren hebben, omdat de democratisering en het vredesproces mislukt zijn. Het huidige Irak is islamitisch gebleven en is hard op weg om een nieuwe terroristenstaat te worden, als alle Westerse legers zich eruit terugtrekken. Dagelijks zijn er zelfmoordaanslagen en gevechten in Irak en de wederopbouw loopt vertragingen op.

  Iedereen weet dat de grote meerderheid van de Irakese bevolking kwaad is op de hele Westerse wereld en wraak wil. Het islamitisch fundamentalisme in Irak en Afghanistan is door de bezetting sterk toegenomen, wat heel slecht nieuws is voor alle Westerse landen, die hebben meegedaan met de bezetting. Dus ook voor Nederland is dit slecht nieuws voor de toekomst. De Nederlandse militairen in Uruzgan weten dat hun strijd nu verloren is en wachten ongeduldig op een totale terugtrekking. Maar deze oorlog krijgt zeker een bloedig staartje in de toekomst.

  Het lijkt er nu op dat de westerse bezettingsmacht in Irak zich binnen drie jaar zal moeten terugtrekken, omdat er nu een economische crisis begint en het geld gewoon op is. Maar, na een terugtrekking uit Irak en Afghanistan zal er een hevige binnenlandse oorlog uitbreken in deze landen. Radicale islamitische groepen, zoals de Taliban en het Al Qaida netwerk zullen hoogstwaarschijnlijk winnen hierbij, waarna deze nieuwe staten zich zullen ontwikkelen tot de nieuwe terreur landen van de toekomst.

  Ook Moslims in Nederland willen zich wreken

  Hier in Nederland heeft men nu ontdekt, dat vrij veel moslims sympathiseren met de Taliban en Al Qaida en zich willen wreken in de toekomst. Veel Nederlandse moslims haten de Westerse wereld waar zij in moeten wonen en werken, omdat men hen gewoon meedogenloos discrimineert en achtersteld. Nederland is nu na nauwelijks 40 jaar multiculturaliteit ontwikkeld tot een echte bittere kastenmaatschappij, vooral in informeel opzicht. Informele discriminatie is een heel groot en acuut probleem in onze hele huidige Nederlandse maatschappij. Hou er hierbij rekening mee dat een recent onderzoek bewees dat minstens 56 procent van de Nederlanders er spijt van hebben, dat zij ooit grote groepen buitenlanders hier toelieten en hier geen raad mee weten.

  In de islam vergeldt men haat met meer haat. Moslims geloven sterk in het oog om oog, tand om tand geloofsprincipe en zweren altijd om zich te wreken in naam van Allah en Mohammed. Dit koppig en hardnekkig haatgeloof is een heel groot probleem voor de hele wereld. Maar, wij allemaal in Nederland moeten hier rekening mee houden.

  Bomaanslag in metro

  Terroristische moslims houden ervan als hun bomaanslag leidt tot heel veel doden en gewonden, want hun vijanden moeten branden in het hellevuur, zoals ook vermeld is in hun heilige Koran. Hierom plegen radicale moslims heel graag aanslagen in ondergrondse metrostations, tijdens het spitsuur, als er lekker veel mensen in zitten. Door de verminderde vluchtkans in de ondergrondse tunnel vallen er dan veel meer doden. In Engeland weet men hier al alles over en men weet ook dat het onmogelijk is om het te voorkomen.

  Er komt zeer zeker een bomaanslag in Nederland.

  De binnenlandse veiligheidsdienst (AIVD) van Nederland heeft grote blunders begaan bij het vaststellen of een radicale moslim een aanslag zou plegen of iemand zou vermoorden. De AIVD vermoedde helemaal niet dat Theo van Gogh zou worden vermoord door een radicale moslim, die eerder als een ongevaarlijk figuur werd beschouwd, na een screening. Dus de AIVD is niet in staat om een aanslag in Nederland tijdig te voorkomen en verspilt hierom vele miljoenen euro's aan zinloze spionage praktijken.

  Alle veiligheidsdiensten weten echter een ding zeker. Er komt vroeg of laat een vreselijke bomaanslag in Nederland en het zal heel wreed zijn. Radicale moslims gaan Nederland immers straffen voor hun participatie bij de bezetting van Irak en Afghanistan, als zij in de toekomst een kans krijgen. Dus Nederland moet maar uitkijken.

  Bomaanslag in spoortunnel Delft

  Wat is er nu mooier voor een terrorist dan het opblazen van een duur prestige project op Nederlandse bodem, net nadat het voltooid is. Elke terrorist wil trots zijn op zijn werk in naam van Allah. Dus, als de ondergrondse spoortunnel in Delft voltooid is in 2016, dan is de kans heel groot dat terroristen het zullen opblazen, om zich te wreken. Hier zou men reeds nu al rekening mee moeten houden.

  Ik geloof echt dat de begroting van de ondergrondse spoortunnel door Delft fors zal uitlopen tijdens de bouw ervan, als er onverwachte complicaties op zullen treden. Dus rond 2016 kan het hele project Spoorzone Delft al een dikke miljard euro kunnen kosten, door problemen, fouten en complicaties. Tenminste dat is mijn prognose.

  Men moet dus rekening houden met een bomaanslag in de Delftse spoortunnel in de toekomst, omdat er zeer zeker een nieuwe golf van aanslagen zal komen in de hele Westerse wereld. De toekomst van de hele Westerse wereld ziet er heel somber uit, vooral doordat er nu een allesvernietigende kredietcrisis gaande is, dat zeer zeker tot een jarenlange recessie zal leiden. Juist hierom moet men alle overbodige en dure prestigieuze bouwprojecten stopzetten of wijzigen. Project Spoorzone Delft moet men dus snel herzien en het door mij voorgestelde alternatief onderzoeken, omdat geld verspillen niet goed is.

  Mijn voorspelling zal uitkomen

  Ik geloof echt dat mijn voorspelling in deze tekst uit zal komen in de toekomst. Terroristen zullen echt ervoor kiezen om de Delftse spoortunnel op te blazen, binnen enkele jaartjes na de voltooiing. Men moet dit hele project hierom snel herzien. Een ander argument voor herziening is vooral ook, omdat dubbelspoor door Delft nu acuut nodig is, en men moet kiezen voor een bouwtijd van een of twee jaar en niet tien. Critici en oppositiepartijen zouden hierover moeten nadenken en actie moeten voeren tegen het huidige project Spoorzone Delft.

  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1263 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.


  ***

  ... Go to next Epage

  Relevante links intern
 • Stop bouw Spoorzone Delft, een alternatief
 • 'Risico op aanslag met massavernietigingswapens groot'

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved