Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

Enkele vragen en antwoorden m.b.t. het Hindoe´sme.

Offeraar    Dewanand
Offercode   art023
Offerdatum   18 november 1996

 1. Vertel eens waarom je in een Schepper gelooft?
 2. Omdat het mijn leven zin geeft. Vroeger, vier jaar geleden was ik een athe´st, zeer materialistisch en niet gelukkig.

 3. Is jou religie door jou zelf gekozen of niet?
 4. Van huis uit heb ik een hindoe´stische achtergrond. Mijn ouders en overige verwanten hebben mij niet veel geleerd over het hindoe´sme. Ik heb zelf onderzocht hoe de diverse religiŰn in elkaar zitten. Ik ken bijvoorbeeld: christendom, hindoe´sme, Islam, Bahai, Shintoisme, Tao´sme, Boeddhisme, animisme, Odinisme, etc. Uiteindelijk heb ik rust en energie gevonden bij Sri Sathya Sai Baba, de avatar van Kali Yuga, dus ben ik overtuigd geraakt van de waarheid van de hindoe´stische normen en waarden.

 5. Hoe oud is het hindoe´sme?
 6. Meer dan 7000 jaar.

 7. Noem eens typische kenmerken van hindoes als individu?
 8. Geweldloosheid en vreedzame strijd. {Volgens Bhagavad Gita def. geweldloosheid (ahimsa):
  echte geweldloosheid houdt in dat men niets doet waardoor enig ander levend wezen, hetzij mens, dier of plant, nodeloos leed of angst ervaart, of waardoor men zijn geestelijke vooruitgang bemoeilijkt.}

 9. Vertel iets over jezelf als gelovige hindoe?
 10. Om te beginnen, wil ik u duidelijk maken dat ik geen massamens ben. Ik ben een zeer individualistisch mens. Juist daarom past het individualistisch getint hindoe´stisch denken het beste bij mij. Het hindoe´sme heeft mijn horizon sterk verbreed en mij ge´nspireerd tot diverse goede handelingen.

 11. Hoe ga je om met het begrip re´ncarnatie?
 12. Volgens de hindoe´stische theorie is ieder levend wezen een re´ncarnatie van een ziel, het atman. De menselijke gedaante is een bevoorrecht omhulsel, omdat je als mens de mogelijkheid hebt om dichter bij de Schepper te komen en het rad van geboorte en dood te verlaten. Voor mij is re´ncarnatie geen dogma, maar slechts een oeroude theorie om het complexe verschijnsel geboorte en dood te verklaren. Het verrast mij dat er steeds meer wetenschappelijke boeken verschijnen over het bestaan van een ziel, het atman. Het onomstotelijk wetenschappelijk bewijs van het bestaan van re´ncarnatie moet nog geleverd worden.

 13. Noem eens een persoonlijk probleem dat het hindoe´sme voor jou heeft opgelost?
 14. De echtscheiding van mijn ouders heeft ervoor gezorgd dat mijn leven heel ongewoon is verlopen. Sedert ik hindoe´stische principes en gedragsregels ben gaan hanteren, is het kontakt met mijn vader hersteld. Nu besef ik dat ik een re´ncarnatie van een ziel ben en eigenlijk niet door de wil van mijn vader en moeder op deze wereld ben en leef. De Schepper, Altekrea (Almachtige Technische Kreator ; de expansie of vorm van Brahman, die ik kan begrijpen en bevatten) heeft er feitelijk voor gezorgd dat ik nu leef en bepaalde talenten heb. Ik denk heel abstract over het begrip Schepper. Alleen het hindoe´sme biedt mij de mogelijkheid om mijn inzicht en kennis verder te ontwikkelen, en zo vrijer en zorgelozer te zijn. Het hindoe´sme is feitelijk een oeroude religieuze filosofie.

 15. Zou het beter gaan in de wereld als iedereen hindoe zou worden?
 16. Het is onmogelijk om iedereen tot hindoe te maken, omdat mensen iets kiezen en geloven naargelang hun temperament, behoeften, intelligentie en inzichten. Dus deze vraag is zinloos. Ik kan wel vertellen dat het begrip bekering niet voorkomt in het hindoe´sme.

 17. Noem enkele aspecten van het hindoe´sme die jou goed bekend zijn, dan kunnen de mensen misschien daarover vragen stellen?
 18. Re´ncarnatie, de drie gunaĺs(sattva guna(goedheid), rajo-guna(hartstocht en tamo-guna(onwetendheid)), de expansietheorie van Brahman, de leer van Sri Sathya Sai Baba (diverse boeken gelezen), de Bhagavad-Gita, e.d.

 19. Ter besluit: Heb je kritiek op hindoes?
 20. Ja, veel hindoes zijn slechts in naam hindoe´stisch. Ze hebben vaak geen enkele vers gelezen uit de Vedaĺs en de Bhagavad Gita. En ze begrijpen niets van hun eigen religieuze normen en waarden. Op dit punt vindt ik dat er sprake is van verval en achteruitgang. In de hele wereld zie je dat er sprake is van achteruitgang. Doordat ik onthecht ben van de wereld maak ik mij daar niet druk om. Ik ben niet gere´ncarneerd om de wereld en andere mensen te veranderen. Mijn eigen plichten vervullen is het belangrijkst. Op microniveau help ik wel vaak mensen die in de problemen zitten, zonder er iets voor terug te eisen of te verlangen. Onbaatzuchtig handelen is een essentieel kenmerk van religieus denken. Feitelijk is er geen verschil tussen de diverse gelovigen van verschillende stromingen. Het gaat er om dat je in het leven goeie en juiste handelingen verricht. Dit heet karma yoga. Je goeie daden zijn voor de Schepper het meest waardevolst en niet je hebzucht of je smeekbeden om meer te bezitten en beter te zijn dan anderen. Veel hindoes maken zich schuldig aan ego´stisch denken en immoraliteit. Maar ja, dat is een kenmerk van Kali Yuga, het tijdperk van verval, achteruitgang en decadentie. Het volgende zal je wel raar vinden. Als ik kijk naar hindoes dan schaam ik mij soms om mijzelf hindoe te noemen. Als ik kijk naar wat de andere gelovigen, (moslims, christenen) doen dan schaam ik mij om mijzelf een gelovige te noemen. En als ik kijk naar wat de mens allemaal niet doet met de wereld (vervuiling, oorlog, uitbuiting, slavernij, meedogenloosheid, etc.) dan wil ik helemaal geen mens meer zijn.

 21. Wat is je slotwoord over het hindoe´sme?
 22. De volgende vers uit de Bhagavad Gita daagt mij uit om meer inzicht en kennis te verwerven, zodat ik de juistheid of onjuistheid van deze vers kan aantonen: Vers Bhagavad Gita 9.2:
  ôDeze kennis is de bekroning van alle onderricht, het geheimste van alle geheimen. Het is de zuiverste kennis en omdat ze door realisatie rechtstreeks inzicht geeft in het zelf, is ze de vervolmaking der religie. Ze is onvergankelijk en wordt met vreugde toegepast.öHome Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved