Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Jongeren

Reactie: Tijn Noordenbos op Markt Delft neergestoken

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1191
Offerdatum     9 februari 2006

De Delftse Post verzocht haar lezers om te reageren op de stelling: 'Wat is er mis in Delft'. De aanleiding voor dit verzoek is waarschijnlijk ontstaan door de moordpoging op Tijn Noordenbos, een bekende Delftenaar. Hij werd neergestoken door een blanke jongeman op 4 februari j.l., nadat hij kritiek uitte op diens vandalistisch gedrag. Zorgwekkend is dat een meisje, die voorbij liep, niet adequaat reageerde op het hulpgeroep van de neergestoken man. Dit geeft aan dat er inderdaad iets grondig mis is met de Delftse gemeenschap. De opvoeding en Dharm van 'blanke' Hollandse meisjes zijn immers verstoord.

Dat de dader een blanke jongeman is, hoeft niemand te verbazen, want er heerst veel onvrede onder deze vergeten bevolkingsgroep. De politie moet deze jongeman snel opsporen en flink bestraffen. Men moet ook grondig onderzoeken wat de motieven waren van hem en nagaan hoeveel andere jongeren met dergelijke ideeën rondlopen.

Delft was vroeger toleranter
Toen ik in 1987 in Delft kwam wonen, was de sfeer veel beter. Men was toleranter en minder zakelijk op straat. De verruwing van de afgelopen tien jaar heeft vele oorzaken en kan niet makkelijk opgelost worden. Het beleid van de Gemeente Delft jegens kansloze jongeren speelt zeker een grote rol. Dat iemand een steen gooit door het raam van wethouder Dick Rensen is hiervan een bewijs. Volgens mij luistert men te weinig naar goede ideeën van de Delftse burgers. Men kiest voor verkeerde prioriteiten en laat de jeugd verder wegrotten.

Bouw meer sport faciliteiten
Momenteel is sport een dure zaak geworden in Delft. Veel jongeren kunnen het niet meer betalen en gaan rondhangen in goedkope kroegen. In buurthuizen doet men te weinig voor jongeren. Men luistert niet naar de hulpkreten van kansloze jongeren in Delft. In principe beschouw ik het vandalisme en de moordpoging van 4 februari in Delft als een hulpkreet van een kansloze jongeman, die geen raad weet met zijn toekomst. Vandalisme ontstaat immers meestal als iemand geen positieve toekomstperspectieven heeft en zich in de steek gelaten voelt door familie, vrienden en de leefgemeenschap. Zo iemand kan weer op het rechte pad komen, door wekelijks mee te doen aan een disciplinerende sport, zoals Karate, Aikido of Kung Fu, om zo de overtollige energie kwijt te raken en zelf mee te maken hoe harde tikken aanvoelen. Men moet dit stimuleren in Delft, om mensen fitter te maken. Iedereen met een Delftpas zou bijvoorbeeld tachtig procent korting kunnen krijgen voor elke sportactiviteit, zelfs bij een eenmalig bezoek, met een maximum van een keer per week. Gemeente Delft dient dit te overwegen.

Eer de kennisstad: studeren met behoud van uitkering
Hoewel het wettelijk niet toegestaan is om te studeren met behoud van uitkering of bijstand, zou de Gemeente Delft haar tradities als kennisstad hoog moeten houden en dit gewoon keihard toestaan. Delft wordt dan de eerste tegendraadse stad in Nederland waar studeren en carrière maken topprioriteit krijgen. Door dit toe te staan zou Delft aantrekkelijker worden voor jongeren en veel talent aantrekken. Het (VVD-achtig) betoog dat een dergelijke studiewet te veel zou kosten hoeft niet waar te zijn. Meer talent en meer jongeren in de stad betekenen immers meer productie en meer winst voor bedrijven. Iedereen met een uitkering of bijstand moet dan ook het recht krijgen om tachtig procent van de bijverdiensten te houden, wat stimulerend is om actief te zoeken naar een baan en verloedering bestrijdt. Men moet de wetten juist versoepelen en mensen een kans bieden om zelf hun toekomst op te bouwen. De reïntegratiebureaus presteren momenteel niet veel, omdat de voorwaarden voor betaald werk in de bijstand heel ongunstig en demotiverend zijn.

Meer jongeren kansen bieden in Delft
Delft is door de aanwezigheid van de Technische Universiteit Delft (TUD), TNO, In Holland, IHE en een flink aantal middelbare opleidingsinstituten een echte kennisstad. Maar de Gemeente Delft doet te weinig om geld te verdienen met het talent en de energie van al de tienduizend jongeren, die elk jaar hier komen studeren. Door kantoorruimte goedkoop onder te verhuren buiten de reguliere werktijden, kan men al deze jongeren met wetenschappelijke kennis en kunde motiveren om zich in Delft te vestigen als ondernemer of innovator. Er zijn honderden bedrijven die hun dure kantoorruimte en kostbare apparatuur niet volledig benutten en het best goedkoop kunnen onderverhuren aan kleine startende ondernemers of aan ondernemende studenten, met een innovatief idee. De beschikbare kantoorruimte in Delft zou met een goede en slimme onderverhuurwet met honderd procent kunnen toenemen buiten de reguliere werktijden en Delft zou dan de goedkoopste bedrijfsruimte kunnen bieden aan startende (student-) bedrijfjes. Zo vergroot men de kansen voor jong talent en voorkomt men dat er meer gefrustreerde en gedesillusioneerde jonge mensen ontstaan. Als Delft hiermee begint, dan kan het een voorbeeldfunctie vervullen voor andere steden en haar eer als kennisstad hoog houden.

Racisme en uitsluiting in Delft bestrijden
Het is een feit dat hoogopgeleide migranten en gekleurde allochtonen (niet-westerlingen) in heel Nederland te maken krijgen met uitsluiting en racisme. Delftse Post en diverse andere bladen in Delft hebben bijvoorbeeld geweigerd om artikelen van mij te publiceren en negeren mijn website totaal. Dit is kleinzielig racisme en levert geen ene moer op. Veel blanken zijn bang voor het talent van de gekleurde allochtonen en voeren een radicaal uitsluitingbeleid, met allerlei kleinzielige smoesjes. Zelfs de hoogleraren van de Technische Universiteit Delft doen hieraan mee en worden zeer zelden hiervoor gestraft. Deskundigen hebben al becijferd dat rassendiscriminatie de samenleving vele miljarden euro's per jaar kost en zorgt voor veel gefrustreerden en inactieven. Ik onderzoek deze problematiek al vijftien jaar en zal in juni 2006 enkele oplossingen publiceren op het Kritisch Podium Dewanand (http://www.dewanand.nl), om een integrale strategie uiteen te zetten, in het belang van alle partijen en volksgroepen. Volgens mijn Hindoeïstische strategieën is een superoplossing mogelijk.

Veel gekleurde allochtonen zijn door hun meerdimensionale culturele achtergrond ideaal geschikt als innovator en ontwikkelaar van nieuwe ideeën. In de Verenigde Staten van Amerika heeft men dit allang ontdekt en vele miljoenen talentvolle gepigmenteerden maximaal gemobiliseerd om de economie te versterken. Men maakt daar flink wat winst met het talent en de energie van de sterkere en vitalere Indiërs, zonder hen te discrimineren of uit te sluiten. Nederland dient hiervan iets te leren. Het Amerikaanse integratiemodel dient men beter te onderzoeken en het toe te passen in Delft. Delft moet dit snel doen, om haar naam als internationale kennisstad hoog te houden.

Een Hindoe is een goede buur
Bij de Club van 100 was er eens een discussie over goede buren. Hier volgt nu een betoog over. In het Hindoeïsme is het een normale gedachte dat de samenleving bij je buren begint en dat je hierom zelf moet werken aan een goede buurt en niet moet wachten op de gemeente of de politie. Een echte gelovige Hindoe moet de schuld bij zichzelf zoeken en zelf iets ondernemen om een goede verstandhouding met de buren op te bouwen. Het is beter als de mensen (en dieren) om je heen (ook bovenste en beneden verdieping) positief over je denken, omdat hun geestelijke energie en gedachten over hun directe leefomgeving de leefsfeer en spirituele energie creëren in de micro-biosociale ruimte. Om een goede buur te zijn moet je hier eerst zelf mee beginnen.

Buren moeten leren delen
Zo af en toe moet je dingen delen met je buren. Het is altijd beter om ook het welzijn van je buren in de gaten te houden. Af en toe een praatje houden of aandacht schenken kan wonderen verrichten. Vooral jongeren vinden een goede buurman of buurvrouw heel prettig, omdat zij dan het gevoel krijgen dat zij leven in een echte normale menselijke samenleving. Jongeren die vandalistisch gedrag vertonen, wonen vaak in een anonieme buurt en hebben nauwelijks contact met hun leefomgeving. Een goede buurt versterkt het gevoel dat er sprake is van een menselijke samenleving en heeft een positieve invloed op de geestelijke ontwikkeling van jongeren en kinderen. Het is de taak van de bewoners zelf om hier iets aan te verbeteren. Men dient niet te wachten op de gemeente, om de buurt te verbeteren. Als de politie moet komen om een buurtconflict op te lossen of om de lijken af te voeren, dan is het meestal al te laat. Verhuizen is dan de beste oplossing, om opnieuw te beginnen en ervan te leren. Een goede buur zoekt de schuld altijd eerst bij zichzelf en begint altijd zelf met een sociaal gebaar of een vriendelijk woord.

Vandalen verplichten om opnieuw in te burgeren
De gemeente zou vandalen moeten verplichten om opnieuw in te burgeren of om sociaal dienstbaar te zijn aan de benadeelde partijen, volgens de principes van het herstelrecht. Het is vaak niet nodig om een rechtszaak aan te spannen tegen een vandaal, want dat leidt niet altijd tot beter gedrag. In het herstelrecht concept is het beter om corrigerende relaties en sociale banden te versterken en te verbeteren. Er ontstaat dan een informeel netwerk dat voor sociale controle en zelfcorrectie zorgt. Straf is niet altijd de oplossing en celstraffen werken vaak stigmatiserend op een jong mens.

Vandalen moeten verhuizen
De gemeente zou moeten overwegen om vandalen te verplichten om te verhuizen naar een nieuwe wijk, om een positievere leefomgeving te creëren. Burgers dienen de politie direct in te lichten, als er vandalistisch gedrag geconstateerd wordt. Het is beter om op veilige afstand te blijven van een vandaal en beschutting te zoeken, als de betrokkene er kwaad en agressief uitziet. Beste is om een foto te maken (met je mobieltje) en het door te geven aan de politie. Toon wel begrip voor een vandaal, want ieder mens kan weleens een blackout of een rotdag hebben. Emoties uiten is menselijk, maar mag niet leiden tot steekpartijen.

Ter besluit wens ik de heer Tijn Noordenbos uit Delft veel sterkte en een goede gezondheid toe.

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Jongeren
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved