Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Sathleker S., Hindoes geven niets meer om elkaar, noodlot (niet verstuurd)

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0034
Offerdatum   woensdag 1 april 1998

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0034.doc / 19980401 / Sathleker S., Hindoes geven niets meer om elkaar, noodlot (niet verstuurd) / source: L390 / 787W


  Aan: dhr. Ing. N.S. S.
  Churchillaan xxx
  2625 GT Delft
  Nederland
  tel. 015 - xxx

  Onderwerp: Hindoes geven niets meer om elkaar.

  Kenmerk: L390 /sukul07.doc/ Sathleker, Hindoestanen, noodlot / wo010498 / niet verstuurd

  Delft, woensdag 1 april 1998

  Geachte vriend,

  Het is voor mij helemaal niet leuk om van jou steeds allerlei verzoeken te horen over mijn geld. Als je wilt dat ik je reiskosten moet gaan bekostigen, moet je beseffen dat ik dat niet kan doen, want dat geld heb ik niet. Ik heb nu heel weinig eigen vermogen over, want ik moet mijn studie bekostigen en allerlei schulden aflossen. Nu leef ik zo zuinig mogelijk, maar er is nu iets zeer problematisch gebeurd met mij.

  Het noodlot heeft weer toegeslagen in mijn leven. Komende maanden zullen voor mij heel zwaar worden en er is een kans dat ik zal kiezen voor zelfmoord. Waarschijnlijk zal ik binnenkort moeten verhuizen uit Delft en dan zal niemand mij nog ooit meer terug zien.

  Mijn leven is een hele ellendige aangelegenheid. Feitelijk heb ik alle ellende van het leven al meegemaakt en weet dat het leven mij niet veel meer te bieden heeft. Mijn hele toekomst is ondermijnd en ik word alleen maar depressiever als ik zie dat Hindoestanen niets meer om elkaar geven en elkaar alleen maar afmaken en misbruiken. Jij bent de enige Hindoestaanse vriend van mij, maar vaak besef ik dat je mij gewoon niet nodig hebt en mij toch van een lagere kaste vindt. Uit eigen ervaring weet ik dat alle Hindoestanen elkaar minderwaardig vinden en elkaar alleen maar discrimineren. Op deze manier zullen zij uitsterven of lijden tot de dood. Veel Hindoestanen in Nederland zitten in een uitzichtloze psychische crisis en weten dat zij er nooit meer uit zullen komen. Het leven als Hindoestaan is voor mij heel zwaar en bedroevend, want vanwege mijn afkomst en uiterlijk ben ik sedert mijn jeugd overal gediscrimineerd en moest ik vaak voorgoed vertrekken. Ik ben een echte kasteloze en een zwerver.

  Hindoestanen lijden aan een vreselijke ziekte. Iedere Hindoestaan vindt vrijwel elke andere Hindoe minder waard of van lagere afkomst. Veel Hindoestanen hebben mij dat herhaaldelijk laten merken of mij dat openlijk kenbaar gemaakt. Ik slik zulke dingen meestal en wacht af.

  Vrijwel alle Hindoestanen in Nederland zijn gevlucht uit Suriname en zijn nu helemaal niet gelukkig in Nederland. Zij durven niets te doen tegen de negers in Suriname, omdat zij bang zijn. Veel blanke Nederlanders hebben mij verteld dat Hindoestanen zich moeten verweren tegen de negers en niet moeten vluchten, want dan verliezen zij alles. Wij hebben nu ook bijna alles verloren en ik geloof dat Hindoestanen zullen uitsterven over twintig jaar.

  Nu moet ik het probleem dat afgelopen week ontstaan is zien op te lossen. Daarom zal jij een tijdje niets meer van mij horen. Mijn telefoon zal binnenkort afgesloten moeten worden, als ik dieper in de put raak.

  Groeten en misschien tot nooit meer.

  Van: Dewanand
  Delft
  Nederland
  West-Europa
  Aarde
  Melkweg
  Universum 01001
  Binnen Nederland tel.: 015 - 2571153
  Internationaal tel.: 00-31-15 - 2571153

  PS
  Je hebt misschien toch gelijk dat het mijn karma is om alle slechte dingen van het leven mee te maken. Wees blij dat je niet in mijn schoenen staat, want dan was je allang dood of voorgoed vernietigd en dan zou je iedere dag vreselijk moeten lijden, en meemaken dat anderen daarvan genieten.

  PS
  Voor mij geeft de dood mijn leven zin en hoop. Als ik nooit zou dood gaan, dan zou ik nu veel ongelukkiger zijn. Dood gaan is het doel van het leven. Het hele leven zelf is een voorbereiding op de dood. Doordat ik eens voorgoed zal vertrekken van deze wereld kan ik alle pijn en ellende van het leven doorstaan, en troost ik mijzelf. Een mens heeft op ieder moment van de dag de keus om zelfmoord te plegen, maar ik geloof dat hsij dat heel bewust moet doen en heel sterk moet zijn om ervoor te kiezen. Tot nu toe was ik niet sterk genoeg om voor zelfmoord te kiezen, maar ik hoop dat ik sterker wordt. Toch bereid ik mij goed voor op de dag dat ik zal vertrekken van deze wereld. Ik werk iedere dag aan mijn nagedachtenis en jij weet hoe die eruit zal zien. Denk maar zelf na hierover.

  Die yogalessen heb ik beeidigd omdat ik mij helemaal niet veilig voelde tussen al die Hindoestaanse vrouwen daar, want zij vinden mij toch alleen maar minderwaardig en ongeschikt als man. Psychisch kon ik het niet meer aan. Ook was ik bezig om verliefd te worden op Urmila, maar wist dat het zinloos en gevaarlijk was.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved