Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

De elektronische pandit

Offeraar       Dewanand
Offercode      art022
Offerdatum     8 februari 1997

Gedurende een discussie over de vraag of vrouwen ook als pandits zouden mogen fungeren, begon ik na te denken over het begrip pandit. Wat is eigenlijk een pandit? Kan een vrouw pandit worden? Vrouwen hebben ongetwijfeld dezelfde mentale capaciteiten als mannen. Ook kunnen ze dezelfde normen en waarden hanteren als mannen. Hierdoor is het voor een vrouw ook mogelijk om pandit te worden. Zo een functie is in de samenleving heel belangrijk. Vroeger speelden pandits een veel grotere rol in het dagelijks leven van de mensen. Maar tegenwoordig mag je al blij zijn als je de pandit enigszins verstaat. Veel Hindoestaanse jongeren kunnen het hindi van de pandits helemaal niet verstaan. Er is dus sprake van een communicatiestoornis, doordat er een taalbarričre is. Wat is hiertegen te doen? Eén methode is om de pandits te verplichten om goed Nederlands te leren praten. Een andere methode is om de jongeren te verplichten om hindi te leren verstaan. In beide gevallen moet er een taal geleerd worden. Ik kan niet aangeven welke oplossing de beste is. Een taal leer je niet in enkele dagen. Het duurt jaren voordat je het perfect beheerst. En in Nederland kom je nergens in aanraking met hindi of sanskriet, tenzij je opgroeit in een Hindoestaans gezin waar men hindi praat. In zo een gezin wordt er echter heel simpel hindi gesproken. Voor ingewikkelde onderwerpen gebruikt men al snel het Nederlands. Het gaat er echter om dat de kennis over het Hindoeďsme aan de Hindoestaanse jongeren wordt doorgegeven, zodat zij zich beter kunnen redden in de meedogenloze, harde en kille Nederlandse samenleving. Door kennis van je eigen cultuur is het mogelijk om je identiteit beter vorm te geven. Je zal je dan sterker en zelfverzekerder voelen tussen Hollanders, die er alleen naar streven om je af te maken. Hindoestaanse jongeren zitten in een heel moeilijke positie in de Nederlandse samenleving.

De Nederlandse massamedia doen hun uiterste best om alle slechte kanten van het Hindoeďsme en het Hindoestaans zijn te presenteren. Het komt ook heel vaak voor dat men verwesterde Hindoestanen gebruikt om de Hindoestaanse cultuur af te kraken, of in een kwaad daglicht te plaatsen. Zo heb ik bijvoorbeeld een keer in een dagblad een artikel gelezen van het tweede kamerlid Tara Oedayrajsingh Varma. Daarin uitte zij heel zware kritiek op Hindoestaanse mannen. Het was duidelijk dat zij mannen van andere volkeren beter vind. Ik kan zulke discriminerende uitlatingen niet aan. Als discriminatie verboden is dan moet Tara zich ook aan die regel houden, anders moet zij Nederland maar verlaten en ergens in Afrika gaan wonen. Ik begrijp niet waarom de Hindoestaanse organisaties niets hebben gedaan tegen de discriminerende opmerkingen van deze Tara. Ook de pandits hebben het laten afweten. En daardoor heb ik nog minder vertrouwen gekregen in de menselijke pandits.

Een van de taken van pandits bestaat uit het doorgeven van het cultureel erfgoed, de tradities, de waarden en de normen van Hindoestanen. Er zijn natuurlijk andere kanalen die dit kunnen verzorgen, zoals het gezin, de kennissenkring en via de literatuur, maar het spreekt een mens sterker aan als een ander mens het voor doet. Mensen imiteren immers vaak handelingen en gedragingen van anderen. Een pandit kan dus een belangrijke rol spelen om spanningen in de gemeenschap te minimaliseren, doordat hsij ervoor zorgt dat er duidelijke normen en richtlijnen zijn, alsook strikte procedures en rituelen om gemaakte fouten te kunnen herstellen. Een van de belangrijkste kenmerken van een pandit zou het onbaatzuchtig handelen moeten zijn. Maar dit kenmerk ontbreekt bij de meerderheid van de huidige pandits. Bovendien beschikken zij vaak niet over een grote en respectabele levenswijsheid. En hun kennis van de Vedas en de andere heilige geschriften is vaak nihil. De oorzaak van dit laatste probleem ligt wel misschien in het ontbreken van een gedegen universitaire opleiding tot pandit. Maar ik merk niet dat Hindoestanen zich inzetten om daar wat aan te veranderen. Zij blijven lijdzaam toekijken hoe hun cultuur vergaat of wordt geroofd door andere volkeren.

Het aspect van de kennisoverdracht behoort tot een van de taken van een pandit. Nu leven wij in een informatietijdperk. Tevens zijn mensen nu gedwongen om zelf alles uit te zoeken. Veel mensen leven solitair. Er wordt ook wel gezegd dat de samenleving geatomatiseerd is. Hechte sociale banden bestaan in zo een samenleving niet meer. Iedereen wil het zelf weten. Er is momenteel een grote behoefte aan meer kennis over de eigen cultuur en de eigen geschriften onder veel Hindoestaanse jongeren. De leegte van de Westerse cultuur zijn velen immers zat. Er moet immers meer zijn in het leven dan geld en materiële rijkdom. Het streven naar steeds meer rijkdom lijkt op den duur op een heilloze weg vol frustraties en leegte. Daarom willen veel Hindoestaanse jongeren meer over de Vedas weten. Wat staat er letterlijk in de verzen uit de Vedas? Pas als de verzen zelf bestudeerd kunnen worden, is het mogelijk om er zelf over na te denken. Pandits hebben tegenwoordig geen tijd meer om iedere vers uit te leggen of goed te vertalen in het Nederlands. Wat erger is, is het feit dat geen enkele menselijke pandit van tegenwoordig in staat is om alle verzen uit de Vedas na te speuren. Want zij kennen en/of begrijpen niet eens eenduizendste van alle verzen. De pandits zijn dus heel onbetrouwbaar en kunnen geen goed gefundeerde antwoorden geven op de complexe vraagstukken van deze tijd. In de praktijk zegt iedere pandit iets anders over hetzelfde vraagstuk. Zo bereik je gewoon niets. Voor eenheid en eensgezindheid is een antwoord nodig. Het zelfbewuste en ontwikkelde individu van tegenwoordig wil antwoorden en oplossingen van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wat is de oplossing? Mensen falen en zullen in Kali Yuga over steeds minder mentale vermogens beschikken. Hun vermogen om te onthouden zal dus steeds af nemen. Dit geldt ook voor menselijke pandits. De elektronische pandit lijkt mij daarom de ideale oplossing voor Kali Yuga. Een elektronische pandit is een soort expertsysteem over de kennis van de Vedas en alle andere Hindoeďstische geschriften. Alle verzen kunnen dan systematisch worden opgezocht door dit expertsysteem. Iedereen die dat wil kan dan deze pandit, die altijd beschikbaar is en altijd tijd heeft, raadplegen, indien gewenst. Hoe zou een elektronische pandit in de praktijk moeten functioneren? Stel dat iemand alles over het begrip “mens” volgens de Hindoeďstische geschriften wil weten. Dan voert hsij de zoekterm “mens” in in het systeem en binnen enkele seconden rollen dan alle verwante verzen uit het systeem. Het is dan mogelijk om dan zelf een conclusie te trekken over wat een mens is, gebaseerd op de letterlijke inhoud van de geschriften. Geen enkele menselijke pandit, man of vrouw, zou dit in enkele seconden kunnen presteren. Alle verzen moeten dan wel in de denktaal van de gebruiker worden gepresenteerd.

Een elektronische pandit zal altijd onbaatzuchtig alle informatie verstrekken die benodigd is. Hierdoor is voldaan aan de belangrijkste eis die aan een pandit wordt gesteld, namelijk het vermogen om onbaatzuchtig te handelen. Tegenwoordig zijn er geen rishi’s meer die alle kennis van de heilige geschriften kunnen bevatten. Daarom is het nodig om een elektronische pandit in het leven te roepen. Volgens mij zou een elektronische pandit ook in staat moeten zijn om een huwelijksceremonie of een ander Hindoeďstisch ritueel uit te voeren. Via een stemcomputer zou zo een pandit zelfs lezingen kunnen geven over religieuze onderwerpen, gebaseerd op de Hindoeďstische geschriften. Niemand zou dan hoeven te twijfelen over de kwaliteit, want alles wordt immers rechtstreeks uit de Vedas gereciteerd. De elektronische pandit kan ook gebruikt worden door menselijke pandits, als een soort alwetende assistent.

Wat moet een elektronische pandit zoal kunnen? Antwoorden geven op de talloze vraagstukken van deze tijd. Dus aktualiteit staat centraal. Aktuele zaken kunnen bijvoorbeeld zijn: het doel van het leven, het huwelijksbootje en de stormen eromheen, het gezinsleven, problemen met familie, zelfmoord, euthanasie, abortus, orgaantransplantatie, vragen omtrent zaad- en eiceldonorschap, draagmoeders, samenwonen, homosexualiteit, prostitutie, legaliseren van prostitutie, het gebruik van de pil of het condoom door ongetrouwde meisjes, straffen, enz. Het is mijn bedoeling dat het mogelijk wordt om alle aktuele vraagstukken te toetsen aan de religieuze filosofie van de Hindoeďstische geschriften. Een elektronische pandit moet dus alle relevante verzen en tekstdelen opsommen en globaal aan kunnen geven wat de visies zoal zijn. Dit laatste is natuurlijk heel moeilijk voor een elektronische entiteit. Daarom lijkt het mij beter om hele (goed georganiseerde! ) teams van pandits en andere deskundigen aan het werk te zetten, teneinde een voor ieder bevredigend antwoord te vinden op het gestelde vraagstuk. Het werk van de rishi’s en yogi’s van 10.000 jaar geleden kan dan voortgezet worden, t.b.v. het algemeen welzijn van iedere belanghebbende.

Het lijkt mij wel problematisch als niet-Hindoes kennis nemen van de inhoud van de Hindoeďstische geschriften. Want deze kennis kan alleen door Hindoestanen goed begrepen en toegepast worden. Het is immers een feit dat Westerse mensen niets begrijpen van de reďncarnatie theorie. Andere zaken zoals de abstrakte filosofie achter de vele expansies van Brahma en Vishnu begrijpen Westerlingen ook helemaal niet. Ik weet echter dat veel Hindoestaanse jongeren niet veel weten over hun eigen religie. Daarom is het noodzakelijk dat zij die kennis in hun eigen denktaal tot zich kunnen nemen. Dat zal hun weerbaarder maken in de vreemde samenleving waar zij nu in vertoeven. Kennis over de eigen cultuur en religie is immers voor een jong mens essentieel voor de ontwikkeling van een sterke en stabiele identiteit. In de geatomiseerde Nederlandse samenleving moet ieder individu een sterke en individuele, of desnoods unieke, geestelijke basis hebben, anders is het onmogelijk om te overleven.Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved