Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Onderontwikkelde allochtone ondernemers

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1170
Offerdatum   zaterdag 10 september 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland

 • Het is geen geheim dat de grote meerderheid van de allochtone ondernemers binnen drie jaar failliet gaat, wegens onderontwikkeldheid en incompetentie. Juist hierom is het heel waarschijnlijk dat voorzitter Wientjes van VNO-NCW omgekocht is met smeergelden, om te pleiten voor staatsgaranties aan leningen aan allochtone ondernemers. Hoe het precies zit moet nader onderzocht worden door onderzoeksjournalisten.

  Feit is dat witwaspraktijken bij Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en vele andere allochtone organisaties aan de orde van de dag zijn. Men misbruikt vaak de fiscale wetten, om de Nederlandse staat voor vele miljoenen op te lichten. Natuurlijk doen ook autochtonen hieraan mee, maar die worden altijd strenger gecontroleerd. Het is bekend dat de fiscus en de controleorganen voor voedingsmiddelen en handelspraktijken het dubieus gedrag van allochtone ondernemers heel vaak door de vingers ziet. Er worden geen hoge eisen gesteld aan de boekhouding van allochtone ondernemers, wat eigenlijk een vorm van omgekeerde discriminatie is en leidt tot concurrentievervalsing.

  Het is terecht dat tientallen Nederlandse (autochtone) ondernemers aangifte doen tegen voorzitter Wientjes, wegens rassendiscriminatie. Het pleidooi van Wientjes voor speciale leningen aan allochtonen is inderdaad een ernstige vorm van rassendiscriminatie en in strijd met de wet op gelijke behandeling door een overheidsorgaan. In feite komt het erop neer dat allochtonen nu eisen dat hun oneerlijke ondernemerspraktijken door de staat gesubsidieerd worden. Het is heel waarschijnlijk dat Hindoestaanse ondernemers op grote schaal misbruik zullen maken van een dergelijke staatsgarantie, wat uiterst bedenkelijk is. Hindoestanen zijn eigenlijk nu de kampioenen in Nederland onder de allochtonen op het gebied van fraude, valsheid in geschrifte en fiscale oplichting. En Hindoestaanse juristen en economen adviseren vaak de andere allochtone ondernemers over de beste legaal tolereerbare fraudeconstructies. In informele kringen is dit alom bekend, want binnen ondergrondse allochtone netwerken onderzoekt men vaak wat de beste fraudeconstructie is en hoe de autochtone wereld op de beste wijze gepakt kan worden. Vaak spelen anti-blank sentimenten een doorslaggevende rol en soms werken geheime leden van Al Qaida mee, samen met Hindoestaanse experts.

  In feite is er nu een gevaarlijke situatie ontstaan binnen allochtoon Nederland, omdat ook Al Qaida geïnfiltreerd is in vele netwerken. Men dient grondig te onderzoeken of voorzitter Wientjes enige kontakten onderhoudt met omstreden allochtone netwerken of met personen die gevolgd worden door de AIVD, want het lijkt erop dat hij omgekocht is, om vanuit zijn hoge positie de allochtonen te bevoordelen, ten koste van de autochtonen. Of deze verdenking op waarheid berust kan ik nog niet volledig bewijzen, maar men dient de gangen van Wientjes streng te controleren, door een team van privé detectives, infiltranten en spionnen op hem los te laten. Indien hij zo doorgaat met deze oneerlijke praktijken, dan dient men hem gewoon uit zijn ambt te ontslaan, wegens misbruik van zijn machtspositie.

  98 procent BNP is autochtoon
  Het is toch geen geheim dat 98 procent van het Bruto Nationaal Product van Nederland gegenereerd wordt door (blanke) autochtone ondernemers, die de markt goed onderzocht hebben en over veel deskundigheid beschikken. Als allochtonen hun bijdrage aan het BNP willen vergroten, dan dienen zij zich beter te ontwikkelen en niet te proberen om de boel te verzieken en het Nederlands volk op te lichten. Het is honderd procent zeker dat een garantiewet voor leningen aan allochtone ondernemers door minstens veertig procent van deze volksgroep misbruikt zal worden, want in de meeste allochtone culturen is oneerlijk zakendoen heel normaal. Men licht elkaar op grote schaal op, zonder enige gewetenswroeging of verantwoordelijkheidsgevoel. Juist hierom stagneert elke vooruitgang binnen allochtone ondernemingen en etnisch specifieke organisaties.

  Kenniseconomie Nederland
  Om een eigen bedrijf te beginnen moet er eerst een gedegen onderzoek verricht worden naar de haalbaarheid. Ook dient het product of dienst door deskundigen ontwikkeld te worden, om te kunnen concurreren in de Nederlandse kenniseconomie. Startkapitaal bepaalt in feite slechts drie procent van het succes van een startende ondernemer. Ondernemen en het oprichten van een eigen bedrijf is in feite een kennisintensief proces in de complexe Nederlandse economie. De Nederlandse wet tolereert vele financieringsconstructies en zal niemand zomaar benadelen of bevoordelen.

  Meestal starten allochtonen een bedrijf zonder enige voorstudie, zonder een goed product en zonder hulp van deskundigen. Het is dan logisch dat zij de kans zo vergroten dat het binnen drie jaar mis gaat en dat het bedrijf niet uit kan groeien tot een middelgrote onderneming. Dit is niet de schuld van de autochtonen of de Nederlandse staat, maar van de allochtoon zelf, want die is niet competent genoeg om te ondernemen.

  Allochtoon investeringsfonds
  In wezen is het wettelijk toegestaan dat al de 150 allochtone en etnische clubjes in Nederland zich bundelen, om een nationaal of Europees investeringsfonds op te bouwen, voor goedkope geldleningen aan allochtone of buitenlandse ondernemers. In wezen is dit de oplossing voor het versterken van de economische weerbaarheid en de ruggengraat van allochtoon Nederland. Alleen op deze legale wijze kunnen allochtonen op een respectabele wijze hun positie versterken. Als 10.000 allochtonen, nauwelijks 0,5 procent van het totaal, elk jaar 1000 euro lenen aan het allochtoon investeringsfonds, dan is er elk jaar tien miljoen euro beschikbaar voor goedkope leningen aan allochtone ondernemers. Ik vraag mij af waarom zij niet kiezen hiervoor, om respect af te dwingen, door eigen prestaties en etnische nijverheid. Allochtoon Nederland moet niet zeuren over discriminatie en achterstelling, omdat de Nederlandse wet hen juist pampert en bevoordeelt.

  Vrije markteconomie
  De vrije markteconomie van Nederland maakt het mogelijk dat iedereen een eigen bedrijf kan starten en het helemaal zelf moet uitzoeken. Ondernemen is eigenlijk een exclusieve vorm van efficiënt en doelgericht samenwerken, om winst te maken en om een product of dienst te verkopen. Allochtonen hebben het volste recht om naar hartelust te ondernemen en om mee te tellen, maar moeten dit wel zelf financieren en niet zeuren om subsidies of staatsgaranties, want dan geven zij juist toe dat zij het niet zelf kunnen en in wezen onderontwikkeld, minder intelligent of incompetent zijn. De vele etnische groepen in Nederland hebben elk hun eigen manier van samenwerken ontwikkeld en moeten nu naar elkaar toegroeien, om de zaken op grotere schaal aan te pakken. Ook dit is wettelijk toegestaan en hiervoor heeft niemand Wientjes nodig.

  Ondernemerscase Drentse boer
  Vele jaren geleden ontmoette ik een eenvoudige laag opgeleide man uit een arme boerenfamilie in Drente. Hij vertelde mij hoe hij ruim veertig jaar geleden begon met een oude roestige bak, om goederen te vervoeren voor diverse bedrijven. Iedereen lachte hem toen hard uit, maar hij zette door. Nu heeft hij het grootste koelvries transportbedrijf van Drente opgebouwd, met een geïnvesteerd vermogen van bijna vijftig miljoen euro en iedereen doet zijn petje af voor hem. Als zo een gewone Nederlander in zijn eentje dit kan presteren, zonder enige subsidie of staatsgaranties, dan geloof ik dat elke slimme allochtoon dit ook moet kunnen. Zeuren helpt dus niet, om een sterk bedrijf op te bouwen. Feit is ook dat onderontwikkelde en arrogante ambtenaren van de overheid of gemeenten niet deskundig zijn, om een startende ondernemer te steunen en in feite de zaak juist verpesten door een goedkope lening te verstrekken, want dat zal de kwaliteit van het product of dienst juist verlagen. Ondernemen is gewoon een proces met een noodzaak aan een dosis overkill en een harde strijdermentaliteit. De geheime wapens van een ondernemer zijn het TEAM - het TEAM - het TEAM, interdisciplinaire kennis, het netwerk en doorzetten tot het bittere eind. (Ref. Lit. Timmons, Prof. J. A., "New Venture Creation, Entrepreneurship for the 21st century", Inc. Graphic World, USA, fourth edition, 1994.)


  De uitspraken en stellingname van voorzitter Wientjes tonen in feite aan dat hij in wezen weinig afweet over ondernemen en niet goed begrijpt hoe een kapitalistische vrije markteconomie werkt. Hij dient te weten dat Fokker twintig jaar geleden juist vernietigd is door subsidies van de Nederlandse staat, omdat de beste managers hierdoor geen kans kregen om de efficiëntie te vergroten, door een radicale herstructurering van het bedrijfsproces. Feiten uit het verleden dienen goed geanalyseerd te worden, om in ons heden de beste beslissingen te nemen. Allochtonen dienen het zelf uit te zoeken en moeten leren om hun eigen boontjes te doppen, want hun bijdrage aan de Nederlandse economie is ver onder het autochtoon gemiddelde. Nederland is immers van de echte zuivere Nederlanders, omdat alleen zij hart voor de Nederlandse zaak hebben en land, vlag en volk eren.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved