Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Het super verband tussen:
Inburgeren, asielbeleid, bijstand, opleiding en werkloos zijn

Offeraar    Dewanand
Offercode   ALKR019
Offerdatum   woensdag 14 juli 1999
Gepubliceerd in de Landelijke Allochtonenkrant
in juli 1999, editie nummer onbekend 

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:
 • Inburgeren is een duur woord tegenwoordig, want alle hoge politici hebben zich erin verdiept en gedragen zich als grote inburgeringsdeskundigen. Niets is echter minder waar, want de echte deskundigen zijn naar alle waarschijnlijkheid toch de ongeletterde Somalische vluchtelingen, die eerst vijf jaar werkeloos hebben moeten wachten op een hemels verblijfspapiertje, en daarna jarenlang in de bijstand worden gejaagd, omdat zij toch geen diploma's hebben om in Nederland een nieuw en menswaardig bestaan op te bouwen. De realiteit is hard voor de vluchteling, die eerst een jaartje doodgegooid wordt met rare Nederlandse woorden, en daarna als onzuivere Nederlandse analfabeet moet zien te overleven in den lande.

  Nee, zo kan het echt niet verder. De inburgering is te veel geformaliseerd. Het is een massa industrie geworden met pseudo deskundigen en te slimme talenknobbels. Geen enkele inburgeringscursus is goed genoeg voor het inburgeren. Ik zie namelijk al te vaak Somalische vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar geen enkele kans hebben op zinvol betaald werk. Goed het gaat feitelijk niet alleen om het werken. Het is voor de meesten van deze vluchtelingen onmogelijk om normaal sociaal kontakt op te bouwen met mensen uit Nederland, want de wederzijdse culturen verschillen hemelsbreed, en niemand doet een stap in de richting van de ander. Al te vaak raken de Somaliërs in een sociaal isolement en weten daar geen raad mee. Zij moeten dan heel lange reizen maken om hun soortgenoten en familieleden te ontmoeten in verre steden, want het verspreidingsbeleid heeft alleen geresulteerd in verhoogde treinkosten (=winst voor NS; hoera) voor de toegelaten asielzoeker. Was het niet beter om ze allemaal in één stad te concentreren? Hen isoleren door ze te verspreiden is een onmenselijke uitvinding van de hemelshoge deskundigen in Nederland.

  Men klaagt steen en been over de werkloosheid onder toegelaten asielzoekers, vluchtelingen en andere soorten migranten, maar er is niemand die een stapje verder denkt. Geef ze gewoon het recht om een volwaardige opleiding te volgen, gedurende de wachtperiode tijdens de verblijfsprocedure in Nederland, als ze bijvoorbeeld in de bijstand hokken, en de hele dag niets te doen hebben. Een opleiding is toch beter, want dan kunnen zij makkelijker de arbeidsmarkt betreden alhier, en nog mooier, veel gemakkelijker remigreren naar hun herkomstland. Het hoeven geen dure opleidingen te zijn. Gewoon een korte praktijkgerichte cursus van zes maanden is in principe voldoende. De meeste asielzoekers in Nederland zijn zeer handige jongens (en meisjes), zodat een technische praktijkopleiding tot bijvoorbeeld lasser of betonstorter in principe al voldoende is. Veel wachtende asielzoekers zijn het wachten al zat en willen gewoon wat doen. De politici moeten hier rekening mee houden en een intelligent menswaardig asielbeleid ontwikkelen. De verblijfsvergunning zou zelfs afhankelijk kunnen worden van het afronden van de vakopleiding, zodat een succesvolle participatie na de toelating daadwerkelijk gerealiseerd wordt, of indien gewenst een succesvolle remigratie.

  Maar ga een stapje verder en geef iedereen, die in een of andere procedure zit voor het verkrijgen van een legale verblijfstitel, het ultieme recht om elke passende fulltime opleiding te volgen, met behoud van alle uitkeringsprivileges, en met het recht op afronding ervan. Die politici zijn toch zulke keien in het ontwikkelen van mensenrechten, dus doe het nu eens super goed; aldus het pleidooi van de week.

  Veel mensen (ook bruintjes en zwarten) klagen dat er te veel allochtonen in de bijstand zitten. Goed dat is een keihard feit, maar waarom is het eigenlijk zo? Besef dat geen enkele gemeente toestaat dat iemand een zinvolle opleiding mag volgen met behoud van uitkering, omdat dat gewoon niet mag. Echt zielig is dit beleid inderdaad, want er worden alleen verslaafde werklozen erdoor gecreëerd, waarna iedereen nog luider gaat klagen. Klagen heeft geen zin, want ik geloof in doen, dus daadwerkelijke daden, zonder nonsens gepraat of jarenlange formele debatten in alle rooie kamers van het hof.

  Praten is leuk, maar daden zijn wijzer. Geef al die uitkeringstrekkers gewoon radicaal het recht om elke opleiding te volgen die zij leuk vinden, voor tenminste drie jaar, dan zijn zij over drie jaar automatisch verdwenen uit de bijstand. Heel simpel, maar vreselijk effectief en misschien een tikkeltje te slim voor de superslimme politici in Nederland. Heren en dames, die de eitjes van de wetgeving in Nederland uitbroeden, moeten dus nu hard aan het werk. Het jaar 2000 wordt immers het jaar van de migranten in Europa.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved