Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Denaturalisatie van minister Rita Verdonk

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1166
Offerdatum   4 september 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • De 'Dag van de naturalisatie' in Den Haag leidt er in zekere zin toe dat minister Verdonk stukje bij beetje gedenaturaliseerd wordt en wellicht op een dag het land uitgeschopt zal worden door de nieuwe Nederlanders, die als een soort vijfde colonne uit Turkije, Suriname of Marokko fungeren. Realiseren de linkse politici zich niet dat naturalisatie in feite een achterhaald begrip is en gewoon pure tijd- en geldverspilling is?

  In het artikel van woensdag 24 augustus 2005 reageerde Piet Paulusma met de volgende tekst:

  Piet Paulusma' posted the following comment:

  'Het aantal zuivere Nederlanders blijft afnemen, dus de Nederlandse cultuur blijft afnemen.
  Maar dit is ook precies wat men wil, men wil afstand doen van de Nederlandse cultuur en een moddercultuur ervoor inruilen, dat is de "hartewens" van vele (let wel: geïndoctrineerde) Nederlanders.
  De bijna absolute segregatie lijkt de zuivere Nederlander nog altijd niet wakker te schudden, met ruim 3 miljoen allochtonen zijn er nog steeds zuivere Nederlandse dorpjes en gehuchten.
  Straks krijgen wij de PvdA weer 4 jaar voor onze kiezen, gehaaid dat men in die 4 jaar ervoor zal zorgen dat er geen enkel zuiver blank dorpje meer zal zijn, want Wouter Bos gaf al af tegen de huidige regering over de enorme segregatie. Alsof dat door politiek zou zijn veroorzaakt. Domme Wouter toch.'
  (einde reactie van Piet Paulusma in Multikulkrant, tekst 'Verdonk verwelkomt 'nieuwe' Nederlanders')

  View this entry:

 • http://www.multikulkrant.net/pivot/entry.php?id=479#piet_paulusma-0508251146
 • Minister Verdonk en het grootste deel van de Nederlandse politici beseffen niet dat het tegenwoordig bijna geen zin heeft om iemand te naturaliseren en dat het ondermijnend kan werken op de levenslust en identiteit van het echte Nederlandse volk. Piet Paulusma is een van de gedupeerden van het naturalisatiebeleid en geeft volmondig toe dat verkleuring eigenlijk ongewenst is, bij de meerderheid van het Nederlandse volk. Vraag is waarom de politici de wil van de meerderheid negeren en hen constant monddood maken? Waarom verkoopt men Nederland en het Nederlands paspoort voor een warm broodje aan buitenlanders? Dit is toch niet goed voor het echte zuivere Nederlandse volk.

  Desintegratie is een feit
  Feit is dat minstens tachtig procent van de buitenlanders en immigranten na tien jaar verblijf totaal gedesintegreerd zijn en in het geheel niet meer meedoen met de cultuur of tradities van het autochtone (blanke) Nederlandse volk. Dit zijn harde feiten uit de praktijk.

  Iedereen die een beetje rondloopt in de Haagse straten ziet dat Nederland daar niet meer bestaat. Overal zijn Turkse, Hindoestaanse of Marokkaanse winkels te zien, die een stukje van hun cultuur verkopen en helemaal niets weten over de cultuur en voedingsgewoonten van het autochtone volk. Je ziet heel vaak een Hollander die een roti gaat halen in een Hindoestaanse eettent en bijna geen Nederlands voedsel meer op tafel schept. Vaak weten de meeste Nederlanders in Den Haag niet meer wat hun eigen cultuur is, omdat zij nu gedomineerd worden door buitenlandse culturen en voedingspatronen uit het buitenland overnemen. Ja, waar gaat het dan naartoe? Is Den Haag nog een Nederlandse stad?

  Rotterdam, kroeskade
  Een negroïde Surinaamse vrouw vertelde mij eens dat Surinamers de kruiskade in Rotterdam anders noemen, namelijk kroeskade. Dit doen zij omdat er relatief veel Surinaamse negers in deze wijk wonen en omdat er bijna geen enkele puur Hollandse winkel of café meer voorkomt. Feitelijk is deze wijk dus veroverd door de buitenlanders en die hebben met veel plezier alle Hollandse kaaskoppen eruit gegooid. Vaak als ik daar rondloop, vraag ik mij af of ik nog echt in Nederland ben. Laatst, nauwelijks drie weken geleden, zal ik een heuse Surinaamse negerdrumband (kaseko) luidop muziek maken aan de kruiskade. Op zich niets mis mee, maar het is wel symbolisch voor de verovering van deze buurt door buitenlanders. Zal ditzelfde gebeuren met andere steden?

  Het Web desintegreert allochtonen
  Minister Verdonk dient goed te beseffen dat minstens tachtig procent van de immigranten weigeren om mee te doen met de Nederlandse cultuur en tradities, vooral dankzij het internet. Veel immigranten onderhouden nu nauwere banden met hun herkomstland, door veelvuldig te mailen. Ook bellen vrij veel buitenlanders elke week minstens twee keer naar hun familie in het land van herkomst. Tel daarbij nog op dat een aanzienlijke meerderheid van de allochtonen dagelijks televisieprogramma's bekijkt uit het herkomstland of in een niet-Nederlandse taal en vaak helemaal niet meer weten wat er zoal gebeurt in Nederland. Dit is desintegratie dankzij alle high tech communicatiemiddelen. Men ziet Nederland niet meer en weet niet eens wat een Nederlander is in werkelijkheid.

  Nederland zonder Nederlanders?
  Een overheidsbeleid waarbij het eigen volk systematisch onderdrukt en achtergesteld wordt, kan leiden tot een implosie van de volksidentiteit. Dit heb ik al uitgewerkt in mijn online Eboek, getiteld: 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2' (zie Kritisch Podium Dewanand: http://www.dewanand.nl) Ik vind dat het heel gevaarlijk is om de identiteit van het Nederlandse volk af te breken, omdat het de autochtone (blanke) Nederlanders zijn die zorgen voor minstens 98 procent van het Bruto Nationaal Produkt (BNP). De dertien procent allochtonen en migranten zorgen voor slechts twee procent van het BNP en zijn totaal niet gemotiveerd om hard te werken aan de opbouw en vooruitgang van Nederland. Veel allochtonen maken mij altijd duidelijk dat Nederland kan barsten en dat zij alleen hier zijn om te profiteren en om alles te ondermijnen. Dit zijn harde feiten uit de praktijk. Men weigert om zich aan te passen en om normaal mee te doen.

  Wat is de allochtone cultuur?
  De allochtone culturen zijn vaak gebaseerd op feodale religieuze doctrines of op een achterlijke cultuur. Neem bijvoorbeeld Hindoestanen als voorbeeld. Hoewel Hindoestanen ogenschijnlijk goed meedraaien, is het helaas een feit dat hun output vrij laag is. Ook participeren Hindoestanen nog te weinig in het bedrijfsleven. Er zijn wel ruim tweeduizend (schatting) kleine Hindoestaanse bedrijfjes, maar die zitten niet in de harde sectoren van de economie. Kleine winkeltjes, een paar rotishops, een leger geldlustige advocaten, wat onroerend goed handelaren (vaak huisjesmelkers van illegalen) en wat kleine ICT bedrijfjes is eigenlijk het enige wat de Hindoestanen hebben opgebouwd na dertig jaar verblijf in Nederland. Echt significant is de invloed van Hindoestanen niet op de Nederlandse economie.

  Feodale Hindoestanen
  Eerlijk gezegd zou ik elke Hindoestaan een enkeltje Suriname of India geven na binnenkomst, want dat is beter voor hen. De hele Hindoestaanse cultuur is zwaar onderontwikkeld en feodaal. Men kan niet samenwerken en het komt vaak voor dat een of andere despoot de boel oplicht. Typische Hindoestaanse streken zal ik eens uitleggen.

  Fraudeconstructies van Hindoestanen
  Broer X richt onafhankelijk een eenmansbedrijf op en vraagt een flinke startsubsidie aan. Neef Y is accountant en zet een vette handtekening onder de begroting en de jaarbalans. Binnen drie dagen nadat al het geld binnen is, gaat de hele familie eerst lekker een groot feest vieren in een duur restaurant, met veel daroe (alcohol), doksi (eend), roti, drugs en dansi (billenschudden). Nauwelijks zes maanden later is er nog niets gepresteerd of geproduceerd, want al het geld is overgesluisd naar grote broer Z in Suriname en drie maanden later wordt een faillissement aangevraagd. De bank ruikt natuurlijk onraad soms, maar ja, broer X maakt zich niet druk om voor 18 maanden de bak in te draaien wegens verduistering of oplichting, want al het geld (een paar miljoen euro) is al veilig bij de familie in Suriname en hij weet dat zijn pensioen al dik in orde is. Na zijn vrijlating gaat hij gewoon gezellig verder met frauderen om nog een vette vis voor zijn Hindoestaanse familie binnen te halen. Zo werken de meeste fraudeconstructies van Hindoestaanse bedrijven. Om maar te zwijgen over de integratie of aanpassing van Hindoestanen. Let maar op, het gaat al goed fout met deze etnische groep. Uiterlijke schijn is immers bedrieglijk.

  Naturalisatie is ongewenst
  Ik vraag mij altijd af of een immigrant in Nederland echt een gat in de lucht springt als hsij een keurig bedrukt papiertje krijgt met de opdruk: Nederlands staatsburgerschap en een haastig krabbeltje van een witte burgemeester. Het is in feite een grote poppenkast, want alle allochtonen die ik ken lachen zich gewoon krom hierom. Papier is geen cultuur of geloof en een stukje Nederlands staatspapier kan geen enkele immigrant omtoveren tot een echte zuivere Nederlander. Het hele geouwehoer over integratie is eigenlijk gewoon achterhaald, omdat het grootste deel van de allochtonen hier helemaal geen zin in heeft. Men wil gewoon de eigen culturele en religieuze identiteit behouden en ook alle tradities voortzetten, zonder iets te willen overnemen van het Nederlands volk.

  Kastenmaatschappij
  In feite kan ik bewijzen dat Nederland nu een echte kastenmaatschappij is en dat het hele integratiebeleid gewoon water naar zee dragen is. Het is een groot toneel. Hierom geloof ik dat men liever direct kan stoppen met de 'Dag van de naturalisatie' omdat de spelers en deelnemers heel slechte acteurs zijn. Waarom moet Verdonk toneel spelen op kosten van het Nederlands volk? Hoeveel zin heeft het om mensen te naturaliseren, als je van tevoren weet dat zij zich krom lachen om de naïviteit van de linkse Nederlandse politici en ambtenaren. Het is echt lachen hoor. In een kastenmaatschappij leeft iedereen gewoon langs elkaar heen, zonder acht te slaan op elkaar en zonder zich aan te passen. Dit is de realiteit van het Nederland waarin wij nu leven. Het echte Nederlandse volk zal misschien net als de Maya's en Azteken onder de voet gelopen worden door buitenlanders en zal misschien besmet worden door een ongeneeslijke ziekte. Die ziekte is in feite de Nederlandse staat.

  Hoe zou minister Verdonk het vinden om voor een week haar paspoort af te staan aan een immigrant en voor een week te emigreren naar Saoedie Arabie, om te genieten van de discriminerende islamitische wetten? Wil minister Verdonk haar eigen graf graven door ongewensten hier toe te laten? Als een kabinet het einde van het autochtone volk voorbereidt, dan moet het volk toch iets hiertegen doen. Het volk moet immers het laatste woord hebben in een land waar de wil van het volk wet moet zijn. De laatste Nederlanders dienen hierom dapper door te strijden, om hun land, vlag en volk te redden. Redt wat er nog te redden valt. Of verlangt Rita Verdonk soms naar het warme besneden lood uit een islamitische kalashnikov?

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved