Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

Een afstudeerfonds voor allochtonen

Offeraar    Dewanand
Offercode   ALKR017
Offerdatum   zondag 11 juli 1999
Niet gepubliceerd in de Landelijke Allochtonenkrant

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:
 • Tijdens de studiedag 'Sterk in eigen kring' van april, maakte de laatste spreker, mr H.K. Fernandes Mendes, directeur direktie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, een interessante opmerking. Volgens zijn statistieken zouden 7.500 allochtonen komend jaar afstuderen. Hij is voorstander van het opnemen van deze hooggeschoolden in de Europese gelederen, en wil dat er banen gereserveerd worden voor hen. Wat hij echter vergeet is dat dit cijfer aangeeft dat slechts 0,625 procent van de migrantenpopulatie dit jaar een diploma haalt. Als uitgegaan wordt van een schooluitval van zestig procent, betekent dit dat 11.250 allochtone studenten hun studie zonder succes afronden en gedoemd zijn tot een marginaal bestaan in de onderklasse, terwijl zij wel degelijk over talenten en intelligentie beschikken. Het menselijk leed van deze groep wordt door geen enkele onderzoeker geregistreerd.

  De nederlandstalige klanken 'multiculturele samenleving' worden door veel hoge politici uitgesproken, maar ik mis altijd een gefundeerde strategie en visie erbij. Niemand weet alles over de complexiteit van zulke samenlevingen, want er is geen consistente theorie erover. Er is al veel geschreven over de afgebroken opleidingen van mensen met een buitenlandse achtergrond in Nederland. Ik heb bijvoorbeeld een maand geleden nog met een Marokkaanse jongen gesproken, die zijn opleiding moest beëindigen, omdat hij gediscrimineerd werd door een docent en geen voldoende kon krijgen voor één vak. Hij besloot om een andere richting op te gaan, en voelde zich verder machteloos in dit vreemd land. Dit was een jongen die een middelbare opleiding volgde. Maar de situatie bij de universiteiten en hogescholen is zorgwekkender, omdat veel allochtone studenten hun studie afbreken of onderbreken, en op een gegeven moment geen recht meer hebben op een studiebeurs. Daarna volgt een leven zonder perspektief en met vele frustraties. Het is opvallend dat ik heb geconstateerd dat Randstad Uitzendbureau deze allochtone groep koelbloedig laat werken in de schoonmaakbranche of bij vuilnisophaaldiensten en hen niet wil adviseren over opleidingen. De intercedenten van Randstad hoeven zich niet te houden aan een openbaar gedragsreglement of een protocol en intercederen er maar op los. In de praktijk resulteert dit in willekeur en onbewijsbare discriminatie. Registratiekaarten van allochtonen raken bijvoorbeeld zoek in de administratie van de ondeskundige Randstad intercedenten, hoewel dit bedrijf veel reclame maakt op televisie. Het is verder opvallend dat Randstad weinig intercedenten heeft van allochtone afkomst.

  Er moet iets gedaan worden voor de migrant of allochtoon in Nederland, die hsijn (zie noot) studie niet kan voortzetten omdat het recht op een studiebeurs is vervallen. Het gaat om een groep van ongeveer 20.000 (ruwe schatting) jongeren. Een afstudeerfonds is daarom de beste optie. De Nederlandse regering kan best een leopard tank of een luidruchtige F16 verkopen of het liefst niet kopen, en het geld stoppen in dit fonds. Een paar procenten van het ontwikkelingshulpbudget zou ook gereserveerd kunnen worden. Nu is er een tekort aan gediplomeerde werknemers en daarom is het noodzakelijk dat er snel iets wordt gedaan, en dat de allochtone jongeren een kans krijgen. De joden hebben bijvoorbeeld, reeds eeuwen geleden, voor hun eigen mensen eigen afstudeerfondsen opgericht, omdat zij meer geleden hebben in antisemitisch Europa en nu wat wijzer en harder zijn geworden. De hedendaagse gekleurden en zwarten in Nederland moeten dit verhardingsproces nog doorlopen. Er zijn weliswaar veel zelforganisaties van migranten, maar ik mis een (radicale) visie en een intelligent kader. Men is teveel gericht op subsidie en machtsstrijd. Zo is er elk jaar een machtscrisis bij de Nederlandse Moslimomroep, en is er nog nooit gedacht aan een Islamitisch studiefonds voor de moslims in Nederland. Men rekent teveel op de blanke beleidsorganisaties. Een nieuwe moskee is best exotisch, maar het is volgens de koran toch beter om je te richten op de toekomst. Dit betekent dat het beter is om geen nieuwe moskee te bouwen, maar het geld te investeren in opleidingen voor jonge intelligente moslims, die daarna op een slimmere wijze kunnen geloven. Voor de andere groepen geldt natuurlijk hetzelfde betoog. Elke etnische groep in Nederland, en dat zijn er ongeveer 60, moet in feite streven naar eigen fondsen voor hun getalenteerde jongeren, omdat die hun toekomst zijn. In principe moeten deze groepen zelf geld bij elkaar rapen om deze afstudeerfondsen te aktiveren, want in elk geloof moet je alles zelf doen, en niet rekenen op atheïstische blanke politici. Er kan bijvoorbeeld minder (mobiel) gebeld, gedronken of auto gereden worden en het aldus bespaarde geld kan geleend of gedoneerd worden aan het afstudeerfonds voor hun eigen soort. De Arya Samaj Nederland (Asan) heeft nu ongeveer NLG 150.000 gecollecteerd voor de bouw van een mandir in Den Haag, maar het lijkt mij Hindoeïstischer om dit geld te besteden aan een afstudeerfonds voor Hindoes (let wel: vrouwen en mannen).

  Een centraal afstudeerfonds voor alle migranten in Nederland kan echter schaalvoordelen opleveren, omdat het om een flink aantal gaat. Elke migrant die een beroep doet op dit fonds zou na het vinden van een stevige baan iets terug mogen betalen. Het ontwikkelen van een vacaturebank is ook een van de stokpaardjes van een dergelijk fonds, omdat de kansen op werk in blank Nederland heel laag zijn, ondanks het groot aantal vacatures (225.000). Hollanders willen immers liever een collega of chef met een leuk(?) wit kleurtje, en zullen grof geestelijk geweld toepassen als dat niet zo is. Dit zijn zeer moeilijke, chaotische en complexe sociale interakties en het is feitelijk onmogelijk om er iets aan te veranderen. Subtiele en meedogenloze discriminatie leidt op den duur tot een leeg leven zonder voldoening en dit is een probleem dat veel gekleurde en zwarte migranten in Nederland dagelijks ondervinden. De beste oplossing is in feite jezelf professioneel en koelbloedig voorbereiden op remigratie naar het land van herkomst, zodra de Nederlandse economie in het slop zal raken. Dit laatste zal binnen tien jaar geschieden, want de concurrentiekracht van de Aziatische volkeren is nu vertienvoudigd (na de extreme Azië crisis) en er is een reële kans dat veel grote Europese bedrijven doodgeconcurreerd zullen worden, door de versterkte Aziaten. Feitelijk is er paniek in de Europese industrie, want na de Europese eenwording zullen alle kleine bedrijven geëlimineerd worden; de verborgen (en geheime) nationale subsidies worden namelijk geannihileerd.

  Het is te hopen dat er intelligentere strategieën worden ontwikkeld voor het vergroten van de overlevingsstrijd van de vele etnische groepen in Nederland, en dat zij zelf gaan beseffen dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om iets te doen aan de schooluitval en afgebroken studies van hun eigen jongeren. De gekleurde of zwarte jongere heeft het moeilijker en moet meer strijd voeren om iets te bereiken in blank Nederland. Daardoor is de kans dat zij studievertraging oplopen groter en is het noodzakelijk dat er een beroep kan worden gedaan op een selektief of strikt etnisch afstudeerfonds.

  Vermeldenswaard is dat mevrouw S.M. Azimullah mij persoonlijk verzocht heeft om over dit onderwerp te schrijven.

  Noten
  Uitleg "hsij en hsijn":
  Hsij en hsijn zijn recentelijke persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt kunnen worden om de respectievelijke begrippen "hij/zij" en "zijn/haar" te vervangen. Genoemde woorden verwijzen dus tegelijkertijd naar een man en een vrouw en kunnen gebruikt worden tijdens het schrijven van wetenschappelijke, technische, politieke, filosofische, sociologische, economische, literaire of religieuze teksten, die door beide geslachten gelezen zullen worden. Het gebruik van alleen "hij" of "zijn" bij algemene verwijzingen lijkt mij niet exact en oneerlijk, omdat vrouwen vaak ook ermee bedoeld worden. Taal leeft, dus daarom is het logisch dat deze nieuwe woorden een volwaardige plaats zullen innemen in de Nederlandse literatuur van de toekomst. Vermeldenswaard is dat het Nederlandse Taalgenootschap, "Onze taal", zich positief heeft uitgelaten omtrent deze nieuwe woorden, die door mijzelf zijn ontwikkeld. M.i. zijn deze nieuwe woorden een verrijking van de Nederlandse taal en wordt de discriminatie van vrouwen voorgoed opgeheven in de literatuur.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave:

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved